Δημιούργησα αυτό το blog προκειμένου να παρουσιάζω απόψεις και άρθρα , βασικά για τα εκπαιδευτικά θέματα αλλά και όσα άλλα μας απασχολούν. Μια γνώμη, ένα σχόλιο για αυτά που συμβαίνουν. Επίσης θα βρείτε κείμενα άλλων τα οποία με εκφράζουν. Στο blog αυτό θα μπορείτε να βρείτε επίσης πολιτιστικές αναφορές πάνω σε θέματα που μας συγκινούν. Πολιτισμός και εκπαίδευση πάνε μαζί. Περιμένω τα σχόλια σας. Ν.Κ.

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2018

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

20-06-18 Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018
Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, παρακαλούμε η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2017-2018 να γίνεται δεκτή με αποστολή υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ήταν αποσπασμένοι για το διδακτικό έτος 2017-2018 σε άλλο ΠΥΣΔΕ από εκείνο της οργανικής τους θέσης, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα και από τυχόν άλλη υποχρέωσή τους στο ΠΥΣΔΕ οργανικής.

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ-ΠΡΟΤΥΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Τα Επιστημονικά Εποπτικά Συμβούλια (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πειραματικών & Προτύπων Σχολείων θα προβούν σε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για απόσπαση στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία διάρκειας ενός έτους (σχολικό έτος 2018-2019).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους από 19/6/2018 έως 22/6/2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://iep.edu.gr/services/mitroo/ . 

Η κατάργηση της τιμωρητικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και οι αμετανόητοι νοσταλγοί της!

Η κατάργηση της τιμωρητικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών
και οι αμετανόητοι  νοσταλγοί της!
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
     Με τη δημοσίευση του Ν. 4547/2018 καταργείται το θεσμικό πλαίσιο (ΠΔ 152/13) της ατομικής και τιμωρητικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Υπενθυμίζουμε ότι από το 2015 έχει καταργηθεί ο ν. 4024/11 και έχει αποδεσμευτεί ο μισθός και ο βαθμός από την αξιολόγηση και η εξέλιξη σε ΜΚ και βαθμούς είναι ακώλυτη. Καταργείται επίσης το θεσμικό πλαίσιο που είχε συνδέσει την «αυτοαξιολόγηση» των σχολικών μονάδων με την κατηγοριοποίησή τους (διατάξεις στους ν.2896/02, ν.3848/10, ν.4142/12). Παράλληλα οι διαδικασίες προγραμματισμού και αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου ως εσωτερική, δημοκρατική και συλλογική διαδικασία του Συλλόγου διδασκόντων, μπορούν να εξελιχθούν  σε εργαλεία θετικής ανατροφοδότησης του εκπαιδευτικού έργου (σύμφωνα και με το 8ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ), στο βαθμό που οι παρεμβάσεις του συνδικαλιστικού κινήματος και των Συλλόγων διδασκόντων θα αποκλείσουν το γραφειοκρατικό εκφυλισμό αυτών των διαδικασιών με αποτύπωση σε φόρμες, ποσοτικούς δείκτες και δημοσιοποίηση των τελικών εκθέσεων, που θα οδηγούν στη σύγκριση και την κατηγοριοποίηση των σχολείων. Τέλος καθορίζεται ο ρόλος της ΑΔΙΠΠΔΕ στη γενική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος και των στελεχών της εκπαίδευσης και αποσυνδέεται ο ρόλος της από την αξιολόγηση εκπαιδευτικών και της κατηγοριοποίησης των σχολείων. Σε κάθε περίπτωση με τις διατάξεις αυτές έχουμε τη δικαίωση ενός μακροχρόνιου αγώνα που έδωσε το εκπαιδευτικό κίνημα ενάντια στην αξιολόγηση-χειραγώγηση.
     Ωστόσο κατά τη συζήτηση του νόμου στη Βουλή προέκυψαν αρκετά και ενδιαφέροντα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί:
Α. Με έντονο τρόπο και επαναλαμβανόμενες στο περιεχόμενο παρεμβάσεις οι εκπρόσωποι της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ στη βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις υποστηρικτικές δομές δήλωναν ότι στο ΠΔ 152/13 που καταργήθηκε  δεν υπάρχει πουθενά αναφορά για απολύσεις εκπαιδευτικών! Απέκρυψαν όμως ότι συνδεόταν απόλυτα και άμεσα με ένα σκληρά νεοφιλελεύθερο νομοθετικό πλαίσιο που οδηγούσε στη μισθολογική καθήλωση των εκπαιδευτικών, τον υποβιβασμό βαθμού και εν τέλει την απόλυσή τους!
Συγκεκριμένα:   
1.      Το ΠΔ 152 που καταργήθηκε, στο άρθρ. 16, παρ. 4 αναφέρει: «Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται ελλιπείς σε περισσότερα του ενός κριτήρια σε μία εκ των κατηγοριών χαρακτηρίζονται συνολικά ελλιπείς, ασχέτως συνολικής βαθμολογίας.»!! Στην επόμενη παρ. 5 του ιδίου άρθρου το ΠΔ συνδέεται με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 4024/2011, που αναφέρει ότι «…οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται σε πίνακα μη προακτέων στερούνται του δικαιώματος για προαγωγή για τα επόμενα δύο έτη».
2.      Ο ν. 3528/2007, γνωστός και ως δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας στο άρθρο 95 αναφέρει: «Υπάλληλος, ο οποίος εγγράφεται σε δύο διαδοχικούς πίνακες μη προακτέων στον ίδιο βαθμό, παραπέμπεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την κύρωση του οικείου πίνακα υποχρεωτικώς προς κρίση στο υπηρεσιακό συμβούλιο, το οποίο, με αιτιολογημένη απόφαση του και μετά από προηγούμενη κλήση αυτού για να παράσχει εγγράφως ή προφορικώς τις αναγκαίες διευκρινίσεις, μπορεί να τον απολύσει ή να τον υποβιβάσει κατά έναν βαθμό
3.      Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ν. 4024/2011 για το μισθολόγιο-βαθμολόγιο στο δημόσιο που ίσχυε για τους εκπαιδευτικούς και καταργήθηκε το 2015 συνέδεε την αξιολόγηση με τη μισθολογική και τη βαθμολογική προαγωγή.
4.      Όμως δεν αρκούσε κάποιος να αξιολογηθεί ικανός για να προαχθεί στον επόμενο βαθμό γιατί η αξιολόγηση έχει προκαθοριστεί: από όσους εκπαιδευτικούς «αξιολογηθούν» θετικά μόνο ένα ποσοστό θα περνούσε στον επόμενο βαθμό (το 100% από τον ΣΤ΄ στον Ε΄ βαθμό, το 90% από τον Ε΄ στον Δ΄,  το 80% από τον Δ΄ στον Γ΄, το 70% από τον Γ΄ στον Β΄, το 30% από τον Β΄ στον Α΄, νόμος 4024/11, άρθρο 7 παρ. 6).  Άρα θα έπρεπε να είναι «περισσότερο ικανός» από τον συνάδελφο του. Μάλιστα στο άρθρο 7 παρ. 6 του ίδιου νόμου αναφερόταν ότι «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από εκτίμηση τόσο των υπηρεσιακών αναγκών όσο και των δημοσιονομικών δυνατοτήτων τουλάχιστον ανά διετία, τα προαναφερόμενα ποσοστά μπορούν να καθορίζονται χαμηλότερα…». Δηλαδή, αν τα δημοσιονομικά της χώρας δεν πήγαιναν καλά, που δεν πήγαιναν, τότε λιγότεροι εκπαιδευτικοί θα προβιβάζονταν στον επόμενο βαθμό και άρα περισσότεροι θα καθηλώνονταν  μισθολογικά! Επομένως, το ΠΔ 152/13 ήταν ένα μέρος του νομοθετικού πλαισίου, μέσω του οποίου και με βάση την ατομική αξιολόγηση ο εκπαιδευτικός θα οδηγούνταν σε μισθολογική και βαθμολογική καθήλωση, υποβιβασμό και απόλυση.
Β. Κατά τη συζήτηση αυτή ο εκπρόσωπος της ΝΔ δήλωσε ότι ο νόμος αυτός θα καταργηθεί κατά προτεραιότητα από τη ΝΔ ως Κυβέρνηση! Σχετικά με την αξιολόγηση δήλωσε μεταξύ άλλων: « συνεπείς προς την ιδεολογική σας αγκύλωση, εξαιρείτε από αυτήν τους εκπαιδευτικούς… η σημερινή κυβέρνηση με την κατάργηση της αξιολόγησης είναι υπόλογη έναντι των ευσυνείδητων εκπαιδευτικών, των μαθητών και των οικογενειών τους… εμείς λοιπόν δεσμευόμαστε ότι θα επαναφέρουμε την αξιολόγηση».
Γ. Κατά την ψήφιση του άρθρου 110 του νομοσχεδίου που αφορά τις καταργούμενες διατάξεις (μεταξύ των οποίων και το ΠΔ 152), τα κόμματα ψήφισαν ως εξής: ΣΥΡΙΖΑ & ΑΝ.ΕΛ. ΝΑΙ – ΝΔ, ΔΗΣΥ, ΧΑ, ΠΟΤΑΜΙ ΟΧΙ – ΚΚΕ & ΕΝ. ΚΕΝΤΡΩΩΝ ΠΑΡΩΝ. Το άρθρο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.
Δ. Με αφορμή την ψήφιση του νόμου αυτού οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να ξεχάσουν ποτέ το κλίμα φόβου που δημιούργησαν στα σχολεία οι κυβερνήσεις ΝΔ – ΠΑΣΟΚ ως αποτέλεσμα ενός συνολικού τιμωρητικού νομοθετικού πλαισίου με τις διαθεσιμότητες 2500 εκπαιδευτικών της επαγγελματικής εκπαίδευσης, 2000 σχολικών φυλάκων και 1000 διοικητικών των Πανεπιστημίων. Η διαθεσιμότητα υπήρξε μια ευθεία αμφισβήτηση της συνταγματικά κατοχυρωμένης μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων! Στο σκηνικό μάλιστα αυτής της περιόδου, ήρθαν να προστεθούν οι πάνω από 4000 υποχρεωτικές μετατάξεις καθηγητών ειδικοτήτων από την δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια, η πολιτική επιστράτευση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας προκειμένου να μην αποφασίσουν απεργία λόγω της αύξησης του διδακτικού τους ωραρίου το 2013 και τέλος οι 2000 καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων το 2011. Αυτό λοιπόν ήταν το τοπίο στον εκπαιδευτικό χώρο το οποίο κάποιοι συνειδητά ξεχνούν, δηλώνοντας στην Βουλή ότι δεν υπήρξαν ποτέ απολύσεις εκπαιδευτικών!
Ε. Από την άλλη πλευρά, οφείλουμε  να υπερασπιζόμαστε και τις σημαντικές κατακτήσεις μας όπως η κατάργηση της διαθεσιμότητας, του θεσμού της αυτοδίκαιης αργίας, του ΠΔ για τις υποχρεωτικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών σε όλη την επικράτεια, της πολιτικής επιστράτευσης των απεργών. Συνεχίζουμε ωστόσο να αγωνιζόμαστε και για την κατάργηση και του τελευταίου τμήματος από τον αντιεκπαιδευτικό νόμο 3848/10: το σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών, διεκδικώντας την έναρξη μαζικών διορισμών στην εκπαίδευση με ένα νέο σύστημα με κριτήρια μέσω ΑΣΕΠ (χωρίς γραπτό διαγωνισμό) με σεβασμό στην εκπαιδευτική προϋπηρεσία αναγνωρίζοντας το έργο των αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Το επόμενο διάστημα το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα – χωρίς την ισοπεδωτική καταστροφολογία και κινδυνολογία απόρροια της ακραίας παραταξιοποίησης -  χρειάζεται να αντισταθεί και να παρέμβει, αποτρέποντας  τις όποιες αρνητικές εξελίξεις και ταυτόχρονα ανοίγοντας δρόμους για τη διεκδίκηση ριζικών δημοκρατικών αλλαγών στη δημόσια εκπαίδευση και επιβάλλοντας εξελίξεις στην κατεύθυνση των θέσεων και των αναγκών του κλάδου.
Αθήνα 19/6/2018
Νεκτάριος Κορδής
Αιρετός στο ΚΥΣΔΕ
Με τις ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ-ΣΥΝΕΚ

nekordis@yahoo.gr κιν. 6977513534

Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΟΡΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΥΣΔΕ ΣΤΙΣ 12/6/2018

           Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ
           Νεκτάριου Κορδή
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Θέμα: Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 12 Ιουνίου 2018

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

    Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ που έγινε στις 12 Ιουνίου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
1.      Ικανοποιήθηκαν 3 αιτήσεις εκπαιδευτικών  που ζητούν να παραιτηθούν για σοβαρούς λόγους υγείας ή για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Για το ίδιο ζήτημα απορρίφθηκε 1 αίτηση παραίτησης.
2.      Εξετάστηκε αίτηση μετάθεσης εκπαιδευτικού σε Καλλιτεχνικό Σχολείο έτους 2018.
3.      Έγινε δεκτή 1 αίτηση ανάκλησης μετάταξης εκπαιδευτικού Δ.Ε. από κλάδο σε κλάδο.
4.      Σχετικά με τις μετατάξεις σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, έγιναν δεκτές 4 αιτήσεις ανάκλησης αίτησης μετάταξης. Παράλληλα συζητήθηκαν 8 αιτήσεις αποδέσμευσης για μετάταξη  εκπαιδευτικών μέσω του ΕΣΚ. Εξ αυτών ικανοποιήθηκαν 5 και απορρίφθηκαν 3. Τέλος συζητήθηκαν και απορρίφθηκαν  7 αιτήσεις εκπαιδευτικών που ζητούν μετάταξη σε φορείς τη εποπτείας τους, σύμφωνα με το ν.4057/12.
5.      Συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν 2 αιτήσεις αποδέσμευσης εκπαιδευτικών που ζητούν μετάταξη στην Α/θμια Εκπαίδευση.
6.      Συζητήθηκαν 6 αιτήσεις εκπαιδευτικών για μετάταξη σε θέσεις ΕΔΙΠ & ΕΕΠ σύμφωνα με το Ν.4452/2017. Εξ αυτών αποδεσμεύτηκαν 5 κατόπιν θετικών εισηγήσεων των ΑΕΙ/ΤΕΙ και απορρίφθηκε 1 αίτηση ως εκπρόθεσμη.
7.      Ικανοποιήθηκαν 4 αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών που υποβάλλονται  μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν.4440/2016.
8.      Εγκρίθηκε παράταση απόσπασης εκπαιδευτικού σε θέση Εθνικού εμπειρογνώμονα.
9.      Εγκρίθηκαν 7 αποσπάσεις εκπαιδευτικών  στο ιδιωτικό Γυμνάσιο «Αρμενικός Κυανούς Σταυρός» για το διδακτικό έτος 2018-2019.
10.  Συζητήθηκαν  εκπρόθεσμες αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών. Υπενθυμίζουμε ότι η  αρχική θέση μας για τις περιπτώσεις αυτές ήταν να ανοίξει –για λίγες ημέρες- το ηλεκτρονικό σύστημα για  να υπάρξει δυνατότητα νέας αίτησης σε όσους εκπαιδευτικούς δεν πρόλαβαν να κάνουν αίτηση απόσπασης εντός των προθεσμιών. Στη σημερινή συνεδρίαση εξετάσαμε όλες τις εκπρόθεσμες αιτήσεις που είχαν φτάσει στην Υπηρεσία και ζητήσαμε να γίνουν δεκτές οι επικαλούμενες σοβαρούς και έκτακτους λόγους. Συζητήθηκαν 54 αιτήσεις εκπαιδευτικών που επικαλούνται διάφορους λόγους. Εξ αυτών ικανοποιήθηκαν 3.
11.  Σχετικά με το πολύ σοβαρό θέμα της μοριοδότησης των σχολικών μονάδων και της ένταξης σχολικών μονάδων Δ.Ε. στην κατηγορία δυσπρόσιτα, θα γίνει συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση. Η θέση μου που είχε διατυπωθεί τον Ιανουάριο του 2018 ήταν η ακόλουθη: http://tinyurl.com/y7sdwwfk
Σε κάθε περίπτωση οι βασικές θέσεις της ΟΛΜΕ είναι οι ακόλουθες:
·         Η ΟΛΜΕ ουδέποτε ζήτησε γενική αναμοριοδότηση των σχολείων της Δ.Ε. και το μόνο που συζητάει είναι η τροποποίηση των μορίων σε κάποια σχολεία που καταφανέστατα αδικούνται.
·         Είμαστε αντίθετοι στην αναδρομική αναμοριοδότηση των σχολικών μονάδων της Δ.Ε. Η αλλαγή του οδικού χάρτη της Ηπειρωτικής Ελλάδας με την κατασκευή σύγχρονων οδικών αξόνων επ’ ουδενί δεν αλλάζει την εκπαιδευτική πραγματικότητα που βίωσαν οι συνάδελφοι τα προηγούμενα χρόνια. Η όποια αλλαγή γίνει θα πρέπει να γίνει από τούδε και εξής.
·         Είναι προς το συμφέρον όλων των εκπαιδευτικών η άνοδος των μορίων των σχολικών μονάδων της Π.Ε. να γίνει με την εξίσωσή τους με τα αντίστοιχα της Δ.Ε. Κατ’ αντιστοιχία σε όσες περιπτώσεις έχουμε υψηλότερη μοριοδότηση σε σχολεία της Π.Ε. να ακολουθηθεί αντίστοιχη διαδικασία και για τα αντίστοιχα σχολεία της Δ.Ε.
·         Θεωρούμε σοβαρότατη παράλειψη το γεγονός ότι δεν ελήφθη υπόψη η απόσταση των σχολικών μονάδων από τα σύνορα του Κράτους. Πιστεύουμε ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να πριμοδοτούνται τα ακριτικά σχολεία.
·         Τα σχολεία που εδρεύουν στις πρωτεύουσες των Περιφερειακών Ενοτήτων (τέως Νομών), δεν μπορούν να έχουν την ίδια μοριοδότηση χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα κριτήρια της περιοχής.
12. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών Δ.Ε αναμένεται να εκδοθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες. Στη συνέχεια θα υποβληθούν οι ενστάσεις στο ΑΣΕΠ. Η υποβολή δηλώσεων προτίμησης θα γίνει μετά την ολοκλήρωση των Πανελλαδικών τον Ιούλιο.
13.  Η ανακοίνωση των αποσπάσεων σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ προσδιορίζεται για την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου.
Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς
Αθήνα 12/6/2018

 


Νεκτάριος Κορδής,
αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ
(τηλ.: 6977513534,
ηλ. δ/νση:  nekordis@yahoo.gr
  Άκης Λουκάς   
  αιρετό αναπλ. μέλος του ΚΥΣΔΕ   
 ( τηλ.:6974320189, 
 ηλ.δ/νση: loukasevangelos@gmail.com                     εκλεγμένων  με το ψηφοδέλτιο  των

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΛΕΚΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟΥ  ΠΥΣΔΕ ΣΜΕΑΕ  ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
ΔΕ01.13 ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ 1
ΔΕ01.14 ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ 1 1
ΔΕ02.01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 1
ΔΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 1
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 253 3 19 2
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 975 46 162 45
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 196 11 30 6
ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 255 2 35 6
ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 83 1 13 2
ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 11 3 2 2
ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 11 1 1
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 308 16 4
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 464 2 13 6
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 210 4 3
ΠΕ08 ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 143 10 3 17
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 535 65 10 2
ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΙΘΕ) 1 1
ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 52 8 3 1
ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 66 2 77 4
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 214 7 12 10
ΠΕ81 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ/ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 95 1
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 77
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 60
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 51
ΠΕ85 ΧΗΜ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  1
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 475 14 30 6
ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 5
ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 20
ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 14
ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2
ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 4
ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 2
ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 4 2
ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ 10
ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ 4 1 1
ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 15 6 1 1
ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 4
ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 3 2
ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3 2
ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 10 3
ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1 1
ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ 2
ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 9 1
ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 1
ΤΕ01.04 ΨΥΚΤΙΚΟΙ 1
ΤΕ01.06 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ 1
ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 4
ΤΕ01.26 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 1
ΤΕ02.01 ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΣ-ΔΟΜΙΚΟΙ 2
ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 2 1
ΤΕ02.04 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2
ΤΕ16.00 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 4 2
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4670 198 433 119
ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ  5420
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΡΔΗΣΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΟΡΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΟΡΔΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ 2018

           Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ
           Νεκτάριου Κορδή
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Θέμα: Κατανομή αιτήσεων απόσπασης 2018-2019  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
   Σας ενημερώνουμε για την κατανομή των αιτήσεων απόσπασης ανά τύπο αίτησης,   κλάδο και γεωγραφική περιοχή για τη σχολική χρονιά 2018-2019. Οι ενεργές αιτήσεις απόσπασης είναι 5420. Εξ αυτών οι 4670 σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ (86%των αιτήσεων), οι 198 σε ΣΜΕΑΕ (3,7% των αιτήσεων), οι 433 σε Μουσικά (7,9%των αιτήσεων) και οι 119 σε Καλλιτεχνικά (2,2% των αιτήσεων). Η ανακοίνωση των αποσπάσεων αναμένεται τις τελευταίες ημέρες του Ιουνίου.
   Σχετικά με τους κλάδους των αιτούμενων απόσπασης οι 1228 είναι Φιλόλογοι          (23,4% των αιτούμενων), οι 243 Μαθηματικοί, οι 298 Φυσικοί, οι 328 Γαλλικής Φιλολογίας, οι 485 Αγγλικής Φιλολογίας (9,3% των αιτούμενων), οι 612 Φυσικής Αγωγής (11,7% των αιτούμενων), οι 525 Πληροφορικής (10% των αιτούμενων), οι 243 Οικονομίας, οι 217 Γερμανικής και οι 277 Θεολόγοι. Η αναλυτική κατανομή φαίνεται στο συνημμένο πίνακα.
   Σχετικά με την γεωγραφική  κατανομή των αιτήσεων σε επίπεδο ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ η κατανομή έχει ως εξής: Στην Αττική, η Α΄ Αθήνας συγκεντρώνει 356 πρώτες προτιμήσεις. Η Ανατ. Αττική 101 πρώτες προτιμήσεις, η Β΄ Αθήνας 442 πρώτες προτιμήσεις, η Γ΄ Αθήνας 149 πρώτες προτιμήσεις, η Δ΄ Αθήνας 287 πρώτες προτιμήσεις, η Δυτ. Αττική 31 πρώτες προτιμήσεις και ο Πειραιάς 82 πρώτες προτιμήσεις. Συνολικά η Αττική συγκεντρώνει 1448 πρώτες προτιμήσεις εκπαιδευτικών για απόσπαση.

   Στη Θεσσαλονίκη, η Α΄ Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει 669 πρώτες προτιμήσεις. Η Β΄ Θεσσαλονίκης συγκεντρώνει 344 πρώτες προτιμήσεις. Συνολικά η Θεσσαλονίκη συγκεντρώνει 1013 πρώτες προτιμήσεις εκπαιδευτικών για απόσπαση .

   Στην περιοχή της Θεσσαλίας η Μαγνησία 128 πρώτες προτιμήσεις, η Λάρισα 248 πρώτες προτιμήσεις, τα Τρίκαλα 120 πρώτες προτιμήσεις και η Καρδίτσα 78 πρώτες  προτιμήσεις. Συνολικά η Θεσσαλία συγκεντρώνει 574 πρώτες προτιμήσεις εκπαιδευτικών για απόσπαση.

   Στην περιοχή της  Κρήτης το Ηράκλειο συγκεντρώνει συνολικά 99 πρώτες προτιμήσεις, τα Χανιά 30 πρώτες προτιμήσεις, το Ρέθυμνο 15 προτιμήσεις και το Λασίθι 9 προτιμήσεις. Συνολικά η Κρήτη συγκεντρώνει 153 πρώτες προτιμήσεις εκπαιδευτικών για απόσπαση.  

   Οι Κυκλάδες συγκεντρώνουν συνολικά 41 πρώτες προτιμήσεις. Τα Δωδεκάνησα 51 πρώτες προτιμήσεις. Συνολικά στο Νότιο Αιγαίο έχουμε 92 πρώτες  προτιμήσεις εκπαιδευτικών για απόσπαση.

     Στο Βόρειο Αιγαίο η Χίος συγκεντρώνει 6 πρώτες προτιμήσεις, η Σάμος 12 και η Λέσβος 23 πρώτες προτιμήσεις. Συνολικά στο Βόρειο Αιγαίο έχουμε  41 πρώτες  προτιμήσεις εκπαιδευτικών για απόσπαση.

   Στα Ιόνια νησιά η Κέρκυρα 22 προτιμήσεις, η Λευκάδα 9 προτιμήσεις, η Ζάκυνθος 6 προτιμήσεις και τέλος η  Κεφαλληνία 3 πρώτες προτιμήσεις. Συνολικά τα Ιόνια Νησιά συγκεντρώνουν  40 πρώτες  προτιμήσεις εκπαιδευτικών για απόσπαση.

  Στην περιοχή της Πελοποννήσου η Κορινθία συγκεντρώνει 20 προτιμήσεις, η Αργολίδα 32, η Αρκαδία 8 προτιμήσεις, η Μεσσηνία 30  και τέλος η Λακωνία 3 προτιμήσεις. Συνολικά η Πελοπόννησος συγκεντρώνει 93 πρώτες προτιμήσεις εκπαιδευτικών για απόσπαση.

  Στη Δυτική Ελλάδα, η Ηλεία συγκεντρώνει 13 προτιμήσεις, η Αχαΐα 143 πρώτες προτιμήσεις και η Αιτωλοακαρνανία 32 προτιμήσεις. Συνολικά η Δυτική Ελλάδα συγκεντρώνει 188  πρώτες προτιμήσεις εκπαιδευτικών για απόσπαση.

     Στη Στερεά Ελλάδα η Φωκίδα συγκεντρώνει 7 προτιμήσεις,  η Φθιώτιδα 56, η Ευρυτανία 8, η Βοιωτία 22 και τέλος η  Εύβοια 31 προτιμήσεις. Συνολικά η Στερεά Ελλάδα συγκεντρώνει 124 πρώτες προτιμήσεις εκπαιδευτικών για απόσπαση.

     Στην περιοχή της Ηπείρου, η Άρτα συγκεντρώνει 18 προτιμήσεις, η Θεσπρωτία 9, τα Ιωάννινα 92 και τέλος η Πρέβεζα 18 προτιμήσεις. Συνολικά η Ηπειρος συγκεντρώνει 137  πρώτες προτιμήσεις εκπαιδευτικών για απόσπαση.
       
   Στη Δυτική Μακεδονία η Κοζάνη συγκεντρώνει 62 πρώτες προτιμήσεις, τα Γρεβενά 26 προτιμήσεις, η Καστοριά 28 και τέλος η Φλώρινα 19 προτιμήσεις.  Συνολικά η Δυτική Μακεδονία συγκεντρώνει 135 πρώτες προτιμήσεις εκπαιδευτικών για απόσπαση.

    Στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας (εκτός της Θεσσαλονίκης), η Ημαθία συγκεντρώνει 69 πρώτες προτιμήσεις, το Κιλκίς 52 προτιμήσεις, η Πέλλα 82, η Πιερία 75, οι Σέρρες 74 και τέλος η Χαλκιδική 44 προτιμήσεις. Συνολικά η Κεντρική Μακεδονία (εκτός Θεσσαλονίκης) συγκεντρώνει 393 πρώτες προτιμήσεις εκπαιδευτικών για απόσπαση.
     Τέλος στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Δράμα 61 πρώτες προτιμήσεις, η Καβάλα 33, η Ξάνθη 67, η Ροδόπη 38 και τέλος ο Έβρος 40 προτιμήσεις.  Συνολικά η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη  συγκεντρώνει 239 πρώτες προτιμήσεις εκπαιδευτικών για απόσπαση.

   Οι θέσεις των ΣΥΝΕΚ για τις υπηρεσιακές μεταβολές με διαφάνεια και αντικειμενικότητα http://nekordis64.blogspot.com/2018/06/blog-post_8.html
   Αύριο Τρίτη 12 Ιουνίου θα συνεδριάσει το ΚΥΣΔΕ με διάφορα θέματα. Η συζήτηση για τα κυρίως θέματα αποσπάσεων θα γίνει σε επόμενες συνεδριάσεις.  

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς
Αθήνα 11/6/2018 Νεκτάριος Κορδής,
αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ
(τηλ.: 6977513534,
ηλ. δ/νση:  nekordis@yahoo.gr
  Άκης Λουκάς   
  αιρετό αναπλ. μέλος του ΚΥΣΔΕ   
 ( τηλ.:6974320189, 
 ηλ.δ/νση: loukasevangelos@gmail.com                     εκλεγμένων  με το ψηφοδέλτιο  των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων