Δημιούργησα αυτό το blog προκειμένου να παρουσιάζω απόψεις και άρθρα , βασικά για τα εκπαιδευτικά θέματα αλλά και όσα άλλα μας απασχολούν. Μια γνώμη, ένα σχόλιο για αυτά που συμβαίνουν. Επίσης θα βρείτε κείμενα άλλων τα οποία με εκφράζουν. Στο blog αυτό θα μπορείτε να βρείτε επίσης πολιτιστικές αναφορές πάνω σε θέματα που μας συγκινούν. Πολιτισμός και εκπαίδευση πάνε μαζί. Περιμένω τα σχόλια σας. Ν.Κ.

Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014

Β΄ΕΛΜΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Β΄ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μοσχονησίων 23 Αιγάλεω Τ.Κ.12242
Τηλ – Fax  210-5910896                                      

Αιγάλεω 31-3-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Θεμα: Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ .

Καλούνται οι καθηγητές της Β’ ΕΛΜΕ σε  Έκτακτη Γενική Συνέλευση , την Πέμπτη 3 Απρίλη 2014 στο 90 Γυμνάσιο Αιγάλεω (Ψαρών και Ιερά Οδός έναντι LIDL) στις 13:30.
         
         Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
Οι τελευταίες εξελίξεις και η οργανωμένη αντίδραση του κλάδου

Συνάδελφισσες,συνάδελφοι
   H αντιεκπαιδευτική και αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης, καταργεί συνεχώς εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα. Ιδιαίτερες  αιχμές για τον κλάδο μας αποτελούν:
ü  Οι διαθεσιμότητες και οι απολύσεις εκπαιδευτικών της Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, οι πρώτες απολύσεις μονίμων Δημοσίων Υπαλλήλων μετά από 103 χρόνια, χωρίς επιπλέον να προβλέπεται καμία προστασία από το νόμο (αποζημίωση, ταμείο ανεργίας, υγειονομική περίθαλψη, κ.λπ.).
ü  Ο αυταρχισμός και η χειραγώγηση της  «αυτοαξιολόγησης - αξιολόγησης» που θα οδηγήσει στην κατηγοριοποίηση – κλείσιμο σχολείων και στη δημιουργία νέων διαθεσιμοτήτων – απολύσεων εκπαιδευτικών.
ü  Η υλοποίηση του νόμου 4186/13 που επιβάλλει την  εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων στις φετινές εξετάσεις της Α΄ Λυκείου.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ!
ΑΣ ΜΗΝ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ!!!!
Για το Δ.Σ της ΕΛΜΕΟ Πρόεδρος


Νεκτάριος Κορδής
     


          Ο Γεν. Γραμματέας


           Ανδρέας Σταθόπουλος


ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

   Ο.Λ.Μ.Ε.                                          
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 - 32 21 255
FAX: 210 32 27 382 – 33 11 338                        
www.olme.gr                                                                
e-mail: olme@otenet.gr                                                              Αθήνα, 31/3/2014


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


            Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ έστειλε την παρακάτω εξώδικη δήλωση – διαμαρτυρία προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Αρβανιτόπουλο για το θέμα της Αυτοαξιολόγησης ζητώντας:
Την άμεση ανάκληση απάντων των έως σήμερα παρανόμως εκδοθεισών εγκυκλίων  όπως και τη μη έκδοση και εκτέλεση (εφεξής) κάθε παράνομης, κατά ανωτέρω αναλυτικά διαλαμβανόμενα, πράξης συναφούς προς τη διαδικασία της Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ).


(ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της Εξώδικης Δήλωσης – Διαμαρτυρίας)ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Της ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (Ο.Λ.Μ.Ε.), που εδρεύει στην οδό Κορνάρου 2 & Ερμού, στην Αθήνα, ως νόμιμα εκπροσωπείται.  Κοινοποίηση: Γραφείο Πρωθυπουργού.
ΠΡΟΣ Τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής ως νόμιμα εκπροσωπείται.
...................................................................................................................................................................
                Στις 15/3/2013 εξεδόθη η υπ’ αριθμόν 30972/Γ1 (ΦΕΚ Β' 614/15/03/2013) Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού 'Έργου της Σχολικής Μονάδας - Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» σύμφωνα με το άρθρο 2 (Πεδίο εφαρμογής) της οποίας προβλέφθηκε ότι: «1. Οι σχολικές μονάδες όλων των τύπων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας (πεδίο εφαρμογής: άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του ν. 2986/2002 και άρθρο 32, παρ. 2 του ν. 3848/2010) αξιολογούν κάθε έτος το εκπαιδευτικό τους έργο ως προς την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. 2. Κάθε σχολική μονάδα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, θέτει τους εκπαιδευτικούς στόχους, προγραμματίζει τις δραστηριότητες του σχολικού έτους και καταρτίζει ειδικά προγράμματα δράσης με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων και αδυναμιών και τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού της έργου. Στο άρθρο 4 (Μέθοδος/Διαδικασίαα Αξιολόγησης) της ίδιας ως άνω αποφάσεως ρητώς αναφέρεται: «1. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (ΑΕΕ) στη σχολική μονάδα γίνεται με τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. Την ευθύνη εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης έχουν ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου. 2.Η διαδικασία της αξιολόγησης πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και συνδέεται με τον γενικότερο εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και την ανάπτυξη ειδικών σχεδίων δράσης με σκοπό τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου στους τομείς που επιλέγει κάθε σχολείο ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του….3. …..Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους η σχολική μονάδα καταρτίζει έκθεση αξιολόγησης με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων και τους Σχολικούς Συμβούλους, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του σχολείου και υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης και στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης μέσω του Δικτύου Πληροφόρησης της ΑΕΕ…».
                Σε εκτέλεση της ανωτέρω αποφάσεως εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 190089/Γ1/10.12.2013 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην οποία προβλέφθηκε ότι: «...Η εφαρμογή της ΑΕΕ στα σχολεία είναι υποχρεωτική και την ευθύνη της υλοποίησης έχουν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων, με την επιστημονική /παιδαγωγική στήριξη των Σχ. Συμβούλων και τη διοικητική των Δ/ντών Διευθύνσεων… Η διαδικασία πραγματοποιείται από ομάδες εργασίας των εκπαιδευτικών με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν συνεργατικές πρακτικές, διερευνούν τα δεδομένα του σχολείου, αξιοποιούν το εκπαιδευτικό υλικό της ΑΕΕ (Τόμος ΙΙΙ: «Μεθοδολογία και εργαλεία διερεύνησης») καθώς και υλικό από τις καλές πρακτικές των σχολείων που είναι αναρτημένα στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ… Η διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι τον Μάιο του 2014 με τη σύνταξη της Έκθεσης της Γενικής Εκτίμησης της εικόνας του σχολείου….. 2. Η έναρξη των διαδικασιών της ΑΕΕ στο σχολείο γίνεται με τον καθορισμό των ομάδων εργασίας και ολοκληρώνεται στο τέλος του σχολικού έτους με την έγκριση των αποτελεσμάτων σε τακτικές ή έκτακτες ολομέλειες του συλλόγου διδασκόντων, σύμφωνα με το Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167/30-09-1985, τ. Α΄, Άρθρο 11, παρ. ΣΤ) και το Άρθρο 37 της με αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340, τ. Β΄) Υπ. Απόφασης. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και τον συντονισμό της διαδικασίας των ομάδων εργασίας, μπορεί να συνεδριάσει και σε ώρες που ο ίδιος θεωρεί κατάλληλες, εκτός ωραρίου εργασίας».        
                Στη συνέχεια εξεδόθη  η υπ’ αριθμόν 44375/Γ1/24-3-2014 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με την διαδικασία της αξιολόγησης στις ενέργειες των συλλόγων διδασκόντων και στην συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις ομάδες έργου. Στην εγκύκλιο του το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων επικαλείται την διάταξη του άρθρου 39 παρ. 15 της ΥΑ Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 η οποία μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων των διευθυντών σχολικών μονάδων προβλέπει τα εξής: «15. Όταν ο Σύλλογος για οποιονδήποτε λόγο αδυνατεί να αναθέσει στους εκπαιδευτικούς τη διδασκαλία μαθημάτων ή την κατανομή τάξεων και τμημάτων, την απόφαση παίρνει ο Διευθυντής σε συνεργασία με τον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο. Σε περίπτωση αδυναμίας να ανατεθούν εργασίες και τομείς ευθύνης, εντός του σχολείου, την απόφαση παίρνει ο Διευθυντής».
                Η οργάνωση και η λειτουργία των συλλόγων διδασκόντων καθώς και οι αρμοδιότητες τους προβλέπονται στην Υπουργική απόφαση ΥΑ Φ.353.1/324/105657/Δ1 ΦΕΚ Β 1340 2002 «Αρμοδιότητα προϊσταμένων, διευθυντών, υποδ/ντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ».
                Στο άρθρο 37 (Σύνθεση και λειτουργία του Συλλόγου των Διδασκόντων (Σ.Δ.)) της ως άνω αποφάσεως προβλέπεται: «1. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων (Σ.Δ.) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου και αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σ` αυτό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Έργo του είναι η χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου, για την οποία είναι υπεύθυνος. Οι αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων κινούνται πάντοτε στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής νομοθεσίας. 2. Πρόεδρος του Συλλόγου των Διδασκόντων είναι ο Διευθυντής του σχολείου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του. ….. 3. Ειδικότερα ο Σύλλογος των Διδασκόντων συνεδριάζει τακτικά ή έκτακτα ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του και η συμμετοχή του διδακτικού προσωπικού στις συνεδριάσεις του είναι υποχρεωτική. Απουσία μέλους από τις συνεδριάσεις πρέπει να είναι απόλυτα δικαιολογημένη. 4. Τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων γίνονται ύστερα από πρόσκληση του προέδρου: α) Πριν από την έναρξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους. β) Στο τέλος κάθε τριμήνου ή τετραμήνου. γ) Κατά την ημέρα έκδοσης των αποτελεσμάτων των προαγωγικών, απολυτηρίων, ή πτυχιακών εξετάσεων και δ) Στο τελευταίο δεκαήμερο του διδακτικού έτους. 6. Δε συγκαλείται συνεδρίαση του συλλόγου, αν το θέμα ή τα θέματα που προτείνονται για συζήτηση ανήκουν, σύμφωνα με το νόμο, στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Διευθυντή ή άλλου σχολικού φορέα ή όταν δεν είναι σύννομα. 7. Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει πάντοτε εκτός ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων. 8. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, με την επιφύλαξη της περίπτωσης β της παραγράφου 5, και το χρόνο πραγματοποίησης της συνεδρίασης ορίζει ο Διευθυντής του σχολείου ή εκείνα τα μέλη του Συλλόγου που ζήτησαν τη σύγκληση του οργάνου σε έκτακτη συνεδρίαση. Εισήγηση επί των θεμάτων κάνει ο Διευθυντής ή άλλος εκπαιδευτικός ο οποίος ορίζεται από το Διευθυντή. 15. Οι αποφάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων λαμβάνονται πάντοτε μέσα στα όρια της αρμοδιότητάς του, είναι δεσμευτικές για όλους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και υλοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή του σχολείου. Καταχωρούνται στο βιβλίο πράξεων του Συλλόγου και υπογράφονται υποχρεωτικά από τον πρόεδρο, το γραμματέα και τα παρόντα μέλη. Στην ίδια πράξη καταχωρούνται και οι απόψεις της μειοψηφίας, αν ζητηθεί. Ζητήματα τα οποία ρυθμίζονται από την υφιστάμενη εκπαιδευτική νομοθεσία δεν είναι επιτρεπτό να γίνονται θέματα συνεδρίασης του Συλλόγου των Διδασκόντων και ούτε να λαμβάνονται αποφάσεις αντίθετες με τις ρυθμίσεις αυτές». 
                Αναφορικά με το έργο του Συλλόγου Διδασκόντων το άρθρο 38 (Έργ
o του Συλλόγου των Διδασκόντων) της ίδιας ως άνω αποφάσεως προβλέπει: «1. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας έχει την ευθύνη να υλοποιεί τους σκοπούς και τους στόχους της εκπαίδευσης με συγκεκριμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Στο έργο του σχολείου περιλαμβάνονται τρεις κυρίως εκπαιδευτικοί σκοποί α) Η καλλιέργεια και ανάπτυξη των γνωστικών και των νοητικών ικανοτήτων των μαθητών. β) Η συναισθηματική καλλιέργεια για την αποδοχή αρχών που θα στηρίξουν τις αξίες τους και θα επηρεάσουν τη συμπεριφορά τους, ώστε να διαμορφώσουν θετική στάση για τη ζωή και την κοινωνία. γ) Η καλλιέργεια και διεύρυνση των ψυχοκινητικών ικανοτήτων του μαθητή για την απόκτηση δεξιοτήτων και την ομαλή ένταξή του στην κοινωνία. 2. Για την πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών ο Σύλλογος των Διδασκόντων πρέπει: α) Να προγραμματίζει και να οργανώνει το έργο του, να το παρακολουθεί και, τέλος, να το αξιολογεί β) Να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις, ώστε τα μέλη του να επιμορφώνονται διαρκώς, να ανανεώνουν τις γνώσεις τους στον επιστημονικό τομέα και στις επιστήμες της αγωγής (ψυχοπαιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση), για να είναι πιο αποτελεσματικοί στο έργο τους. γ) Να παρεμβαίνει σε περιπτώσεις φαινομένων σχολικής αποτυχίας και διαρροής των μαθητών, εφαρμόζοντας κατάλληλα αντισταθμιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. δ) Να ανανεώνει και να αξιοποιεί τα διατιθέμενα εποπτικά μέσα και τη σύγχρονη τεχνολογία στη διδακτική πράξη για την αποτελεσματικότερη άσκηση του εκπαιδευτικού έργου». 
                Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 39 (Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Συλλόγου των Διδασκόντων) της ίδιας ως άνω Υπουργικής Αποφάσεως προβλέπεται: «Α. Γενικά: 1. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων σε τακτική συνεδρίαση πριν από την έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για όλο το σχολικό έτος. α) Στον τομέα της επιμόρφωσης λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των μελών του και με βάση αυτές υποβάλλει πρόταση στο Σχολικό Σύμβουλο ή στο Διευθυντή Εκπαίδευσης ή στον Προϊστάμενο Γραφείου, κατά περίπτωση, προκειμένου να αντιμετωπισθούν με την ενδοσχολική επιμόρφωση. Ο Σύλλογος συνεκτιμά και τις αντίστοιχες προσπάθειες που έγιναν κατά τα προηγούμενα έτη. β) Σχετικά με την αναγκαιότητα των αντισταθμιστικών εκπαιδευτικών παρεμβάσεων λαμβάνει υπόψη τα δεδομένα της σχολικής επίδοσης των μαθητών κατά το προηγούμενο διδακτικό έτος και τα συμπεράσματα της αυτοαξιολόγησης του σχολείου για το διάστημα αυτό. Συνεκτιμά, δηλαδή εάν εφαρμόστηκαν προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης, ένταξης παλιννοστούντων ή άλλων εκπαιδευτικών καινοτομιών, σε ποιους μαθητές και με ποιο αποτέλεσμα. γ) Στον τομέα των μέσων, των πόρων και των προγραμμάτων εσωσχολικής ζωής λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες του σχολείου. 2. Ο Σύλλογος Διδασκόντων παρακολουθεί και εφαρμόζει τον αρχικό προγραμματισμό και, εφόσον, χρειασθεί παρεμβαίνει διορθωτικά. 3. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς γίνεται η αυτοαξιολόγηση, κατά την οποία αξιολογείται ο βαθμός επίτευξης των στόχων, που τέθηκαν κατά τον προγραμματισμό και η αποτελεσματικότητα των προγραμματισμένων ενεργειών. Η έκθεση αυτοαξιολόγησης, στην οποία περιλαμβάνονται και οι προτάσεις για την αντιμετώπιση των αδυναμιών που έχουν διαπιστωθεί, υποβάλλεται μέσω του Διευθυντή του σχολείου στον αρμόδιο Σχολικό Σύμβουλο και στον Προϊστάμενο Γραφείου. ..».
 
                Επειδή στο Σύνταγμα της Ελλάδας, στο άρθρο 16 ορίζεται ότι «..2.Η παιδεία αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες. 3. Τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης δεν μπορεί να είναι λιγότερα από εννέα. 4. Όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Το Κράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους.»
                Επειδή σύμφωνα με τον ν.3848/2010, όπως αυτός ισχύει σήμερα Άρθρο 32.«Προγραμματισμός και αξιολόγηση της δράσης των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών.    1. Κάθε σχολική μονάδα, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, καταρτίζει πρόγραμμα δράσης με τους εκπαιδευτικούς στόχους για το σχολικό έτος που ξεκινά.   2………3. Το πρόγραμμα δράσης και η έκθεση αξιολόγησης, τα οποία καταρτίζονται με ευθύνη του διευθυντή της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων και τους σχολικούς συμβούλους, γνωστοποιούνται στους μαθητές και στο σύλλογο γονέων, δημοσιεύονται στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες του σχολείου και της αρμόδιας διεύθυνσης εκπαίδευσης και υποβάλλονται στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.). …7. Την αξιολόγηση της δράσης των σχολικών μονάδων κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ακολουθεί η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, η οποία πραγματοποι­είται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.»
                Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 11 Ν.1566/1985 προβλέπεται ότι «…ΣΤ’ Σύλλογοι διδασκόντων. 1. Ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολείου αποτελείται από όλους τους διδάσκοντες στο σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχει ως πρόεδρο το διευθυντή του σχολείου…….. 3. Ο σύλλογος διδασκόντων αποτελεί συλλογικό όργανο για τη χάραξη κατευθύνσεων για την καλύτερη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και την καλύτερη λειτουργία του σχολείου………….. Ιεραρχεί τις σχολικές ανάγκες και φροντίζει για την αντιμετώπιση τους. Αξιοποιεί τις δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στο διδακτικό προσωπικό και τους κοινωνικούς φορείς του τόπου. Μπορεί να αποφασίσει το χωρισμό των μελών του σε τομείς γνώσεων, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της διδασκαλίας και της εφαρμογής των εκπαιδευτικών μεθόδων. 4. Ο τρόπος λειτουργίας του συλλόγου διδασκόντων, οι ειδικότερες αρμοδιότητές του και τα ειδικά θέματα, στη συζήτηση των οποίων παρίστανται εκπρόσωποι των μαθητών, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
                Επειδή Σύμφωνα με την  Υπουργική Απόφαση Φ.353.1/324/10565/Δ1/φεκ 1340/16.10.2002. αρθρο 39 ορίζονται τα καθήκοντα και αρμοδιότητες του Συλλόγου των Διδασκόντων και συγκεκριμένα: «Α. Γενικά: 1. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων σε τακτική συνεδρίαση πριν από την έναρξη των μαθημάτων προγραμματίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες για όλο το σχολικό έτος α).5. Οργανώνει τον καταμερισμό των εργασιών στα μέλη του, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή, έτσι ώστε να αξιοποιούνται οι δυνατότητες όλων των μελών του και να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η ομαλή λειτουργία της σχολικής μονάδας..»
                 Επειδή Συμφ. με την Υ.Α. αριθμ. 30972/Γ1/5.3.2013 (1) Άρθρο 2 «Πεδίο εφαρμογής1. Οι σχολικές μονάδες όλων των τύπων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας (πεδίο εφαρμογής: άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του ν. 2986/2002 και άρθρο 32, παρ. 2 του ν. 3848/2010) αξιολογούν κάθε έτος το εκπαιδευτικό τους έργο ως προς την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. 2. Κάθε σχολική μονάδα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, θέτει τους εκπαιδευτικούς στόχους, προγραμματίζει τις δραστηριότητες του σχολικού έτους και καταρτίζει ειδικά προγράμματα δράσης με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων και αδυναμιών και τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού της έργου. Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης».  Άρθρο 4 Μέθοδος/Διαδικασία Αξιολόγησης1. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (ΑΕΕ) στη σχολική μονάδα γίνεται με τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. Την ευθύνη εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης έχουν ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου.
                 Επειδή το ίδιο επαναλαμβάνει και το Παρατηρητήριο Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου, που συστήθηκε με την ίδια ως άνω Υπουργική απόφαση,  το οποίο οριοθετεί στο Πλαίσιο Αξιολόγησης μεταξύ άλλων ότι   ‘‘Ο Ρόλος του Διευθυντή του Σχολείου και του Συλλόγου Διδασκόντων: Η υλοποίηση της ΑΕΕ βασίζεται στην ανάπτυξη ουσιαστικών σχέσεων επικοινωνίας, συνεργασίας και ανατροφοδότησης μεταξύ όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας. Την ευθύνη εφαρμογής της αξιολόγησης έχουν ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου, ενώ τη διαδικασία υλοποιούν ομάδες εργασίας από μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων.»
                Επειδή  στο ΠΔ152/2013, για την ατομική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προβλέπεται ότι «Άρθρο 3 Κριτήρια διοικητικής και εκπαιδευτικής αξιολόγησης και συντελεστές βαρύτητας, παρ. 10 υποπαρ. δ . Κατηγορία ΙV- υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια η οποία περιλαμβάνει τα εξής κριτήρια (Συντελεστής βαρύτητας 1,50): αα)Τυπικές υπαλληλικές υποχρεώσεις.  ββ)
Συμμετοχή στη λειτουργία της σχολικής μονάδας και στην αυτό-αξιολόγησή της.
                 Επειδή σύμφωνα με τον Β Τόμο Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ του Υπουργείου Παιδείας, Τόμος Β σελ. 7, προβλέπεται κατά γράμμα ότι «2.1. Ο συντονισμός της διαδικασίας και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών.  Ο σχεδιασμός αποτελεί μια ζωντανή και δυναμική διαδικασία η οποία ενσωματώνεται στην οργάνωση και τη λειτουργία του σχολείου. Τη γενική ευθύνη του συντονισμού της διαδικασίας έχει ο Διευθυντής του σχολείου. Δεν θεωρείται αποτελεσματικό, αλλά ούτε και εφικτό να εμπλέκονται όλοι οι εκπαιδευτικοί στις διαδικασίες του σχεδιασμού. Γι’ αυτό και ο αριθμός των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στον σχεδιασμό και οι ειδικότεροι ρόλοι που αναλαμβάνουν στο πλαίσιο των ομάδων εργασίας μπορεί να διαφέρουν από σχολείο σε σχολείο. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε κάθε στάδιο του σχεδιασμού, η συλλογική λήψη αποφάσεων και η ανάπτυξη σχέσεων ισοτιμίας και συνεργασίας ενισχύουν την αποδοχή, την εγκυρότητα και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας».
                Επειδή στην περίπτωση που το ιεραρχικά ανώτερο όργανο πραγματώνει τη βούλησή του, όχι ακυρώνοντας ή τροποποιώντας πράξεις στις οποίες έχει ήδη εκφραστεί η βούληση του ιεραρχικά κατώτερου οργάνου ή διαμορφώνοντας τη βούλησή του, επεμβαίνοντας πριν την εκδήλωση της δράσης του αλλά εκδίδοντας στη θέση του τις πράξεις μόνο όταν  το τελευταίο αρνείται ή απλά αδρανεί να εκδώσει! Η βούληση του ιεραρχικά ανώτερου οργάνου επικρατεί βέβαια μόνο αν μπορεί να υποκαταστήσει στην αδράνεια του κατώτερου οργάνου  τη δική του δράση , κατά την απόλυτη κρίση του. Αν αντίθετα, η υποκατάσταση αυτή επιβάλλεται από το νόμο(δεν προκύπτει εκ του νόμου στην παρούσα περίπτωση), είναι δηλαδή, υποχρεωμένο να προσφύγει σε αυτή κάθε φορά που το ιεραρχικά ανώτερο όργανο αδρανεί, είναι φανερό πως η βούληση  που επικρατεί τελικά είναι εκείνη του νομοθέτη στην οποία και το ίδιο υποτάσσεται. Συνεπώς αν ο νομοθέτη επιθυμούσε τη υποχρεωτική συμμετοχή των διδασκόντων στις ομάδες εργασίας θα το είχε εκφράσει ρητώς! ....Αν  το κατώτερο όργανο  είναι υποχρεωμένο από το νόμο να δράσει προς ορισμένη κατεύθυνση , η παρέμβαση του ανώτερου οργάνου  ακόμα και όταν γίνεται με κριτήρια σκοπιμότητας δεν μπορεί παρά να είναι εναρμονισμένη  με την βούληση του νομοθέτη.
                Επειδή η μεταφορά  αρμοδιότητας από  ένα όργανο σε άλλο είναι δυνατή μόνο με νόμο και δεν είναι επιτρεπτή με ανάθεση αρμοδιοτήτων μέσω εγκυκλίων (ψευδοερμηνευτικών), που ουδεμία ρυθμιστική δυνατότητα έχουν. Η μεταβίβαση αρμοδιότητας γίνεται νομίμως μόνο με έκδοση διοικητικής πράξεως, η οποία έχει κανονιστικό χαρακτήρα και αφορά κατηγορία υποθέσεων (ΣτΕ 607/1971, 3467/1985, 250/1987). Επίσης σύμφωνα με τους κανόνες του διοικητικού δικαίου η μεταβίβαση αρμοδιότητας απαγορεύεται. Ο πιο πάνω κανόνας κάμπτεται στην περίπτωση που τη μεταβίβαση επιτρέπουν ρητές διατάξεις(άρθρο 9 παρ.2 του ΚΔΔ).Όσο δεν υπάρχει ρητή διάταξη νόμου οι πράξεις του οργάνου στο οποίο μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες από άλλο όργανο , πάσχουν ακυρότητα(ΣΤΕ 933/36 Ολ.),θέση που επιβεβαιώνει τον κανόνα  σύμφωνα με τον οποίο, η μεταβίβαση αρμοδιότητας απαγορεύεται( Διοικητικό δίκαιο, Λύτρας σελ.107).
                Επειδή η διάταξη του άρθρου 39 παρ. 15 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης, την οποία επικαλείται το Υπουργείο, προκειμένου να μεταφέρει την αρμοδιότητα των οργάνων (από το Σύλλογο στον Διευθυντή) αφενός είναι άσχετη με την διαδικασία της αξιολόγησης (αφού αναφέρεται σε κατανομή μαθημάτων και τάξεων και στην ανάθεση εργασιών εν γένει στον σχολείο) και αφετέρου έρχεται σε αντίθεση προς ρητή ειδική διάταξη (το άρθρο 38 της ίδιας ως άνω αποφάσεως) και συνεπεία αυτού δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στην υπό κρίση περίπτωση. «Η αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί σε ορισμένο όργανο δεν μπορεί νόμιμα να ασκηθεί από άλλο όργανο, ακόμη και ανώτερο του αρμοδίου, εκτός και εάν υπάρχει ρητή αντίθετη διάταξη» (Ε. Σπηλιωτόπουλου Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου σελ. 154 επ.), πράγμα, που βεβαίως δεν συντρέχει στην επίμαχη περίπτωση. Άρα σε περίπτωση  παράνομης μεταβίβασης αρμοδιότητας, το όργανο, στο οποίο αυτή μεταβιβάστηκε δεν καθίσταται αρμόδιο και οι πράξεις του πάσχουν από ακυρότητα (ΣτΕ 367/1993, 2179/1987). Είναι συνεπεία αυτού, παντελώς εσφαλμένη η εγκύκλιος του Υπουργείου, δια της οποίας επιχειρεί να εξέλθει από το αδιέξοδο της μη σύστασης ομάδων έργου.
                Επειδή μοναδικό αρμόδιο όργανο για να συστήσει τις ομάδες έργου είναι και εξακολουθεί να είναι ο Σύλλογος Διδασκόντων, δεδομένου, ότι αυτό ρητώς προβλέπεται από την υπ’ αριθμόν 190089/Γ1/10.12.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αλλά προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια και από την διάταξη του άρθρου 38 της ΥΑ Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, που αναθέτει αποκλειστικά και μόνο στον σύλλογο διδασκόντων την αξιολόγηση του έργου του και τον προγραμματισμό των δράσεων του. Εξάλλου, από το σύνολο της νομοθεσίας, προκύπτει, ότι ο Διευθυντής ουσιαστικά αποτελεί το  όργανο εκτέλεσης των αποφάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων και όχι αποφασίζον όργανο στην διαδικασία. Εξάλλου, η ίδια η διαδικασία αυτοαξιολόγησης, όπως εκτίθεται στον νόμο, στις υπουργικές αποφάσεις και τις εγκυκλίους του Υπουργείου συνιστά αποτέλεσμα συνεργασίας των εκπαιδευτικών και όχι μονομερών αποφάσεων των Διευθυντών των σχολείων.
                Επειδή από τον συνδυασμό των ως άνω εν ισχύ νομοθετικών κειμένων, προκύπτει με σαφήνεια ότι δεν προβλέπεται και ούτε ερμηνεύεται ως  υποχρεωτική η συμμετοχή εκπαιδευτικού σε ομάδα εργασίας για την αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου σχολικής μονάδας. Κάθε αντίθετη συμπεριφορά και επιβολή πράξεων εκ μέρους της διοίκησης αποτελεί  νομικά τεκμηριωμένη παραβίαση της συνταγματικής αρχής της νομιμότητας,
                Επειδή η κατά αναγκασμό σύσταση ομάδων εργασίας, χωρίς την ελεύθερη βούληση των εκπαιδευτικών υπερβαίνει τα όρια  δικαιοδοσίας της διοίκησης, καθόσον στην περίπτωση αυτή, λειτουργεί  καταχρηστικά πέραν των ως άνω ρητά προβλεπομένων,
                Επειδή οι εσπευσμένες και  παρά το νόμο 1900089/10.12.2013 και 44375/Γ1/24-3-2014  εγκύκλιοι του Υπουργείου Παιδείας, που εντέλλεται την υποχρεωτική εφαρμογή της αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου εν μέσω σχολικής χρονιάς, και όχι κατά τα λοιπά προβλεπόμενα, δεν αναφέρει πουθενά την ατομική υποχρέωση συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε ομάδες εργασίας, αφού  η ανάθεση είναι θέμα συλλόγου διδασκόντων και έγκειται στην ατομική ελεύθερη επιλογή τους να συμμετάσχουν.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας ενώπιον πάσης αρμοδίας εθνικής και κοινοτικής δικαστικής και διοικητικής αρχής
ΖΗΤΟΥΜΕ
                Την άμεση ανάκληση απάντων των έως σήμερα παρανόμως εκδοθεισών εγκυκλίων  όπως και τη μη έκδοση και εκτέλεση (εφεξής) κάθε παράνομης, κατά ανωτέρω αναλυτικά διαλαμβανόμενα, πράξης συναφούς προς τη διαδικασία της Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ).ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στις 14 Ιανουαρίου 2014 ο Σύλλογος των καθηγητών του 3ου Γυμνασίου Αργοστολίου αποφάσισε:
   «Ο Σύλλογος των διδασκόντων του 3ου Γυμνασίου Αργοστολίου δηλώνει ότι είναι αντίθετος με τη λεγόμενη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων.
   Αν το Υ.ΠΑΙ.Θ. ενδιαφέρεται πραγματικά για την ποιότητα της εκπαίδευσης και έχει στόχο να γίνει ο εκπαιδευτικός και το δημόσιο σχολείο καλύτερο, για να υπηρετήσει τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών, πρέπει να προχωρήσει άμεσα:
- στη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα,
- στην επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών,
- στην κάλυψη όλων των κενών με μόνιμους διορισμούς,
- στην εξασφάλιση ασφαλών και σύγχρονων υποδομών,
- στην αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών, ώστε να ζουν αξιοπρεπώς μόνο από μια και μόνο δουλειά.
   Τέλος η πολιτεία πρέπει να κατανοήσει ότι δεν ευθύνεται ο εκπαιδευτικός για την εξαθλίωση της ελληνικής οικογένειας, βασικής παραμέτρου στην εκπαιδευτική διαδικασία.
   Με βάση την απόφαση του σωματείου μας και του κλάδου μας, δηλώνουμε την αντίθεση μας στην «αυτοαξιολόγηση» της σχολικής μονάδας και δε συγκροτούμε τις ομάδες εργασίας.
ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ – ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ»

Στις 24 Μάρτη ο Υπουργός Παιδείας αποφάσισε:
«…Σε περίπτωση που  σύλλογος διδασκόντων δεν μπορεί να καταλήξει σε απόφαση συγκρότησης επαρκούς αριθμού ομάδων εργασίας ή συγκεκριμένης σύνθεσης ή κατανομής αρμοδιοτήτων (π.χ. τους δείκτες που θα επεξεργασθεί η κάθε ομάδα), τότε ο διευθυντής του σχολείου, σύμφωνα με το άρθρο 39, παρ. 15, ΦΕΚ 1340/2002, υποχρεούται να ορίσει τον αριθμό, τη σύνθεση και τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες κάθε ομάδας…»

…Και εγώ πρέπει να αποφασίσω με ποιους θα πάω και ποιους θα αφήσω…

Η απάντηση είναι: με το Σύλλογο των καθηγητών.

Νικόλας Γαλιατσάτος
Φυσικός
Γραμματέας ΕΛΜΕ Κεφαλονιάς - Ιθάκης
Διευθυντής 3ου Γυμνασίου Αργοστολίου

   Αργοστόλι, 30-3-2014


Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2014

Β΄ ΕΛΜΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

Β΄ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μοσχονησίων 23 Αιγάλεω Τ.Κ.12242
Τηλ – Fax  210-5910896                                      

Αιγάλεω 26-3-2014

       Θεμα: Ημερίδα για το Ασφαλιστικό Σύστημα
  
   Η Β΄ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής διοργανώνει  ημερίδα για το Ασφαλιστικό Σύστημα με ομιλητή το Διονύση Τεμπονέρα Νομικό Σύμβουλο της ΟΛΜΕ. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Αιθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αιγάλεω την Τετάρτη 2 Απρίλη και ώρα 19:00. Σας καλούμε να στηρίξετε με την παρουσία σας την ημερίδα αυτή.

Για το Δ.Σ της ΕΛΜΕ
Ο Πρόεδρος

Νεκτάριος Κορδής
Ο Γεν. Γραμματέας

Ανδρέας Σταθόπουλος

ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2014

Β΄ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μοσχονησίων 23 Αιγάλεω Τ.Κ.12242
Τηλ – Fax  210-5910896                                      

Αιγάλεω 16-3-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Θεμα: «Όψεις του ναζιστικού φαινομένου στην Ιστορία και την Τέχνη»
  
   Το Δ.Σ. της Β΄ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής στα πλαίσια των εκδηλώσεων «ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2014»  σας προσκαλεί  στην Ημερίδα με θέμα «Όψεις του ναζιστικού φαινομένου στην Ιστορία και την Τέχνη » που θα γίνει  τη Δευτέρα 31 Μάρτη 2014 και ώρα 19:00 στο 4ο ΓΕΛ Αιγάλεω ( Ιερά Οδός 306 Αιγάλεω).
Ομιλήτριες:
·         Βασιλική Σακκά, Ιστορικός, Δρ στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και Ιστορία-
Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02 Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου.
·         Βασιλική Δεμερτζή, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ02 Γ΄ Αθήνας.
   
   Ο Ναζισμός με τις ποικίλες όψεις και μορφές του (φασισμός, ρατσισμός, εθνικισμός κ.ά.) στη σημερινή ιστορική συγκυρία είναι ένα ζήτημα εξαιρετικά κρίσιμο για την αφύπνιση και ευαισθητοποίηση όλων μας. Στην Ημερίδα θα γίνει αναφορά στην ιστορική εμφάνιση, εξέλιξη και ιδεολογία του Ναζισμού καθώς και στο ρόλο της τέχνης στην ανάδειξη και αποδοκιμασία του φαινομένου. Στόχος είναι να γίνει συνείδηση ότι ο ναζισμός και ο φασισμός δεν έχουν ούτε πατρίδα ούτε εθνικότητα, έχουν όμως συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και αναλογίες με σημερινές καταστάσεις.

   Σας καλούμε όλους και όλες τη Δευτέρα 31 Μάρτη και ώρα 7:00 μ.μ. στο 4ο ΓΕΛ Αιγάλεω   στην Ημερίδα της Β΄ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής. 
Για το Δ.Σ της ΕΛΜΕ

Ο Πρόεδρος

Νεκτάριος Κορδής

Ο Γεν. Γραμματέας

Ανδρέας Σταθόπουλος


ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2014

Β΄ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μοσχονησίων 23 Αιγάλεω Τ.Κ.12242
Τηλ – Fax  210-5910896                                      

Αιγάλεω 16-3-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Θεμα: « Τα Πασχαλινά διηγήματα του Α. Παπαδιαμάντη»
  
   Το Δ.Σ. της Β΄ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής στα πλαίσια των εκδηλώσεων «ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2014»  σας προσκαλεί  στην εκδήλωση  με θέμα «Τα Πασχαλινά διηγήματα του Α. Παπαδιαμάντη » που θα γίνει  τη Δευτέρα 7 Απρίλη  2014 και ώρα 19:30 στο 4ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου  (   Πλουμπίδη 24 & Οδυσσέως Χαϊδάρι).

   Άρωμα Πάσχα! Η θεατρική ομάδα "Ονειροβάτες" και το μορφωτικό τμήμα της παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο απόγευμα τιμής στον Άγιο των Γραμμάτων μας Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη! Για τον συγγραφέα μιλά η ποιήτρια Δήμητρα Χριστοδούλου, ενώ δύο πασχαλινά διηγήματά του παρουσιάζει-εντελώς ιδιαίτερα- ο Κώστας Καράτσαλος, ερασιτέχνης ηθοποιός και ιεροψάλτης.

   Σας καλούμε όλους και όλες τη Δευτέρα 7 Απρίλη και ώρα 7:30 μ.μ. στο 4ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου  στην Εκδήλωση της Β΄ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής. 

   Σας ενημερώνουμε επίσης ότι  το Σάββατο 10 Μαΐου 2014 και ώρα 19:30 στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο Αγίας Βαρβάρας «Γιάννης Ρίτσος» (Κρήτης & Θεμιστοκλέους) θα παρουσιάσουμε το συγκλονιστικό έργο του Γεράσιμου Σταύρου "Καληνύχτα, Μαργαρίτα!" Ένα έργο δραματικά επίκαιρο στις μέρες μας που στηρίζεται στο διήγημα του μεγάλου μας Δημήτρη Χατζή "Μαργαρίτα Περδικάρη" από το "Τέλος Της Μικρής Μας Πόλης". Το έργο παρουσιάζει  η Νεανική Σκηνή "Ονειροβάτες. Σε Σκηνοθεσία Δήμητρας Χριστοδούλου, Μουσική Βασιλικής Μητροπούλου, Σκηνικά Δημήτρη Μανωλέλλη & κουστούμια Μαρίας Τσονάκα.  
.
Για το Δ.Σ της ΕΛΜΕ

Ο Πρόεδρος

Νεκτάριος Κορδής

Ο Γεν. Γραμματέας

Ανδρέας Σταθόπουλος


ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2014

Β΄ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μοσχονησίων 23 Αιγάλεω Τ.Κ.12242
Τηλ – Fax  210-5910896                                      

Αιγάλεω 16-3-2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θεμα: «Himmelweg (O Δρόμος για τον Ουρανό)»
   Το Δ.Σ. της Β΄ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής στα πλαίσια των εκδηλώσεων «ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 2014»  σας προσκαλεί  στην θεατρική παράσταση Himmelweg (O Δρόμος για τον Ουρανό) την Κυριακή 4 Μαΐου  2014 και ώρα 19:30 στο 1ο Γυμνάσιο-1ο Λύκειο Χαϊδαρίου.              
   Η θεατρική ομάδα της Πολιτιστικής Λέσχης της ΟΛΜΕ παρουσιάζει το σύγχρονο έργο του γνωστού Ισπανού  δραματουργού  Χουάν Μαγιόρκα  Himmelweg (Ο δρόμος για τον ουρανό)
   Πρόκειται για ένα σύγχρονο έργο που με όχημα το Ολοκαύτωμα μιλάει για κάθε μορφή φασισμού, κατάχρησης εξουσίας, καμουφλαρισμένης γενοκτονίας, χειραγώγησης και φαλκίδευσης της πραγματικότητας. Με αφορμή ένα ιστορικό γεγονός του 1944 ο Ισπανός συγγραφέας γράφει ένα έργο για την σημερινή πραγματικότητα και για τον σύγχρονο πολίτη  που αρνείται να «σπρώξει την πόρτα» και να δει με τα μάτια του τη φρίκη. Τον πολίτη  που αρκείται σε αυτά που του δείχνουν και σε όσα καθησυχάζουν την συνείδησή του.
   Στα μέσα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης Εβραίων στην Τσεχοσλοβακία, το Theresienstadt Concentration Camp, μεταμορφώθηκε σε ένα τεράστιο «θέατρο», με σκοπό  την διασκέδαση των ανησυχιών της παγκόσμιας κοινής γνώμης σχετικά με τις φήμες που κυκλοφορούσαν για  την τύχη των κρατουμένων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης πολιτών. Το σχέδιο ονομάστηκε «Επιχείρηση Ωραιοποίηση – Operation Embellishment» και για την υλοποίησή του απαιτήθηκε περισσότερο από ένας χρόνος προετοιμασίας: έπρεπε να γραφτεί το «θεατρικό έργο», να γίνει η διανομή των ρόλων, να κατασκευαστούν τα σκηνικά, να ραφτούν τα κοστούμια και φυσικά να γίνουν οι απαραίτητες πρόβες. Η «πρεμιέρα» ορίστηκε για τις 23 Ιουνίου του 1944: στη σκηνή ανέβηκαν επιλεγμένοι κρατούμενοι του στρατοπέδου και στις θέσεις των θεατών βρέθηκαν διακεκριμένα μέλη της παγκόσμιας κοινότητας: ένας εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού και δυο κυβερνητικά στελέχη, που πραγματοποιούσαν προγραμματισμένη επίσκεψη.
   Για έξι ολόκληρες ώρες –τόσο κράτησε η «παράσταση»- «ηθοποιοί» και «θεατές» έδιναν ο καθένας την δική του μάχη: οι πρώτοι για να κρύψουν την απάνθρωπη πραγματικότητα που βίωναν και να εμφανίσουν μια ωραιοποιημένη αλλά ψεύτικη εικόνα ζωής, και οι δεύτεροι για να αρκεστούν σε ότι έβλεπαν, σε ότι ήθελαν να δουν, σε αυτό που δεν προσπάθησαν να αναζητήσουν. Την κτηνωδία που κρυβόταν πίσω από την καλοστημένη «ωραιοποίηση», αβασάνιστα χαμένοι μέσα
στην αλήθεια και το ψέμα.


Για το Δ.Σ της ΕΛΜΕ

Ο Πρόεδρος

Νεκτάριος Κορδής

Ο Γεν. Γραμματέας

Ανδρέας Σταθόπουλος