Δημιούργησα αυτό το blog προκειμένου να παρουσιάζω απόψεις και άρθρα , βασικά για τα εκπαιδευτικά θέματα αλλά και όσα άλλα μας απασχολούν. Μια γνώμη, ένα σχόλιο για αυτά που συμβαίνουν. Επίσης θα βρείτε κείμενα άλλων τα οποία με εκφράζουν. Στο blog αυτό θα μπορείτε να βρείτε επίσης πολιτιστικές αναφορές πάνω σε θέματα που μας συγκινούν. Πολιτισμός και εκπαίδευση πάνε μαζί. Περιμένω τα σχόλια σας. Ν.Κ.

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΟΡΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2018

           Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ
           Νεκτάριου Κορδή
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Θέμα: Σχετικά με τις μεταθέσεις του 2018  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,    

   Σας ενημερώνουμε για την πορεία των γενικών μεταθέσεων του 2018.
   Αρχικά είχαν υποβληθεί  177 αιτήσεις μετάθεσης στην Ειδική Αγωγή (181 πέρσι), 410 αιτήσεις μετάθεσης στα Καλλιτεχνικά σχολεία (69 πέρσι αύξηση αιτήσεων κατά 490%!), 104 αιτήσεις μετάθεσης στα Διαπολιτισμικά (99 πέρσι), 428 αιτήσεις μετάθεσης στα Μουσικά (580 πέρσι μείωση αιτήσεων κατά 26%) και 6780 αιτήσεις για τις γενικές μεταθέσεις (6967 πέρσι μείωση αιτήσεων κατά 2,7%).
   Πιο αναλυτικά για τις μεταθέσεις υποβλήθηκαν μεταξύ άλλων 671 αιτήσεις ΠΕ06, 453 ΠΕ05, 270 ΠΕ07, 359 ΠΕ01,159 ΠΕ08, 339 ΠΕ03,198 ΠΕ09, 676 ΠΕ 19/20, 1410 ΠΕ 02, 680 ΠΕ11 και 425 ΠΕ04.01    Για τις γενικές μεταθέσεις του 2016-17 είχαν υποβληθεί  181 αιτήσεις μετάθεσης στην Ειδική Αγωγή, 69 αιτήσεις μετάθεσης στα Καλλιτεχνικά σχολεία, 99 αιτήσεις μετάθεσης στα Διαπολιτισμικά, 580 αιτήσεις μετάθεσης στα Μουσικά και 6780 αιτήσεις για τις γενικές μεταθέσεις. Εξ αυτών ικανοποιήθηκαν 44 αιτήσεις στην Ειδική Αγωγή, 95 αιτήσεις στα Μουσικά, 2 στα Καλλιτεχνικά, 5 στα Διαπολιτισμικά και 213 στη Γενική Παιδεία (ποσοστό ικανοποίησης 3,10%).
   Υπενθυμίζουμε ότι το 2014-15 είχαν υποβληθεί  195 αιτήσεις μετάθεσης στην Ειδική Αγωγή,76 αιτήσεις μετάθεσης στα Καλλιτεχνικά σχολεία, 607 αιτήσεις μετάθεσης στα Μουσικά και 8248 αιτήσεις για τις γενικές μεταθέσεις. Από τις 8098 ενεργές αιτήσεις Γενικών μεταθέσεων ικανοποιήθηκαν 1718 (ποσοστό 21,22%). 
    Το 2015-16 υποβλήθηκαν 7863 αιτήσεις συνολικά. Αρχικά στην Ειδική Αγωγή είχαμε 181 ενεργές αιτήσεις. Εξ αυτών μετατέθηκαν 46 εκπαιδευτικοί. Στα Μουσικά σχολεία υποβλήθηκαν 443 αιτήσεις. Εξ αυτών ικανοποιήθηκαν 46 αιτήσεις εκπαιδευτικών γενικής παιδείας και 24 εκπαιδευτικοί μουσικής παιδείας. Στα Καλλιτεχνικά Σχολεία υποβλήθηκαν 78 αιτήσεις εκ των οποίων ικανοποιήθηκαν 9.  Στα Σχολεία διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης υποβλήθηκαν 39 αιτήσεις εκ των οπίων ικανοποιήθηκαν 3.
   Τα ποσοστά ικανοποίησης των μεταθέσεων τα τελευταία χρόνια είναι τα ακόλουθα:

ΕΤΟΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ
2012
14855
2434
16,39%
2013
11260
607
5,4%
2014
8389
751
8,99%
2015
8098
1718
21,22%
2016
6997
404
5,77%
2017
6874
213
3,10%

   Οι ενεργές αιτήσεις σήμερα για τις Γενικές Μεταθέσεις του 2018 είναι 6760 στη Γενική Εκπαίδευση, 408 στα Καλλιτεχνικά, 175 στην Ειδική Αγωγή, 104 στα Διαπολιτισμικά και 424 στα Μουσικά. Ο συνολικός αριθμός των ενεργών αιτήσεων είναι 7871.   

    Υπενθυμίζουμε ότι η ανάκληση της αίτησης μετάθεσης μπορεί να γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος μέχρι και δύο (2) ημέρες πριν τη συνεδρίαση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ), οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα ανάκλησης της αίτησης στο ηλεκτρονικό σύστημα. Παράλληλα τονίζουμε ότι ανάκληση μετάθεσης δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις και επομένως οι αιτήσεις ανάκλησης μετάθεσης δεν γίνονται δεκτές.
   Η ανακοίνωση των γενικών Μεταθέσεων προγραμματίζεται για τα τέλη Μαρτίου και θα συμπαρασύρουν όλες τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών. (Αμοιβαίες Μεταθέσεις, Μετατάξεις από κλάδο σε κλάδο, τοποθετήσεις στα ΠΥΣΔΕ, Αποσπάσεις, Μόνιμους Διορισμούς και τελικά προσλήψεις αναπληρωτών). Πάγιο αίτημα του εκπαιδευτικού κινήματος είναι οι υπηρεσιακές μεταβολές να έχουν ολοκληρωθεί έγκαιρα έως τις  30 Ιουνίου.
  
   Τα δηλωθέντα κενά στα Διαπολιτισμικά είναι 20 και κατανέμονται ως εξής:

ΠΕ02
4
ΠΕ03
6
ΠΕ04.05
2
ΠΕ04.02
1
ΠΕ04.04
2
ΠΕ05
1
ΠΕ16
2
ΠΕ12.04
1
ΠΕ10
1

στα Καλλιτεχνικά 58 και κατανέμονται ως εξής:

ΠΕ02
14
ΠΕ01
1
ΠΕ03
6
ΠΕ04.01
3
ΠΕ04.02
1
ΠΕ04.04
1
ΠΕ05
1
ΠΕ06
3
ΠΕ07
1
ΠΕ08
8
ΠΕ18.41
12
ΠΕ16
3
ΠΕ11
2
ΠΕ19/20
1
ΠΕ32
1

στα Μουσικά Γενικής Παιδείας 60 και στον κλάδο ΠΕ16 950. Τα κενά γενικής παιδείας στα Μουσικά Σχολεία κατανέμονται ως εξής:

ΠΕ02
17
ΠΕ03
11
ΠΕ04.01
4
ΠΕ04.02
4
ΠΕ04.04
11
ΠΕ06
1
ΠΕ07
3
ΠΕ08
3
ΠΕ09
1
ΠΕ10
1
ΠΕ11
1
ΠΕ19/20
1
ΠΕ32
2
  
     Σας υπενθυμίζουμε ότι οι μεταθέσεις του 2018 θα γίνουν με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και οι όποιες αλλαγές νομοθετηθούν, θα ισχύσουν από τις επόμενες χρονιές. Είναι προφανές ότι μετά το εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό της προηγούμενης χρονιάς θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους για να ικανοποιηθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός αιτήσεων. Ένα μεγάλο κομμάτι εκπαιδευτικών παραμένουν εγκλωβισμένοι για πολλά χρόνια σε διάφορες περιοχές της χώρας μακριά από το τόπο κατοικίας τους και τις οικογένειες τους, μέσα στις συνθήκες της κρίσης που πλήττει όλη την ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζοντας τις πολλαπλές συνέπειες των μνημονίων και των πολιτικών λιτότητας που εφαρμόζονται στη χώρα μας όλα τα  τελευταία χρόνια. Σας υπενθυμίζω το αντίστοιχο ενημερωτικό των μεταθέσεων:

   Σχετικά με τις τελευταίες εκπαιδευτικές εξελίξεις οι θέσεις μας για το 30ωρο και  για την οργάνωση και τη λειτουργία των σχολείων αποτυπώνονται ως εξής:Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς
Αθήνα 23/2/2018


Νεκτάριος Κορδής,
αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ
(τηλ.: 6977513534,
ηλ. δ/νση:  nekordis@yahoo.gr
  Άκης Λουκάς   
  αιρετό αναπλ. μέλος του ΚΥΣΔΕ   
 ( τηλ.:6974320189, 
 ηλ.δ/νση: loukasevangelos@gmail.com                     εκλεγμένων  με το ψηφοδέλτιο  των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΚ

 ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ   ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ    ΚΙΝΗΣΕΙΣ 


Οι  ΣΥΝΕΚ για το 30ωρο και τις νομοθετικές ρυθμίσεις
                                                                          Ιανουάριος 2018

Στη διάρκεια των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης, εντάθηκαν οι πιέσεις δανειστών και ξένων κέντρων στην προσπάθειά τους να επιβάλλουν νέες αντιλαϊκές ρυθμίσεις (πλειστηριασμοί, συνδικαλιστικός νόμος). Ταυτόχρονα υπήρξαν από τον ΟΟΣΑ παρεμβάσεις για αλλαγές στην εκπαίδευση σε αρνητική κατεύθυνση σε ζητήματα σχετικά με το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών, το ωράριο και τις συγχωνεύσεις σχολείων.
Η κυβέρνηση στα πλαίσια των συμβιβασμών της εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών λιτότητας και περικοπών, νομοθέτησε προς αυτή την κατεύθυνση στα κεντρικά ζητήματα.
Για τα εκπαιδευτικά  θέματα (30ωρο, συγχωνεύσεις)  οι αλλαγές που έγιναν τόσο στις διατυπώσεις του Ν1566 όσο και αυτές στην ισχύουσα νομοθεσία για τις συγχωνεύσεις σχολείων, αφήνουν μέχρι τώρα ανοικτά τα ζητήματα της ερμηνείας  και της εφαρμογής τους,  δημιουργώντας ένα θολό τοπίο και μία ρευστότητα που επιβάλλουν στον κλάδο και στο συνδικαλιστικό κίνημα να είναι σε ετοιμότητα  για την υπεράσπιση των εργασιακών του κατακτήσεων.
Μετά την ψήφιση των τροπολογιών του ν. 4512/18 (πολυνομοσχέδιο) για το συνδικαλιστικό νόμο, το 30ωρο και τα κριτήρια συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων, χρειάζεται σαν συνδικαλιστικό κίνημα να οργανώσουμε τις αντιστάσεις μας για το επόμενο διάστημα, αποσαφηνίζοντας ταυτόχρονα την κατάσταση που δημιουργείται και επισημαίνοντας τα παρακάτω:
1)   Παρά το ότι η αλλαγή του νόμου για τις απεργίες δεν αφορά τις ΕΛΜΕ και την ΟΛΜΕ, δεν παύει να είναι μια αρνητική εξέλιξη που προήλθε από την υποχώρηση της κυβέρνησης στις απαιτήσεις δανειστών και εργοδοτών.
2)   Σε ό,τι αφορά τις συγχωνεύσεις, υπερασπιζόμαστε τη λειτουργία όλων των σχολείων. Θα αντισταθούμε όπως και στο παρελθόν, σε κάθε προσπάθεια συγχώνευσης που υποβαθμίζει την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης.
3)   Σε ό,τι αφορά το 30ωρο, η μεν νέα διατύπωση για την παραμονή των εκπαιδευτικών στα σχολεία είναι τόσο «υποχρεωτική», όσο ήταν και αυτή στο ν. 1566/85, τα δε επιπλέον καθήκοντα που αναφέρονται προβλέπονται από διατάξεις είτε του ν.1566/85 είτε του Καθηκοντολόγιου. Είναι προφανές ότι το επόμενο διάστημα όλα θα κριθούν από την ικανότητα του συνδικαλιστικού κινήματος και των Συλλόγων να αντισταθούν και να προασπίσουν τα κεκτημένα εργασιακά δικαιώματα, είτε από εφαρμοστικές εγκυκλίους που θα τα καταστρατηγούν,  είτε από αυθαίρετες ερμηνείες διευθυντών.
Ας μην ξεχνάμε ότι όσα από αυτά τα καθήκοντα καταστρατηγούσαν εργασιακά δικαιώματα, το εκπαιδευτικό κίνημα τα είχε καταστήσει ανενεργά και στο παρελθόν.  Το ίδιο οφείλει και θα εξακολουθήσει να κάνει, ακυρώνοντας στην πράξη κάθε μέτρο που θα υποβαθμίζει τις εργασιακές μας συνθήκες, ενώ  ταυτόχρονα, με τη δράση μας στους συλλόγους καθηγητών θα υπερασπιζόμαστε καθημερινά κατακτημένα με αγώνες εργασιακά δικαιώματα από τυχόν αυθαιρεσίες δ/ντών ή και από  επιδιώξεις διαφορετικής ερμηνείας  του νόμου, που θα οδηγούν σε ανατροπή  του καθεστώτος που ρυθμίζει την παραμονή μας στο σχολείο εδώ και 33 χρόνια.
Επειδή ορισμένες δυνάμεις του σ.κ.  τοποθετούνται με απόλυτο και καταστροφολογικό τρόπο,  οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η δαιμονοποίηση της πραγματικότητας εκτός από το ότι είναι στείρα και αδιέξοδη, σπέρνει την απογοήτευση και την παραίτηση στους συναδέλφους, πείθοντάς τους ότι όλα είναι τετελεσμένα και άρα μάταιη η όποια αντίδραση. Η κριτική απέναντι στις ασκούμενες πολιτικές πρέπει να είναι σκληρή, χρειάζεται όμως να ακουμπά στην πραγματικότητα και να παρακινεί σε δημιουργική  δράση και θετική διεκδίκηση.
Το συνδικαλιστικό κίνημα επιβάλλεται να επιμείνει αποφασιστικά στη διεκδίκηση  της επαναφοράς του ωραρίου μας στα επίπεδα πριν το 2013, στη μείωση των μαθητών ανά τμήμα, στην κατάργηση του καθηκοντολογίου (κυρίως ως προς τις αρμοδιότητες του δ/ντή), στη θέσπιση ενός δημοκρατικού πλαισίου λειτουργίας και διοίκησης του σχολείου με ενισχυμένο το ρόλο του Συλλόγου, στην κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου της αξιολόγησης-χειραγώγησης, στη διεκδίκηση ουσιαστικής επιμόρφωσης που θα καλύπτει πραγματικές ανάγκες, στην ολόπλευρη στήριξη του εκπαιδευτικού έργου και στη στελέχωση των σχολείων με το αναγκαίο διοικητικό, βοηθητικό και επιστημονικό προσωπικό.
Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται και νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες ( Δομές, αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας, αξιολόγηση στελεχών, Γενικό Λύκειο, κ.ά.) με ορίζοντα την τελική αξιολόγηση του Απριλίου. Έχει επομένως μεγάλη σημασία μέσα από τις γενικές συνελεύσεις όλων των ΕΛΜΕ να προετοιμαστεί ο κλάδος, ώστε με τις αγωνιστικές μας παρεμβάσεις να υπερασπίσουμε τις θέσεις του κλάδου, αναβαθμίζοντας τις συνθήκες λειτουργίας, εργασίας και μόρφωσης στο Δημόσιο σχολείο, και επιχειρώντας ρωγμές στις μνημονιακές πολιτικές στην πορεία κατάκτησης ενός δημοκρατικού δημόσιου σχολείου για όλα τα παιδιά και όλη τη γνώση.

Θα αντισταθούμε με κάθε τρόπο στην εργασιακή υποβάθμιση, αλλά ταυτόχρονα θα υπερασπιστούμε όσα θα προάγουν την αλλαγή νοοτροπίας για τη βελτίωση του έργου μας σε όφελος των μαθητών μας  και του δημόσιου σχολείου.

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

ΟΛΜΕ

ΚΗΡΥΞΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/3/2018

Συνάδελφοι.
Όπως γνωρίζετε στις 2 Μαρτίου 2018 το ΔΣ της ΟΛΜΕ αποφάσισε τη διοργάνωση συλλαλητηρίων σε Αθήνα (στις 13.00 στο Υπουργείο Παιδείας) και Θεσσαλονίκη (στις 12 το μεσημέρι στο Άγαλμα Βενιζέλου) για να απαιτήσουμε μαζικούς, μόνιμους διορισμούς.
Για το λόγο αυτό το ΔΣ της ΟΛΜΕ προκήρυξε στάση εργασίας από τις 8.00 π.μ. έως τις 11.00 π.μ. και κάλεσε τις ΕΛΜΕ να καλύψουν το υπόλοιπο το ωραρίου.

Διευκρινίζουμε ότι η στάση εργασίας αφορά και τα σχολεία που λειτουργούν σε απογευματινή ή εσπερινή βάρδια. Συγκεκριμένα το ΔΣ της ΟΛΜΕ κηρύσσει στάση εργασίας από τις 14.00 έως τις 17.00 για τα απογευματινά και από τις 18.00 έως τις 21.00 για τα εσπερινά. Ταυτόχρονα καλεί τις ΕΛΜΕ να καλύψουν με αντίστοιχη στάση εργασίας το υπόλοιπο του ωραρίου των απογευματινών και των εσπερινών σχολείων.  

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018

ΝΔ-ΔΗΜΟΣΙΟ

12ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΜΕ

Πρόσκληση συμμετοχής στις Ομάδες Εργασίας για το 12ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο

Η Οργανωτική Επιτροπή του 12ου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου της ΟΛΜΕ, με θέμα «Το εκπαιδευτικό έργο σε συνάφεια με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών», σας καλεί να δηλώσετε συμμετοχή ή να παρευρεθείτε στην πρώτη συνάντηση των ομάδων εργασίας τις παρακάτω μέρες και ώρες ανά ομάδα, στα γραφεία της ΟΛΜΕ.

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1η) Πέμπτη 22/02 και ώρα 7μμ: Συνθήκες εργασίας, Υποδομές, Βοηθητικό, διοικητικό, επιστημονικό προσωπικό. Πώς και γιατί  οι παραπάνω παράγοντες επιδρούν στο εκπαιδευτικό έργο. (ενδεικτικά: ωράριο, εργασία εντός και εκτός σχολείου, καθήκοντα, αριθμός μαθητών, μετακινήσεις, ελαστικοποίηση και εντατικοποίηση εργασιακών σχέσεων, εποπτικά μέσα, εργαστήρια, σχ. βιβλιοθήκες, υλικοτεχνική υποδομή)
2η) Τετάρτη 21/02 και ώρα 6μμ: Εργασιακά δικαιώματα,  Ασφαλιστικό,  Συνταξιοδοτικό, Μισθολογικό καθεστώς.  Η επίδραση που ασκούν  στον εκπαιδευτικό και το έργο του.
3η) Παρασκευή 23/02 και ώρα  3μμ: Ο εκπαιδευτικός ως μέλος της συλλογικότητας του σχολείου (ενδεικτικά: θεσμικό πλαίσιο, διοίκηση, Σύλλογος, αποφάσεις, παιδαγωγικές συνεδριάσεις, ποινές,  αξιολόγηση,   σχολικό κλίμα, μαθητικές κοινότητες).
4η) Παρασκευή 23/02 και ώρα 6μμ: Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη.
Υποομάδες:
5η) Τρίτη 20/02 και ώρα 3:30μμ: ΤΕΕ: το εκπαιδευτικό έργο σε συνάφεια με συνθήκες εργασίας, Υποδομές, Επιμόρφωση, Βοηθητικό, διοικητικό, επιστημονικό προσωπικό.
6η) Παρασκευή 23/02 και ώρα 6μμ: Ειδική Αγωγή: το εκπαιδευτικό έργο σε συνάφεια με συνθήκες εργασίας, Υποδομές, Επιμόρφωση,  Βοηθητικό, διοικητικό, επιστημονικό προσωπικό.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος                             Η Γ. Γραμματέας

             Γεώργιος Ανδρινόπουλος               Μαριάννα Πρωτονοταρίου

Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΚ


ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ  ΚΙΝΗΣΕΙΣ                
Για τη νέα Υπουργική Απόφαση  10645  περί  οργάνωσης και λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
                                                                                                Φεβρουάριος  2018
Πρόσφατα στάλθηκε στα σχολεία η νέα ΥΑ 10645/ΓΔ4 23-1-2018 με ισχύ ΠΔ, η οποία αντικαθιστά τις ως τώρα ισχύουσες διατάξεις που αφορούν  εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση, οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων. Η Υ.Α. σε γενικές γραμμές κινείται σε θετική κατεύθυνση, γιατί επικαιροποιεί και συμμαζεύει διάσπαρτες διατάξεις πολλών ετών, εκσυγχρονίζει το ισχύον πλαίσιο και υλοποιεί κάποια από τα αιτήματα πολλών ΕΛΜΕ και της ΟΛΜΕ.
Στα θετικά στοιχεία της Υ.Α. συμπεριλαμβάνονται :
·         το γενικότερο πνεύμα διαλόγου, δημοκρατικής συμμετοχής και συνεργασίας των μελών της  σχολικής κοινότητας,
·         η εμπλοκή των μαθητικών κοινοτήτων στη διαμόρφωση του πλαισίου κανόνων λειτουργίας του σχολείου,
·         η μέριμνα για την ομαλή σχολική ένταξη και τη στήριξη παιδιών από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες,
·         η συνεργασία σχολείου με γονείς και υποστηρικτικές δομές,
·         η επικέντρωση σε παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες που προλαμβάνουν και θεραπεύουν με παιδαγωγικά μέσα προβλήματα συμπεριφοράς και συγκρούσεων.
·         η έμφαση στη γενικότερη προσωπικότητα και στις ιδιαίτερες δεξιότητες και ευαισθησίες του μαθητή και όχι μόνο στην καλή επίδοση.
Υπάρχουν όμως σημεία που πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής από το  συνδικαλιστικό κίνημα και το ΔΣ της ΟΛΜΕ, είτε γιατί είναι ασαφή και επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες  από διοικητικά και άλλα στελέχη της εκπαίδευσης, είτε γιατί η εφαρμογή τους ενέχει κινδύνους καταστρατήγησης εργασιακών δικαιωμάτων.
Ø  Πρέπει να γίνει σαφές ότι δεν θα δεχτούμε ΚΑΜΙΑ συρρίκνωση τμημάτων ή σχολείων, μέσω των ασαφών μερικές φορές διατάξεων για επιλογή σχολείου ΕΠΑΛ (λόγω ύπαρξης ή μη τομέα ή ειδικότητας) και μετεγγραφών σε ΓΕΛ ή ΓΥΜΝΑΣΙΑ (μέσω μαθημάτων επιλογής ή ομάδων προσανατολισμού εν όψει και νέου ΓΕΛ). Το ασαφές πλαίσιο της ηλεκτρονικής εγγραφής ως προς την επιλογή σχολείου και την κατανομή μαθητών, δεν θα επιτρέψουμε να γίνει εργαλείο για τέτοιες εξελίξεις. Ζητάμε να εξασφαλίζεται η ολοκληρωμένη λειτουργία κάθε σχολείου, ώστε να μπαίνει φραγμός στις τεχνητές αυξομειώσεις του αριθμού μαθητών και στις μετακινήσεις τους από σχολείο σε σχολείο.
Ø  Η χωροταξική κατανομή του μαθητικού πληθυσμού επιβάλλεται να αντιμετωπίζει ισότιμα τα σχολεία  και να τηρείται για την ισόρροπη ανάπτυξή τους. Στην ΥΑ όμως, η χωροταξική κατανομή εξακολουθεί να καθορίζεται  από αποφάσεις μονοπρόσωπων οργάνων, στην ευχέρεια των οποίων υπάγεται επίσης  η έγκριση εκπρόθεσμων  αλλά και υποχρεωτικών μετεγγραφών μαθητών/τριών σε περιπτώσεις υπέρβασης των ορίων στέγασης των σχολείων.
Ø  Επειδή το άρθρο 30 ενέχει κινδύνους καταστρατήγησης του εργασιακού μας ωραρίου, επιβάλλεται η επαναδιατύπωσή του, ώστε να γίνει απόλυτα σαφές πως οι συναντήσεις γονέων με διδάσκοντες για την ενημέρωση για την πρόοδο κλπ των μαθητών-τριών θα γίνονται κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου.
                                               
Ø  Κανείς δεν αμφισβητεί τη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης γονέων-κηδεμόνων για τις απουσίες των μαθητών/τριών. Η οδηγία όμως για τουλάχιστον εβδομαδιαία καταχώριση απουσιών στο σύστημα my school με ταυτόχρονη ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, χωρίς την ύπαρξη γραμματειακής υποστήριξης των σχολείων και χωρίς να έχει    προετοιμαστεί η αναγκαία υποδομή του πληροφοριακού συστήματος,  θα αυξήσει το φόρτο εργασίας των εκπαιδευτικών που ήδη επιβαρύνονται με πλήθος διοικητικών και γραμματειακών καθηκόντων εκτός των διδακτικών τους. 
Σε κάθε περίπτωση, η έναρξη του νέου συστήματος πρέπει να γίνει αφού υλοποιηθεί το σύστημα ταυτόχρονης  καταγραφής απουσιών στο my school και ενημέρωσης γονέων που προαναγγέλθηκε με κατοχυρωμένη την προστασία προσωπικών δεδομένων και με παράλληλη στελέχωση των σχολείων με βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό.
Στο θέμα των απουσιών, είναι αναγκαίο  να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι δυσκολίες μεταφοράς μαθητών τις πρώτες κυρίως ώρες, σε δυσπρόσιτες ή απομακρυσμένες περιοχές, όπως και να υπάρξει μέριμνα ώστε η κατάργηση δικαιολογημένων απουσιών, να μην οδηγήσει σε αύξηση  μονόωρων εστιασμένων σε μαθήματα απουσιών.
Πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στο Σύλλογο  Διδασκόντων ώστε να μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις να δικαιολογεί απουσίες με ειδική αιτιολογημένη πράξη.
Ø     Στο θέμα των παιδαγωγικών μέτρων και το συνολικό πλαίσιο της παρέμβασης του σχολείου και της συνεργασίας του με υποστηρικτικές δομές πρέπει να υπάρξουν σαφείς διευκρινίσεις
Ø     Για μια ακόμα φορά τονίζουμε ότι πρέπει να αντικατασταθεί  το Καθηκοντολόγιο από ένα δημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας και διοίκησης του σχολείου με αναβαθμισμένο το ρόλο του Συλλόγου εκπαιδευτικών, ώστε να μειωθούν οι δυνατότητες αυθαιρεσίας της διοίκησης.
Ø     Είναι πολύ σοβαρό το γεγονός ότι οι μαθητές της Α΄ ΓΕΛ δεν γνωρίζουν ακόμα αν θα εφαρμοστεί γι’ αυτούς και πώς το νέο Λύκειο.

Θεωρούμε ότι η ΥΑ  10645/ΓΔ4/23-1-18 πρέπει να ισχύσει από την επόμενη σχολική χρονιά, 2018-19, ώστε να ξεκαθαριστούν εντωμεταξύ τα επίμαχα ζητήματα και να υπάρξει η αναγκαία προετοιμασία στα σχολεία. Η εφαρμογή της  στη μέση της σχολικής χρονιάς, και καθώς ούτε το ΥΠΠΕΘ ούτε βέβαια τα σχολεία είναι έτοιμα για αυτό - κυρίως ως προς τις υποδομές, τη γραμματειακή υποστήριξη και τα τεχνικά μέσα που χρειάζονται-  θα αυξήσει τη γραφειοκρατία και θα δημιουργήσει προβλήματα,  με κίνδυνο απαξίωσης και των θετικών στοιχείων που εμπεριέχει.
(Για το ζήτημα της ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΜΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΩΝ, οι ΣΥΝΕΚ έχουν ήδη δημοσιοποιήσει και καταθέσει την πρότασή τους   στο ΔΣ της ΟΛΜΕ, στην οποία εκφράζεται η αντίθεσή μας στο χαρακτηρισμό φοίτησης εν μέσω σχολικής χρονιάς και σε ό,τι αυτό συνεπάγεται για εκπαιδευτικούς, μαθητές και σχολεία.)
                                                              ΣΥΝΕΚ