Δημιούργησα αυτό το blog προκειμένου να παρουσιάζω απόψεις και άρθρα , βασικά για τα εκπαιδευτικά θέματα αλλά και όσα άλλα μας απασχολούν. Μια γνώμη, ένα σχόλιο για αυτά που συμβαίνουν. Επίσης θα βρείτε κείμενα άλλων τα οποία με εκφράζουν. Στο blog αυτό θα μπορείτε να βρείτε επίσης πολιτιστικές αναφορές πάνω σε θέματα που μας συγκινούν. Πολιτισμός και εκπαίδευση πάνε μαζί. Περιμένω τα σχόλια σας. Ν.Κ.

Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011


Β΄ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μοσχονησίων 23 Αιγάλεω Τ.Κ.12242
Τηλ – Fax  5910896                                                Αιγάλεω 30/5/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Με αφορμή παράπονα που ακούσθηκαν για την κατανομή των απολυτηρίων στα σχολεία της περιοχής μας. Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ δηλώνει πως:
  1. Τα απολυτήρια των Δημοτικών σχολείων καθώς και τα απολυτήρια των Γυμνασίων πρέπει να κατανέμονται με διαφανείς διαδικασίες και μέσω των θεσμοθετημένων οργάνων που είναι αρμόδια για αυτή την κατανομή.
  2. Τα σχολεία υποδοχής πρέπει να θεωρούνται ισότιμα στην κατανομή των απολυτηρίων εφόσον έχουν τις ίδιες κτιριακές προϋποθέσεις (αριθμό αιθουσών, εργαστηρίων κ.λ.π). Και εφόσον δεν υπάρχουν προβλήματα προσβασιμότητας σε αυτά όπως π.χ μεγάλες οδικές αρτηρίες ταχείας κυκλοφορίας που θέτουν σε κίνδυνο του μαθητές.
  3. Σοβαρός παράγοντας στην κατανομή των απολυτηρίων στα σχολεία πρέπει να είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη εξασφάλιση μικρού αριθμού μαθητών ανά τμήμα.
  4. Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ πιστεύει πως όλα τα σχολεία είναι ισότιμα και δεν πρέπει να κατηγοριοποιούνται.
  5. Το Δ.Σ της ΕΛΜΕ δηλώνει πως θα αντιταχθεί σε κάθε νέα προσπάθεια συγχώνευσης ή κατάργησης σχολικών μονάδων.


Για το Δ.Σ της ΕΛΜΕ

ΦΙΡΤΙΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ                                                   ΘΗΡΑ 30 Μαΐου 2011
Αιρετός ΠΥΣΔΕ Ν. Κυκλάδων
Tης «Αυτόνομης Κυκλαδικής Συνεργασίας»                   Προς τους καθηγητές Ν. Κυκλάδων
                                                                                                                                Γενικό Λύκειο Θήρας 22860 22252- 22933
6974488454


        Διευκρινίσεις  και απαντήσεις  σε ερωτήματα για τοποθετήσεις και αποσπάσεις
       

1.    Ποια σειρά ακολουθείται στην διαδικασία τοποθετήσεων:
Κρίση και τοποθέτηση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, τοποθετήσεις των υπολοίπων εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά, μέχρι τέλος Ιουνίου.
Τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά όσων βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, των αιτούντων απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ και όσων ήλθαν με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΔΕ, οι οποίες  συνήθως ολοκληρώνονται τέλη Αυγούστου(!) ( αφού ποτέ μέχρι τώρα δεν έγιναν νωρίτερα οι αποσπάσεις από το ΚΥΣΔΕ).
Τέλος γίνονται οι προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιορίστων και έπονται οι τοποθετήσεις αναπληρωτών….

2.Κρίση και τοποθέτηση οργανικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών:
Στο σχετικό συνημμένο ενημερωτικό, που σας στέλνω, καταγράφεται αναλυτικά όλη η σχετική διαδικασία.3.  Τοποθέτηση των υπολοίπων εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά:
Μετά τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Π.Δ.50/96, τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, σε συνεδρίασή τους, αναμορφώνουν τους πίνακες των κενών οργανικών θέσεων κατά το μέρος που τροποποιούνται από τις τοποθετήσεις των υπεραρίθμων. Οι πίνακες αυτοί καθώς και οι καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα και τα στοιχεία των εκπαιδευτικών που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές, αναρτώνται στην πινακίδα ανακοινώσεων των Συμβουλίων.
Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια με ανακοίνωσή τους καλούν όλους τους εκπαιδευτικούς που υπέβαλλαν αίτηση για βελτίωση ή δήλωση για οριστική τοποθέτηση, καθώς και εκείνους που μετατέθηκαν από άλλες περιοχές ή βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, να υποβάλλουν, μέσα σε πέντε (5) ημέρες δήλωση στην οποία να αναγράφουν τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, όπου επιθυμούν να μετατεθούν ή να τοποθετηθούν. Διευκρινίζεται ότι στην αίτηση θα δηλώνονται με σειρά προτιμήσεως μόνο σχολεία της περιοχής στην οποία ανήκει ο εκπ/κος.
Συνιστάται να δηλώνονται όχι μόνο τα σχολεία στα οποία το ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων έχει καθορίσει οργανικά κενά , αλλά έως και το σύνολο των σχολείων της περιοχής τους και μόνο, διότι κατά τη διαδικασία βελτίωσης θέσης ασφαλώς θα προκύψουν οργανικά κενά σε άλλα σχολεία πέρα των καθορισμένων
Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια συνεδριάζουν και αποφασίζουν για τις  τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε οργανικές θέσεις  με την εξής σειρά:
α) Tοποθετήσεις εκπαιδευτικών των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 14 του Π.Δ. 50/96). (εκτός των πολυτέκνων σύμφωνα με τις παρ. 3,4 και 5 του άρθρου 30 του ν.3848/19-5-2010)
 β) Tοποθετήσεις όλων των άλλων εκπαιδευτικών.
 Μετά την εξέταση των αιτήσεων και των δηλώσεων τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια ανακοινώνουν τις θέσεις που εξακολουθούν να παραμένουν κενές. . Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν δήλωση για τοποθέτηση εφόσον δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σε σχολείο της προτίμησής τους, μπορούν, αν το επιθυμούν, να υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση για τοποθέτηση στις υπόλοιπες αυτές θέσεις μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωσή τους. Η τοποθέτηση αυτών γίνεται ύστερα από σύγκριση μεταξύ τους.( Τα ΠΥΣΔΕ δίνουν προθεσμία 10 ημερών συνολικά  και σε μία φάση, αφού δίνεται η δυνατότητα να δηλώσουν οι εκπαιδευτικοί όσα σχολεία επιθυμούν χωρίς κανένα περιορισμό).
  Οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολεία της προτίμησής τους τοποθετούνται προς το συμφέρον της υπηρεσίας στις υπόλοιπες κενές θέσεις. Σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι περισσότεροι από τις οργανικές θέσεις, παραμένουν ως υπεράριθμοι στη διάθεση των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων και τοποθετούνται προσωρινά ή διατίθενται για τη συμπλήρωση ωραρίου σε σχολεία της συγκεκριμένης περιοχής.
Για τους εκπ/κούς Α/θμιας εκπ/σης ( διασταλτική εφαρμογή στην Β/θμια εκπ/ση) σε περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί δεν υποβάλλουν αίτηση προτίμησης για συγκεκριμένα σχολεία, κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης. Τα σχολεία στα οποία υπάρχουν κενά κατατάσσονται σε σειρά με βάση τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης.
Κατόπιν αυτού τοποθετούνται, υποχρεωτικά, οι έχοντες τις λιγότερες μονάδες μετάθεσης στα σχολεία με τις περισσότερες μονάδες συνθηκών διαβίωσης
 ‘Όμως όσοι συνάδελφοι τοποθετηθούν με την παραπάνω διαδικασία  (σύμφωνα με την παρ.11 του αρθρ.15 του ΠΔ 50/96), σε οργανικές θέσεις που δεν έχουν δηλώσει ( δεν είναι της επιλογής τους), μπορούν να κάνουν αίτηση απόσπασης στα λειτουργικά κενά που  θα υπάρχουν σε σχολεία της περιοχής που είναι τοποθετημένοι, και τα οποία προτιμούν, χωρίς να «χρωστούν» την οργανική τους, αφού έχουν ήδη υπηρετήσει ως προσωρινά τοποθετημένοι τα προηγούμενα χρόνια, στην ίδια περιοχή. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για όσους πάρουν οργανική θέση που ήταν της επιλογής τους.
Στο σημείο αυτό επισημαίνω ότι όσοι ήλθαν τώρα με μετάθεση στον νομό Κυκλάδων ή με αίτηση βελτίωσης πάρουν οργανική θέση, οφείλουν να υπηρετήσουν για δύο(2) χρόνια στην νέα τους οργανική, για να θεμελιώσουν δικαίωμα μετάθεσης.
 Τα λειτουργικά κενά θα ανακοινωθούν, και θα γίνουν οι αιτήσεις για τοποθέτηση όσων θα παραμείνουν στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ, αυτών που θα έλθουν με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΔΕ και όσων θα ζητούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων, μετά την κοινοποίηση του συνόλου των αποσπασμένων εκπαιδευτικών ( σε υπηρεσίες, σχολεία κλπ), κάτι που δεν αναμένεται πριν το δεύτερο 15ήμερο του Αυγούστου!!!
Οι αποφάσεις των συμβουλίων για μετάθεση ή τοποθέτηση αναρτώνται με τους σχετικούς πίνακες στην πινακίδα ανακοινώσεών τους για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.
 Τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις αποφάσεις των συμβουλίων που αφορούν μεταθέσεις ή τοποθετήσεις εκπαιδευτικών επανεξετάζονται από τα ίδια συμβούλια, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων.. Η αίτηση αυτή που αναφέρεται στη διόρθωση συγκεκριμένων λαθών ή παραλείψεων δεν αποτελεί ένσταση και υποβάλλεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ανακοίνωση της σχετικής απόφασης. Τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια εξετάζουν τις αιτήσει αυτές μέσα στις επόμενες πέντε (5)ημέρες και οριστικοποιούν τις αποφάσεις τους
Διευκρινίζεται ότι στην αίτηση θα δηλώνονται με σειρά προτιμήσεως μόνο σχολεία της περιοχής στην οποία ανήκει ο εκπ/κος.
Συνιστάται να δηλώνονται όχι μόνο τα σχολεία στα οποία το ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων έχει καθορίσει οργανικά κενά , αλλά έως και το σύνολο των σχολείων της περιοχής τους και μόνο, διότι κατά τη διαδικασία βελτίωσης θέσης ασφαλώς θα προκύψουν οργανικά κενά σε άλλα σχολεία πέρα των καθορισμένων.

Στις τοποθετήσεις του εκπ/κου αρμοδιότητας ΠΥΣΔΕ στο σύνολο των μορίων υπολογίζονται:
A.     Μόρια συνολικής υπηρεσίας
B.     Μόρια γάμου και παιδιών
Γ.    Μόρια δυσμενών συνθηκών στις έδρες των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν
Δ.   Μόρια συνυπηρέτησης (υπολογίζεται όταν ζητείται τοποθέτηση στο Δήμο που εργάζεται ο/η σύζυγος)
           Ε.   Μόρια εντοπιότητας (υπολογίζεται όταν ζητείται τοποθέτηση στο    
           Δήμο που έχει εντοπιότητα ο εκπ/κός)
           
          ΜΟΡΙΑ

2,5 για κάθε χρόνο υπηρεσίας
4 για συνυπηρέτηση
4 για γάμο
4 για το πρώτο παιδί, 4 για το δεύτερο, 6 για το τρίτο και 7 για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά 
4 για εντοπιότητα

Σε περίπτωση ισοβαθμίας εκπ/κων κατά τις μεταθέσεις στην ίδια περιοχή και τις τοποθετήσεις,  προηγούνται οι εκπ/κοι που υπερέχουν  κατά κριτήριο , εάν αυτά συντρέχουν με την εξής σειρά:
A.    Στη συνυπηρέτηση
B.    Στην εντοπιότητα (εφόσον ζητούν μετάθεση ή τοποθέτηση σε σχολική μονάδα Δήμου ή κοινότητας που είναι δημότες)
Γ.  Στους οικογενειακούς  λόγους
Δ.  Στη συνολική υπηρεσία
Ε.  Στις δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας των σχολείων όπου υπηρέτησαν ή υπηρετούν

Στο σημείο αυτό να επισημάνω ότι  αιτήσεις βελτίωσης οι οποίες γίνονται εκπρόθεσμα, ακόμη και σήμερα, 6 μήνες μετά την σχετική καταληκτική ημερομηνία, δεν είναι δυνατόν, και σύμφωνα με τον νόμο αλλά και για λόγους μη ισότιμης αντιμετώπισης των υπολοίπων, να συνεξεταστούν για τα οργανικά κενά. Αν μετά τις τοποθετήσεις υπάρχει υπόλοιπο οργανικών, το ΠΥΣΔΕ θα αποφασίσει τι θα πράξει, ενημερώνοντας βέβαια τους ενδιαφερόμενους.

4     Οι νεοδιόριστοι διεκδικούν οργανικές θέσεις;

Οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται από το σχολικό έτος 2010-2011 για να θεμελιώσουν δικαίωμα μετάθεσης απαιτείται να υπηρετήσουν την οργανική τους θέση για τρία έτη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄) στις οποίες σαφώς ορίζεται ότι «Ο χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στη σχολική μονάδα της πρώτης τοποθέτησης μετά το διορισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών ετών. Ο τρίτος χρόνος της υπηρεσίας μοριοδοτείται με το διπλάσιο του αριθμού μονάδων μετάθεσης της σχολικής μονάδας όπου υπηρετεί ο νεοδιοριζόμενος ( Σημειώνω ότι σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του ν. 3848/2010 μέχρι τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τίθεται στη διάθεση της οικείας διεύθυνσης εκπαίδευσης και τοποθετείται προσωρινά με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπη­ρεσιακού συμβουλίου σε κενή θέση σχολικής μονάδας της περιοχής και οριστικά στο τέλος της πρώτης δι­ετίας. Συνεπώς  φέτος δεν έχει δικαίωμα αίτησης οργανικής θέσης, αλλά την επόμενη χρονιά.
Σημειώνω ότι αν το 2011-12 τοποθετηθεί προσωρινά  σε άλλη σχολική μονάδα από αυτή που ήταν την χρονιά που διανύουμε, η τοποθέτησή του θα θεωρείται ενιαία για τον υπολογισμό της διετίας.


5     Υπάρχει εξαίρεση για το χρόνο υπηρέτησης της οργανικής θέσης;

Δεν απαιτείται χρόνος υπηρέτησης της οργανικής θέσης για τη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης για εκπαιδευτικούς:
α. που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης του άρθρου 13 Π.Δ. 50/96, άρθρου 7 παρ. 4 του Π.Δ. 100/97, άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003 ΦΕΚ 227/Α, άρθρου 6 παρ. 1, 2 & 3 του Ν. 3454/2006 και του άρθρου 17 του N. 3402/2005 ΦΕΚ 258 17/10/2005.
β. που ζητούν μετάθεση σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ (άρθρο 11 Π.Δ. 50/96 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Π.Δ. 100/97). Tο ίδιο ισχύει και για τους νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 30, του ν. 3848/2010. Αν πρόκειται για μετάθεση από Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ..Δ.Υ. σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ..Δ.Δ.Υ. και από Σ.Μ.Ε.Α.Ε ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ. σε κανονικό σχολείο της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώνουν μέχρι 31-8-2011  δύο (2) έτη υπηρεσίας.6     Τι ισχύει για τα μόρια συνθηκών διαβίωσης προσωρινής τοποθέτησης;


Μόρια της προσωρινής τους τοποθέτησης λαμβάνουν νεοδιοριζόμενοι, μετατιθέμενοι και μετατασσόμενοι εκπαιδευτικοί. Για το χρόνο που παρέμειναν στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, θα ληφθούν υπόψη αναδρομικά οι μονάδες συνθηκών διαβίωσης του σχολείου

στο οποίο θα τοποθετηθούν μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους. Εξυπακούεται ότι υπολογίζονται από την έναρξη του σχολικού έτους.

3.1.3.  Ρύθμιση Μ.Σ.Δ. μονίμων εκπαιδευτικών σε περίπτωση διάθεσης ή απόσπασης για εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες ή λόγω υπεραριθμίας
Ο υπολογισμός μονάδων δυσμενών συνθηκών ρυθμίζεται ειδικά, ως ακολούθως, στις περιπτώσεις που εκπαιδευτικοί μετά από διορισμό, μετάθεση ή μετάταξη, αφού τοποθετηθούν (μόνιμα ή προσωρινά) σε θέση σχολείου μιας περιοχής μετάθεσης, καλούνται να μετακινηθούν (αποσπαστούν ή διατεθούν):
·           είτε για λειτουργικούς λόγους των σχολείων (εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες),
·           είτε λόγω πλεονάσματος ή υπεραριθμίας που δημιουργούνται και επομένως αδυναμίας συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου τους.
α) Εάν αποσπώνται ή διατίθενται ως πλεονάζον προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄), «ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι μονάδες της οργανικής θέσης του εκπαιδευτικού, εφόσον δεν υπολείπονται».
β) Εάν διατέθηκαν σε σχολεία άλλης περιοχής αρμοδιότητας του ίδιου ΠΥΣΔΕ από αυτή που ανήκαν οργανικά για εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 κεφ. Γ΄ παρ. 1 και 2 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 Α΄) και του άρθρου 14 του ίδιου νόμου σε συνδυασμό το άρθρο 18 παρ. 6  της Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β/16-10-2002), λαμβάνουν τις μονάδες μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες που αντιστοιχούν στη σχολική μονάδα της διάθεσης, εκτός αν οι μονάδες συνθηκών διαβίωσης μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες της οργανικής τους θέσης είναι περισσότερες οπότε και λαμβάνουν αυτές. 
γ) Εάν διατέθηκαν για μερικές ημέρες ως υπεράριθμοι σε σχολικές μονάδες άλλης περιοχής αρμοδιότητας του ίδιου ΠΥΣΔΕ για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου διδασκαλίας, σύμφωνα με το άρθρο 14 § 14 του ν.1566/1985 σε συνδυασμό το άρθρο 18 παρ. 4 της Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β/16-10-2002),
·         όταν οι μονάδες δυσμενών συνθηκών διαβίωσης της οργανικής τους θέσης είναι περισσότερες από αυτές της διάθεσης, ακολουθείται ο προηγούμενος (3.1.3.α) υπολογισμός και
·         όταν οι μονάδες δυσμενών συνθηκών διαβίωσης της οργανικής τους θέσης είναι λιγότερες, τότε θα ακολουθείται ο αναλογικός υπολογισμός με βάση την εβδομάδα των πέντε (5) ημερών.
δ) Εάν αποσπώνται ή διατίθενται χωρίς αίτησή τους για υπηρεσιακές ανάγκες εξ ολοκλήρου από σχολείο σε σχολείο της ίδιας περιοχής μετάθεσης ή και για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ, 5 του ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146 τ. Α’/ 13-7-2006) και το άρθρο 18 παρ. 5 της Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10- 2002 (Φ.Ε.Κ. 1340 τ. Β/16-10-2002), ακολουθείται η ανωτέρω ρύθμιση (3.1.3 β).
ε) Εάν διατίθενται ολικά ή για συμπλήρωση ωραρίου σε σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης λαμβάνουν τις ΜΣΔ της πλησιέστερης σχολικής μονάδας Δ.Ε.

Διευκρίνιση: Οι ανωτέρω ρυθμίσεις ισχύουν και στην περίπτωση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών με την προϋπόθεση ότι είχαν τοποθετηθεί προσωρινά σε κάποιο σχολείο και στη συνέχεια αποσπάστηκαν ή διατέθηκαν για τις ανάγκες της υπηρεσίας, επειδή ήταν υπεράριθμοι σε σχολείο της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης του ιδίου Π.Υ.Σ.Δ.Ε.


7          Ο χρόνος απόσπασης υπολογίζεται για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, και τι μόρια παίρνουν οι αποσπασμένοι;

Δεν θεμελιώνεται δικαίωμα μετάθεσης στις παρακάτω περιπτώσεις και οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μόρια συνθηκών διαβίωσης ως ακολούθως.
           
 Αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

α) Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και τοποθετούνται σε σχολείο λαμβάνουν τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης του σχολείου απόσπασης. Για το χρόνο παραμονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα, θα ληφθούν υπόψη αναδρομικά οι μονάδες συνθηκών διαβίωσης του σχολείου στο οποίο θα τοποθετηθούν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
 Αν διατεθούν σε Δ/νση ή Γραφείο Εκπαίδευσης, λαμβάνουν τις μονάδες συνθηκών διαβίωσης της πλησιέστερης προς την υπηρεσία σχολικής μονάδας.
Τα μόρια δυσμενών συνθηκών του σχολείου απόσπασης λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους. Τους καλοκαιρινούς μήνες θα λαμβάνουν τα μόρια της οργανικής τους θέσης (ή της προσωρινής τοποθέτησης ή αν δεν είχαν τοποθετηθεί τα μόρια της πλησιέστερης σχολικής μονάδας της Δ/νσης ή του Γραφείου της περιοχής στην οποία βρίσκονται με διάθεση).
β) Για τους εκπαιδευτικούς που αποσπάστηκαν από Π.Υ.Σ.Δ.Ε. σε Π.Υ.Σ.Δ.Ε. και υπηρέτησαν ή υπηρετούν ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερα σχολεία με διαφορετικές μονάδες συνθηκών διαβίωσης, ο υπολογισμός των μονάδων που λαμβάνουν θα γίνει αναλογικά με βάση την εβδομάδα των πέντε ημερών. Δηλαδή, κάθε εβδομάδα θα θεωρείται 5/5 και οι μονάδες θα επιμερίζονται στην κάθε θέση. Όπου κατά τον υπολογισμό των μονάδων προκύπτει δεκαδικός αριθμός, διατηρούνται τα δύο πρώτα ψηφία. Δε στρογγυλοποιούνται ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω, έστω κι αν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο του πέντε.
(γ) Στην περίπτωση αποσπασμένου εκπαιδευτικού που την ίδια ημέρα υπηρετεί για συμπλήρωση ωραρίου σε δύο σχολεία με διαφορετικές μονάδες συνθηκών διαβίωσης, για τον υπολογισμό μονάδων συνθηκών διαβίωσης θεωρείται ότι υπηρετεί στο σχολείο με τα περισσότερα μόρια συνθηκών διαβίωσης.


 Λοιπές αποσπάσεις, χρόνος  άσκησης καθηκόντων με θητεία κλπ
           
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/19-5-2010 τ. Α΄), «Σε κάθε περίπτωση απόσπασης ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για τη σχολική μονάδα στην οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός. Προκειμένου για απόσπαση σε άλλη υπηρεσία, φορέα ή νομικό πρόσωπο υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα. Κατ’ εξαίρεση ως μονάδες μετάθεσης των εκπαιδευτικών, που αποσπώνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης, καθώς και στο ΙΠΕ, υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα και επιπλέον δύο μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του π.δ. 50/1996, καθώς και κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα αυτό καταργείται» .

            Με βάση τα παραπάνω:

α) Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται από το σχολικό έτος 2010-2011 στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις και Γραφεία Εκπαίδευσης και στο ΙΠΕ, λαμβάνουν τα μόρια της πλησιέστερης σχολικής μονάδας και επιπλέον δύο μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος.
β) Για όλες τις λοιπές αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς του ΥΠΔΒΜΘ, καθώς και σε υπηρεσίες εκτός ΥΠΔΒΜΘ ή άσκηση καθηκόντων με θητεία οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τις Μ.Σ.Δ. της πλησιέστερης προς την υπηρεσία σχολικής μονάδας Β/θμιας Εκπ/σης καθώς σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 3848/2010 «Σε κάθε περίπτωση απόσπασης ως μονάδες μετάθεσης υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για τη σχολική μονάδα στην οποία αποσπάται ο εκπαιδευτικός. Προκειμένου για απόσπαση σε άλλη υπηρεσία, φορέα ή νομικό πρόσωπο υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα».
Στο θέμα των αποσπάσεων είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονίσω, ότι δεν γνωρίζουμε ακόμη αν θα εφαρμοστούν οι προτάσεις της επιτροπής που δημοσιοποιήθηκαν και για «διαβούλευση», αφού πρώτα «κόπηκαν» οι θέσεις της ομάδας εργασίας για κατάργηση της τριετίας και διετίας κ.α. Αν ψηφιστούν οι θέσεις αυτές, κάτι που είναι πιθανό, τότε οι αποσπάσεις θα γίνουν με συγκεκριμένη μοριοδότηση , και θα γίνουν αλλαγές στη διαδικασία τοποθετήσεων.
. 8     Πως γίνονται οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ4;

1) Η κρίση και άρση της υπεραριθμίας των εν λόγω εκπαιδευτικών θα γίνει ενιαία στον κλάδο.
2) Οι τοποθετήσεις των υπεραρίθμων όπως και οι βελτιώσεις, οι τοποθετήσεις των νεομετατιθέμενων και όσων εκπαιδευτικών βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΔΕ στον κλάδο ΠΕ04 θα γίνουν κατά κλάδο και ειδικότητα, σύμφωνα με την αρ. 3508/Δ2/14-01-2010 εγκύκλιο για υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων. Τυχόν κενά μετά την προηγούμενη διαδικασία θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα από την ειδικότητα με τις περισσότερες ώρες, λαμβάνοντας υπόψη και τα μαθήματα δεύτερης ανάθεσης. Τέλος τα λειτουργικά κενά που θα προκύψουν με την έναρξη του νέου σχολικού έτους θα δίνονται σε εκπαιδευτικό του ιδίου κλάδου και ειδικότητας με τον εκπαιδευτικό που αντικαθίσταται.
Σε κάθε περίπτωση η περιγραφή των κενών θα γίνεται αναλυτικά ανά ώρες ειδικότητας.
9     Ποιοι προηγούνται στην κάλυψη των λειτουργικών κενών, όσοι βρίσκονται στη διάθεση, όσοι ζητούν  απόσπαση από σχολείο σε σχολείο της περιοχής αρμοδιότητας του συμβουλίου ή οι αποσπασμένοι από άλλες περιοχές;

Μέχρι τώρα το ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων, συνεξέταζε τους ευρισκόμενους στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και όσους ζητούσαν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ, συνεκτιμώντας τα μόρια συνολικής υπηρεσίας και τα κοινωνικά κριτήρια, με την σύμφωνη γνώμη των ΕΛΜΕ του νομού, θεωρώντας ότι με αυτό τον τρόπο γίνεται η δικαιότερη κατανομή. Συγχρόνως, συνεξετάζονταν οι περιπτώσεις αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΔΕ, που αντιμετώπιζαν έκτακτα και ειδικά προβλήματα. Η διαδικασία αυτή ήταν ευρέως αποδεκτή από τους συναδέλφους και αυτό αποδεικνύεται από τις ελάχιστες αιτήσεις επανεξέτασης. Αν όμως γίνουν δεκτές και ψηφιστούν οι προτάσεις της επιτροπής που συστάθηκε από το υπουργείο για τις αποσπάσεις και τοποθετήσεις, όπως ίσως γνωρίζετε και από το ενημερωτικό που σας έχω στείλει, θα τοποθετηθούν πρώτα οι εκπαιδευτικοί που είναι στη διάθεση και κατόπιν όσοι ζητούν απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ και όσοι έρχονται με απόσπαση από άλλο ΠΥΣΔΕ των οποίων οι αιτήσεις θα συνεξετάζονται. 


                                         
Συνάδελφοι,

Το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν ενημερωτικά για τις εξελίξεις στις διαδικασίες των υπηρεσιακών μεταβολών.
Η ανταπόκριση των συναδέλφων στην ενημέρωσή μας αυτή, αποδεικνύει ότι διευκρινίζονται πολλά ασαφή ή «κρυφά» σημεία των εγκυκλίων, αλλά το σπουδαιότερο είναι, ότι με τη γνώση του θεσμικού πλαισίου των υπηρεσιακών μεταβολών, είναι αποτελεσματική η διεκδίκηση της δίκαιης και ισότιμης μεταχείρισης όλων, σε καθεστώς διαφάνειας στη λειτουργία και στις αποφάσεις των υπηρεσιακών συμβουλίων, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία…

Καλή δύναμη!

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Φιρτινίδης Χρήστος
Αιρετός ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων
Της «Αυτόνομης Κυκλαδικής Συνεργασίας»


Φιρτινίδης Χρήστος                                                  Θήρα  30-5-2011
Αιρετός ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων
Της «Αυτόνομης Κυκλαδικής Συνεργασίας»                Προς τους καθηγητές
Γενικό Λύκειο Θήρας                                                Ν.Κυκλάδων                                                        
Επικοινωνία: 2286022252-22933
6974488454  

                  

                     Υπεραριθμίες: Ερμηνεία και εφαρμογή των        
            νομοθετικών ρυθμίσεων.  Ιδιαίτερες διευκρινίσεις.


Συνάδελφοι,

Σε σχετικό με τις υπηρεσιακές μεταβολές  ενημερωτικό τον περασμένο Νοέμβρη
κατέγραφα τι  ισχύει μετά και τις αλλαγές που θεσμοθετήθηκαν με τον ν.3848/2010, για τη θεμελίωση δικαιώματος μετάθεσης, την μοριοδότηση, τις μονάδες δυσμενών συνθηκών, ειδικές ρυθμίσεις κ.α.
Στο ενημερωτικό που ακολουθεί χρησιμοποιώντας παραδείγματα, και διευκρινίζοντας την εφαρμογή των κυριότερων σημείων του άρθρου 14 του ΠΔ 50/96 που αφορούν στον χαρακτηρισμό και τοποθετήσεις των υπεραρίθμων, ελπίζω να απαντώ στα κυριότερα ερωτήματα που τίθενται για τις αντίστοιχες διαδικασίες.    
Είναι πλέον πιστεύω φανερό σε όλους, ότι ο φετινός Σεπτέμβρης, αρχής γενομένης τον Ιούνη που θεωρητικά κλείνει η πρώτη φάση των τοποθετήσεων, θα είναι ότι χειρότερο έχουμε ζήσει, και συνολικά στην λειτουργία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, αλλά και ιδιαίτερα στην εργασιακή ζωή μας με ανατροπές και «ρυθμίσεις» ιδιαίτερα επώδυνες και με μόνιμο χαρακτήρα.
Κι’αυτό γιατί η υποκριτική και προσχηματική «κορώνα» της υπ.ΠΔΒΜΘ «τα πάντα για τον μαθητή», που αποτυπώνεται σε πολύ συγκεκριμένες επιλογές της κυβέρνησης, σημαίνει στην ουσία «τα πάντα, όλη δηλαδή η ευθύνη, στον εκπαιδευτικό». Κραδαίνοντας την ρομφαία της κάθαρσης και του εκσυγχρονισμού, προστάτης των μαθητών και του «ταλαίπωρου» ‘Ελληνα γονιού, αγωνίζεται, με όλους τους τρόπους, και συμμάχους τα φερέφωνα του κίτρινου τύπου με τις παχυλές αμοιβές και την ανύπαρκτη συνείδηση, να πείσει την ελληνική κοινωνία.
  Να πείσει ότι η απροκάλυπτη πλέον πολιτική της ταξικής εκπαίδευσης,  η υποχρηματοδότηση της παιδείας, η σχολική διαρροή και αποτυχία, οι κάκιστες και ανεπαρκείς υλικοτεχνικές υποδομές, η οικονομική και επιστημονική απαξίωση των εκπαιδευτικών και του έργου τους, είναι κυρίως δική τους ευθύνη.
Ετσι λοιπόν με τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις των σχολικών μονάδων, τα τριαντάρια τμήματα στοιβαγμένων μαθητών σε προκάτ αίθουσες και διπλοβάρδιες, με καθηγητές υπερωριακής απασχόλησης και το σφρίγος της τρίτης(;) ηλικίας, με ελάχιστους διορισμούς και ωρομίσθιους βαπτισμένους αναπληρωτές, δρομολογούν τις «επαναστατικές» αλλαγές που οραματίζεται στην εκπαίδευση( με  δημοκρατικό και εξαντλητικό διάλογο πάντα) κάνοντας αρχή βέβαια με την περίφημη αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών ( και μόνο).
Μια αξιολόγηση από αυτούς που ποτέ δεν έχουν αξιολογηθεί, υπηρεσιακούς παράγοντες, συμβούλους κυβερνητικούς και χαμαιλέοντες μόνιμα καθηλωμένους, με όλες τις κυβερνήσεις, στις καρέκλες των «μάχιμων» υπηρεσιών και της διοίκησης, πέρα και έξω από την εκπαιδευτική πραγματικότητα..
Παράγοντες που θεσμοθετούν «ριζικές» αλλαγές χωρίς να γνωρίζουν ουσιαστικά  το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, και γι’αυτό παλινωδούν και αυτοσχεδιάζουν.
 Δεν είναι τυχαίο και συγχρόνως εξωφρενικό δείγμα ανευθυνότητας, ότι καλούνται οι εκπαιδευτικοί,  να κάνουν αιτήσεις τοποθέτησης και απόσπασης ενώ δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αλλαγής των Προεδρικών διαταγμάτων, και οι προτάσεις της επιτροπής του υπουργείου για τις αποσπάσεις (για τις μεταθέσεις οι όποιες αλλαγές θα εφαρμοστούν από την επόμενη σχολική χρονιά), το πιο πιθανό είναι να ζητηθεί από τα ΠΥΣΔΕ η συναίνεση για την εφαρμογή τους χωρίς νομοθετική ρύθμιση!!
Δεν είναι επίσης τυχαίο ότι ενώ δεν έγινε μια συνολική και αξιόπιστη καταγραφή των πραγματικών ελλειμμάτων και πλεονασμάτων, καθώς και των πραγματικών αναγκών σε διοικητικό προσωπικό, το υπουργείο ζήτησε με διαδικασία « express»
Οργανικά κενά και πλεονάσματα, δίνοντας εντολή στο ΚΥΣΔΕ  να μην λάβει υπόψη τις εκτιμήσεις των ΠΥΣΔΕ, με αποτέλεσμα τις ελάχιστες μεταθέσεις.
Ολοι πλέον γνωρίζουν ότι θα γίνουν ελάχιστοι διορισμοί, μετά τις ελάχιστες μεταθέσεις ,αλλά θα γίνουν εκατοντάδες υποχρεωτικές μετακινήσεις, όχι μόνο σε άλλες περιοχές εντός ΠΥΣΔΕ αλλά και σε άλλους νομούς, όπως ο ν.3848/2010 επιβάλλει.
Κιαυτό, μετά τις καταργήσεις –συγχωνεύσεις θα προστεθούν στους χιλιάδες υπεράριθμους ( διάθεση ΠΥΣΔΕ) τουλάχιστον 2000 καθηγητές ( οι πρώτοι υπολογισμοί δίνουν 6000 μαζί με τους δασκάλους).
Οι εκπαιδευτικοί βέβαια που θίγονται είναι αυτοί, που επί χρόνια σε απομακρυσμένες ή δυσπρόσιτες περιοχές, χωρίς οργανική θέση, καλύπτουν τα λειτουργικά κενά των «ημετέρων» αποσπασμένων στις περιοχές προτίμησής τους με τα μόρια της «οργανικής».Σημειώνω ότι ακόμη και φέτος, μετά βεβαίως τις αυστηρές(!) δεσμεύσεις της πολιτικής ηγεσίας, από τις Κυκλάδες έχουν αποσπαστεί 185 καθηγητές.
Κλείνοντας με τις παραπάνω πρώτες διαπιστώσεις, σημειώνω ότι δεν αναφέρω στο ενημερωτικό κείμενο τις απόψεις- προτάσεις των εκπ/κων  της «Αυτόνομης Κυκλαδικής Συνεργασίας» καθώς και της ΟΛΜΕ, όπως αυτές έχουν διατυπωθεί και προς το ΥΠΕΠΘ, χωρίς να γίνουν ποτέ αντικείμενο διαλόγου, και έχουν κοινοποιηθεί από εμάς στα σχολεία, για συνολικές δίκαιες ρυθμίσεις στο θεσμό των υπηρεσιακών μεταβολών, που θα ανατρέπουν το χρόνιο «αμαρτωλό» καθεστώς και τις αυθαιρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης.
                                           


         Διευκρινίσεις  για τη ρύθμιση των υπεραριθμιών


Συνάδελφοι

Πριν διαβάσετε  τις παρακάτω διευκρινίσεις , ας είναι ξεκάθαρο ότι οι οργανικές υπεραριθμίες , στις οποίες αναφέρομαι και αφορούν αυτή την χρονική στιγμή τις διαδικασίες του ΠΥΣΔΕ, καμία σχέση δεν έχουν  με τους συναδέλφους που είναι προσωρινά τοποθετημένοι, ή βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και δεν έχουν οργανική θέση. ( Απαραίτητη διευκρίνιση αφού υπάρχει αυτή η σύγχυση ακόμη και σε συναδέλφους με πολλά χρόνια υπηρεσίας)
Εισαγωγικά, στις παραγράφους του άρθρου 14 του ΠΔ 50/96 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του ΠΔ 100/97.καταγράφεται η διαδικασία κρίσης και τοποθέτησης των υπεραρίθμων.

Στην πρώτη παράγραφο αναφέρεται ότι:


1. Υπεραριθμίες εκπαιδευτικών είναι δυνατόν να προκύψουν:
α) Σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας εκπαίδευσης από ίδρυση, κατάργηση, υποβιβασμό, διαίρεση ή συγχώνευση αυτών ή άλλη αιτία.
β) Σε σχολικές μονάδες της Β/θμιας εκπαίδευσης από ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση αυτών, από μετατροπή λυκείων σε λυκειακές πράξεις ή από μείωση των τμημάτων των μαθητών ή άλλη αιτία.
Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών μονάδων για τη διαπίστωση της τυχόν υπεραριθμίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται.

  

Α!     ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ

Τα γραφεία, μετά από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, καταγράφουν τις ώρες ανά ειδικότητα που λείπουν ή πλεονάζουν σε κάθε σχολική μονάδα για τον καθορισμό οργανικών κενών-πλεονασμάτων.
Πρέπει να τονίσω στο σημείο αυτό ότι τα ΠΥΣΔΕ υποχρεούνται να υπολογίσουν τα κενά με την πληρότητα του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών και όχι υπολογίζοντας την υποχρεωτική ανάθεση υπερωριών.

Στις ειδικότητες που πλεονάζουν 11 ώρες, όπως οι εγκύκλιοι συνήθως αναφέρουν ως μέτρο, και πάνω (δηλαδή η σχολική μονάδα δεν μπορεί να καλύψει τις υποχρεωτικές διδακτικές ώρες συγκεκριμένου κλάδου ή ειδικότητας) υφίσταται υπεραριθμία. Είναι προφανές ότι στη διαδικασία αυτή υπολογίζονται μόνο οι υπηρετούντες  με οργανική θέση της συγκεκριμένης ειδικότητας στη σχολική μονάδα.
π.χ. Αν το σύνολο των φιλολογικών ωρών α΄ ανάθεσης ενός σχολείου είναι 82 διδακτικές ώρες και υπάρχουν  5 φιλόλογοι με ωράριο 19 ώρες τότε πλεονάζει ένας φιλόλογος κατά 13 ώρες (υπάρχουν μόνο 82 ώρες ενώ χρειάζονται 95 για να καλύψουν ωράριο οι 5 φιλόλογοι 5*19=95). Επομένως υπάρχει μια υπεραριθμία, καθώς υπάρχει πλεόνασμα πάνω από 11 ώρες στη συγκεκριμένη ειδικότητα.
Διευκρινίζω ότι από το σύνολο των διδακτικών ωρών δεν αφαιρούνται οι ώρες που δεν διδάσκει πχ ο διευθυντής του σχολείου που έχει οργανική, ή του ΕΚΦΕ, του ΠΛΗΝΕΤ κλπ, ούτε λογίζονται σαν διδακτικές ώρες , για να προσμετρηθούν σε αυτές, οι ώρες μείωσης των  υπευθύνων εργαστηρίων ή τομεαρχών. Είναι προφανές ότι οι ώρες αυτές θα υπολογιστούν στα λειτουργικά κενά, όπου και θα προηγηθούν, όπως αναφέρω και παρακάτω, οι συνάδελφοι που σήμερα χαρακτηρίζονται, πιθανά, υπεράριθμοι.

Β!    ΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Ο  ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΌΣ

  
1)     Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί  του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στη συγκεκριμένη  σχολική μονάδα να δηλώσουν εντός τριών (3) εργάσιμών ημερών αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι. Η διαδικασία αυτή, θα ολοκληρωθεί την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου στο νομό μας. Δεν υπάρχει αναγκαστική άρση υπεραριθμίας.        Το  Π.Υ.Σ.Δ.Ε. χαρακτηρίζει ονομαστικά τους υπεράριθμους κατά σχολική μονάδα έχοντας υπόψη τα παρακάτω:


1)   Αν υποβληθούν περισσότερες από μία αιτήσεις , υπεράριθμος θεωρείται αυτός  που έχει το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.
2)   Αν κανείς δεν επιθυμεί να κριθεί ως υπεράριθμος, ως υπεράριθμος χαρακτηρίζεται εκείνος που τοποθετήθηκε οργανικά τελευταίος στη σχολική μονάδα.


ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  Ι)Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν   στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Τότε, σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμος χαρακτηρίζεται ο εκπαιδευτικός που έχει το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης.

Προσοχή.   Σε αυτή μόνο τη συγκεκριμένη περίπτωση, της ταυτόχρονης τοποθέτησης, αν υπάρχει εκπαιδευτικός που τοποθετήθηκε ως υπεράριθμος (με αίτηση άρσης υπεραριθμίας) το ίδιο σχολικό έτος αυτός σε καμία περίπτωση δε χαρακτηρίζεται υπεράριθμος.
π.χ   Σε σχολική μονάδα τοποθετούνται το ίδιο σχολικό έτος 3 Φιλόλογοι  από τους οποίους 2 (δύο) με μετάθεση ή βελτίωση και 1(ένας) με άρση υπεραριθμίας. Αν στη σχολική μονάδα προκύψει μια υπεραριθμία στους μαθηματικούς και αυτοί οι 3 είναι οι τελευταίοι τοποθετηθέντες και δεν θέλει κανείς να κριθεί ως υπεράριθμος, τότε σε καμία περίπτωση δε χαρακτηρίζεται υπεράριθμος αυτός που τοποθετήθηκε με άρση υπεραριθμίας αλλά αυτός από τους υπόλοιπους δύο που έχει το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης. Προηγείται  δηλαδή αυτός που πήρε οργανική θέση την ίδια σχολική χρονιά με άρση υπεραριθμίας .


Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι σύμφωνα με τα παραπάνω καλούνται από το ΠΥΣΔΕ να υποβάλουν δήλωση (αν θέλουν) τοποθέτησης σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες στις οποίες υφίστανται τα οργανικά κενά εντός 10 (δέκα) ημερών.Γ!      ΤΙ  ΜΠΟΡΕΙ  ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΕΝΑΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΣ1) Να μην κάνει τίποτα,. Η οργανική του θέση δε χάνεται όσο υφίσταται η συγκεκριμένη σχολική μονάδα  και για όσο χρονικό διάστημα επιθυμεί ο   ίδιος. Δεν προβλέπεται βάση του υφισταμένου νομικού πλαισίου αναγκαστική άρση υπεραριθμίας. Έτσι  ο υπεράριθμος το Σεπτέμβριο:
α)θα παραμείνει στην ίδια σχολική μονάδα αν προκύψουν νέα λειτουργικά κενά από αποσπάσεις, παραιτήσεις, εκπαιδευτικές άδειες, γονικές μακροχρόνιες άδειες κ.τ.λ. Για αυτά τα λειτουργικά κενά προηγούνται για τοποθέτηση οι υπεράριθμοι. Θα προηγηθούν επίσης στις τοποθετήσεις στα λειτουργικά κενά της περιοχής μετάθεσής τους, αν κάνουν δήλωση τοποθέτησης, αλλά η διάθεσή τους θα γίνει σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης και το σύνολο μονάδων μετάθεσής τους ( μεταξύ όλων των υπεραρίθμων της περιοχής μετάθεσης τους)
 β) διατίθεται ή αποσπάται χωρίς αίτηση του εξ ολοκλήρου σε άλλη σχολική μονάδα της ίδιας περιοχής μετάθεσης κατ’αρχάς όποτε λαμβάνει «τις μονάδες μετάθεσης για δυσμενές συνθήκες που αντιστοιχούν στη σχολική μονάδα της διάθεσης εκτός αν οι μονάδες μετάθεσης για δυσμενές συνθήκες της οργανικής του θέσης είναι περισσότερες οπότε και λαμβάνει αυτές». Αν δεν υπάρχουν κενά στην ίδια περιοχή μετάθεσης (πράγμα σπάνιο) τότε  διατίθεται  σε άλλη περιοχή μετάθεσης του ίδιου Π.Υ.Σ.Δ.Ε.
 γ) διατίθεται για συμπλήρωση του υποχρεωτικού του ωραρίου και λαμβάνει αναλογικά «με βάση την εβδομάδα των πέντε ημερών τις μονάδες μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες που αντιστοιχούν στις σχολικές  μονάδες της διάθεσης εκτός αν οι μονάδες  μετάθεσης για δυσμενείς συνθήκες της οργανικής του θέσης είναι περισσότερες, οπότε και λαμβάνει αυτές»
Τονίζω για άλλη μια φορά ότι δεν χάνεται η οργανική θέση αυτού που χαρακτηρίζεται σήμερα οργανικά υπεράριθμος. Για παράδειγμα, πέρυσι χαρακτηρίστηκαν σε σχολική μονάδα του νομού, σε δύο ειδικότητες  δύο συνάδελφοι οργανικά υπεράριθμοι. Φέτος δεν υπάρχει υπεραριθμία σε καμιά ειδικότητα γιατί μετατέθηκαν συνάδελφοι των ειδικοτήτων αυτών, οπότε παραμένουν κανονικά  στην οργανική τους θέση όλοι, εκτός και αν οι ίδιοι έχουν ζητήσει βελτίωση και την πάρουν.
Η μοναδική περίπτωση που χάνεται η οργανική θέση είναι αν καταργηθεί η σχολική μονάδα, και βέβαια πρέπει οι συνάδελφοι  να κάνουν οπωσδήποτε αίτηση άρσης  υπεραριθμίας και αίτηση για οργανικό κενό,  αλλιώς θα βρεθούν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ( Στο νομό Κυκλάδων δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση).

  

2)     Να κάνει  δήλωση άρσης  υπεραριθμίας γιατί θέλει  να φύγει από τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα και τον ενδιαφέρουν οι κενές οργανικές θέσεις που υπάρχουν στην ίδια ομάδα σχολείων με το δικό του ή στην όμορη ομάδα Τότε: οι υπεράριθμοι τοποθετούνται κατά απόλυτη προτεραιότητα (πριν από τις τοποθετήσεις των μετατιθέμενων-αιτούντων βελτίωση) συγκρινόμενοι μόνο μεταξύ τους με βάση το σύνολο των μονάδων  μετάθεσης και τις δηλώσεις προτίμησης τους
ü   σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας ομάδας και
ü   όπου αυτό δεν είναι δυνατό, τότε μόνο σε κενές θέσεις όμορης ομάδας σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης.

Προσοχή: Αν υπάρχει κενό στην ίδια ομάδα σχολείων, δεν μπορεί να τοποθετηθεί σε σχολείο της όμορης ομάδας.

Ιδιαίτερη διευκρίνιση: Στην παράγραφο 8 του άρθρου 14 αναφέρεται:
     « Ο χρόνος υπηρεσίας στην προηγούμενή τους θέση των εκπαιδευτικών της   Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που μετατίθενται, διατίθενται ή αποσπώνται λόγω υπεραριθμίας υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της υπηρεσίας που απαιτείται από το άρθρο 8 αυτού του Π.Δ. Οι διατάξεις που προβλέπουν συνυπολογισμό του χρόνου απόσπασης στην οργανική θέση εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή».
Δηλαδή όσοι υπεράριθμοι τοποθετηθούν σε νέα οργανική και δεν υπηρετήσουν για κάποιο λόγο, θεμελιώνουν δικαίωμα μετάθεσης για την επόμενη χρονιά.


3)     Όποιος εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία (ίδια ομάδα-όμορη)τότε κάνει δήλωση για τοποθέτηση-βελτίωση θέσης (αν δεν έκανε τον Νοέμβριο) και συνεξετάζεται ενιαία με όλους όσους ζητούν βελτίωση θέσης ή τοποθέτηση λόγω μετάθεσης στη βάση των αριθμών μονάδων μετάθεσης (εδώ δε χρειάζεται να έχει υπηρετήσει την οργανική του θέση).


ΠΡΟΣΟΧΗ.  Αν κάποιος υπεράριθμος τοποθετήθηκε  με τη διαδικασία άρσης της υπεραριθμίας μετά από αίτηση του σε οργανικό κενό σχολικής μονάδας τότε μπορεί αν θέλει εκ νέου  αμέσως μετά ,εφόσον έκανε αίτηση το Νοέμβριο για βελτίωση θέσης, να διεκδικήσει νέα τοποθέτηση-βελτίωση θέσης συνεξεταζόμενος ενιαία με όλους όσους ζητούν βελτίωση θέσης ή τοποθέτησης λόγω μετάθεσης.ΧΡΗΣΙΜΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ


Οι συνάδελφοι πρέπει να γνωρίζουν οπωσδήποτε τις ομάδες των σχολείων και τις αντίστοιχες όμορες ομάδες σχολείων της ίδιας περιοχής μετάθεσης, όπως βέβαια και την περιοχή μετάθεσής τους.( π.χ.  στη Σαντορίνη μια ομάδα σχολείων είναι τα σχολεία των Φηρών , όμορες ομάδες της Μεσσαριάς και του Εμπορείου ενώ η περιοχή μετάθεσης είναι όλη η Β΄ Κυκλάδων)

Συνάδελφοι, πιστεύω ότι με τα παραπάνω διευκρινιστικά, λύνονται οι όποιες απορίες έχετε στο ζήτημα των οργανικά υπεραρίθμων,  και βέβαια πάντα στη διάθεσή σας αν χρειάζεται κάποια περαιτέρω διευκρίνιση.
¨Οσον αφορά στις διαδικασίες που θα ακολουθήσουν( μεταθέσεις, τοποθετήσεις, βελτιώσεις, αποσπάσεις κλπ) ισχύουν όσα στο προηγούμενο ενημερωτικό αναφέρω ( Μεταθέσεις Μοριοδότηση Διευκρινίσεις-Επισημάνσεις) που σας στάλθηκε τον Νοέμβρη, και ανάλογα με την εξέλιξη των υπηρεσιακών μεταβολών, θα υπάρξει νέα ενημέρωση.

Συνάδελφοι,

Σε μια συγκυρία την χειρότερη μετά την μεταπολίτευση,  που η πολιτεία απαξιώνει  παιδαγωγικά, επιστημονικά και οικονομικά τους εκπαιδευτικούς και το Δημόσιο σχολείο, η δυναμική, με συνέπεια και συνέχεια, αντίσταση είναι μονόδρομος. Συγχρόνως η αποδοχή των λαθεμένων επιλογών και πρακτικών, η ειλικρινής και δημόσια αυτοκριτική και η απαλλαγή των σωματείων και των εργαζομένων από την κομματική χειραγώγηση, και τους τυχοδιώκτες πατερναλιστές «συνδικαλιστές», αποτελούν προαπαιτούμενο  στην προσπάθεια επανάκτησης της συλλογικότητάς μας και της δυναμικής συσπείρωσης, για να αντισταθούμε στην προσπάθεια κατάρρευσης του κοινωνικού κράτους και να αντιμετωπίσουμε μια πρωτοφανή  νεοφιλελεύθερη επίθεση και λεηλάτηση όλων όσων με αγώνες κατέκτησε ο κλάδος μας.


Με εκτίμηση και συναδελφικούς χαιρετισμούς

Φιρτινίδης Χρήστος
Αιρετός ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων
Της «Αυτόνομης Κυκλαδικής Συνεργασίας»