Full width home advertisement

Post Page Advertisement [Top]


Ε΄ ΕΛΜΕ ΑΘΗΝΑΣ
Η αξιολόγηση στα ΠΠΣ μια πιλοτική εφαρμογή με αντιεπιστημονικό περιεχόμενο.
Το Υπουργείο Παιδείας με γρήγορους ρυθμούς ξεκινά την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών των Π.Π. σχολείων. Με την εγκύκλιο Φ.361.22/116672/Δ1-1-1-2012 ορίζονται τα κριτήρια αξιολόγησης διευθυντών και εκπαιδευτικών στα ΠΠΣ. Είναι φανερό από το περιεχόμενο της εγκυκλίου και τα κριτήρια, ότι η αξιολόγηση στα ΠΠΣ θα παίξει πιλοτικό ρόλο σε σχέση με την επερχόμενη αξιολόγηση στα υπόλοιπα σχολεία, όπως επίσης είναι φανερό ότι οι αλλαγές στα ΠΠΣ είναι προπομπός των αλλαγών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κινούνται στα πλαίσια των μνημονιακών πολιτικών που αποφλοιώνουν τη χώρα μας.
 Επίσης με το παρόν σκεπτικό του Υπουργείου διαχωρίζονται οι συνάδελφοι σε διαφορετικές κατηγορίες και μάλιστα χωρίς σαφή προσδιορισμό τόσο των καθηκόντων τους και των μισθολογικών τους, όσο και των προσόντων που απαιτούνται για αυτό τον διαχωρισμό. Εν δυνάμει μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε χωρίς περιορισμούς και με αποφάσεις κλειστών γραφείων αναπτύσσεται ένα πλέγμα επιλεκτικής υποδούλωσης χωρίς προηγούμενο στην παγκόσμια εργασιακή νομοθεσία.
Η προωθούμενη αξιολόγηση είναι μηχανισμός ανατροπής εργασιακών σχέσεων.
Συγκεκριμένα, με βάση την εγκύκλιο καταργείται η οργανική θέση στα ΠΠΣ και ο εκπαιδευτικός που αξιολογείται θετικά καταλαμβάνει θέση με πενταετή  θητεία η οποία ανανεώνεται μετά από θετική εισήγηση-αξιολόγηση του ΕΠΕΣ για 5 ακόμη χρόνια. Μετά την παρέλευση της δεκαετίας ο εκπαιδευτικός χάνει την οργανική του θέση, παρότι έχει αξιολογηθεί θετικά. Πέρα λοιπόν, από την άσκηση ενός τεχνογραφειοκρατικού ελέγχου πάνω στο εκπαιδευτικό σύστημα και τον εκπαιδευτικό, η αξιολόγηση αντιστοιχεί με ένα μοντέλο εργασιακών σχέσεων, που χαρακτηρίζεται από ευέλικτη, ανασφαλή εργασία , άρση της μονιμότητας και απολύσεις.
Τα μόρια αξιολόγησης
Οι εκπαιδευτικοί των ΠΠΣ καλούνται να υποβάλουν   προτυποποιημένο φάκελο στο ΕΠΕΣ το οποίο με τη σειρά του θα συντάξει αξιολογική έκθεση μέχρι τις 15-11-2012 με υποκειμενικά κριτήρια για να ευνοούνται οι ημέτεροι και οι «πειθαρχημένοι». Γενικά το σύνολο των αξιολογικών μονάδων-μορίων είναι 100. Με 31 μόρια, βαθμολογούνται με σχετικά μετρήσιμα κριτήρια «κατάρτιση και επιστημονικό έργο». Εδώ κυριαρχεί η ποσοτικοποίηση, αφού για παράδειγμα για τις δημοσιεύσεις δεν λαμβάνεται υπόψη το είδος  της δημοσίευσης ούτε το κύρος του επιστημονικού περιοδικού που τη φιλοξενεί. Να σημειωθεί, επίσης, ότι δεν μετράει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, εκτός από τον σχεδιασμό στην «εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού», προφανώς για να ευνοηθούν όσοι έχουν σχέση με την διοίκηση της εκπαίδευσης και το Υπουργείο.
Μέχρι 44 μόρια βαθμολογείται η «διδακτική εμπειρία-προϋπηρεσία». Από αυτά τα περισσότερα είναι υποκειμενικά.  Συγκεκριμένα, 35 μόρια από αυτά αφορούν στην εκπαιδευτική επάρκεια που βαθμολογείται με τον προσωπικό  φάκελο του εκπαιδευτικού, με την παρακολούθηση 2 τουλάχιστον διδασκαλιών από τον σχολικό σύμβουλο-επιθεωρητή στην τάξη και με την «παρουσία του εκπαιδευτικού στο σχολείο» που αξιολογείται από τον Διευθυντή και τον σύμβουλο. Είναι αξιοσημείωτο, ότι αξιολογούνται μόνο οι δραστηριότητες που ορίζονται από την επίσημη εκπαιδευτική πολιτική («διαθεματικές δράσεις, όμιλοι, projects, αυτό-αξιολόγηση, προγράμματα αγωγής υγείας» και άλλα τοιαύτα).
Όλες οι άλλες εθελοντικές και ανιδιοτελείς δράσεις που κοινωνικοποιούν και καλλιεργούν αποδεδειγμένα σε παγκόσμια κλίμακα τους μαθητές, όπως προετοιμασία και ανέβασμα θεατρικών παραστάσεων, ομαδική προετοιμασία και έκδοση περιοδικών και εφημερίδων, επισκέψεις σε μουσεία, χώρους παραγωγής, οργάνωση των σχολικών εργαστηρίων και της βιβλιοθήκης, καθώς και άλλες επιμορφωτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν βαθμολογούνται, διότι προφανώς δεν αποτελούν τμήμα της εκπαιδευτικής τους πολιτικής.
Τέλος, για να ολοκληρωθεί ο κύκλος της χειραγώγησης και της συμμόρφωσης – για να μη ξεχνάμε πως  γίνονται οι κρίσεις των στελεχών της εκπαίδευσης, έχουμε και την περιβόητη συνέντευξη που βαθμολογείται με 25 μόρια, σε απροσδιόριστη τόσο σε σύνθεση όσο και  επιστημονικά επιτροπή και με τα γνωστά αποτελέσματα στις επιλογές της διοίκησης.
Είναι φανερό ότι επιχειρείται μέσω της αξιολόγησης η ενοχοποίηση των εκπαιδευτικών για τη σχολική αποτυχία, με ότι κι αν σημαίνει αυτό και πως αυτό εμφανίζεται ως μετρήσιμο, στη σημερινή κοινωνία. Για το λόγο αυτό, οι άξονες αξιολόγησης εμφανίζονται από την πολιτική εξουσία του Υπουργείου ως αδιαμφισβήτητοι, αποχρωματισμένοι ιδεολογικά και αντικειμενικοί, ενώ όλοι κατανοούμε ότι δεν είναι. Και οι λόγοι είναι σε όλους τους εκπαιδευτικούς προφανείς. Ακόμα και για τους πιο καλόπιστους, κανείς δεν έχει απαντήσει σε ερωτήματα όπως
·        Είναι δυνατόν να υπάρξει αξιολογικό σύστημα ανεξάρτητα από τους στόχους του εκπαιδευτικού συστήματος στη χώρα μας, και να είναι το ίδιο σε όλη την επικράτεια;
·        Ποιό είναι το πρότυπο της επιστημονικής επάρκειας του εκπαιδευτικού με βάση το οποίο πρέπει να κρίνεται;
·        Ποια παιδαγωγικά και επιστημονικά ρεύματα θεωρούνται αποδεκτά για το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας; Πότε έγινε οργανωμένος και επιστημονικός διάλογος επί αυτού του καίριου θέματος;
·        Ποιός εγγυάται της αμεροληψία της διαδικασίας όταν οι αξιολογητές μπορεί να έχουν και λιγότερα προσόντα από τους αξιολογούμενους και επιλέγονται από κλειστά γραφεία και με τους υπόλοιπους γνωστούς τρόπους;

Συνάδελφοι, οι επιχειρούμενες αλλαγές στην εκπαίδευση, με πρώτη και καλύτερη τη θέσπιση της αξιολόγησης - χειραγώγησης γίνονται στα πλαίσια της μνημονιακής υποδούλωσης της χώρας μας από Κυβέρνηση, ΕΕ-ΔΝΤ-Ε.Κ.Τ.
Χωρίς αυταπάτες για το ρόλο της προτεινόμενης αξιολόγησης, πρέπει να απαντήσουμε συλλογικά για να ακυρώσουμε οποιαδήποτε απόπειρα εφαρμογής της αξιολόγησης στην πράξη που πραγματικά αξιώνει τον ρόλο μας και την Παιδεία στη χώρα μας.
Ειδικότερα, οι συνάδελφοι των ΠΠΣ πρέπει να αρνηθούν συλλογικά να μπουν στη διαδικασία της αξιολόγησης και όλοι μαζί να παλέψουμε για:
·        Την κατάργηση του υπάρχοντος νομικού πλαισίου για την αξιολόγηση (Ν2986 και καθηκοντολόγιο)
·        Κατάργηση του Ν4024/11 για το νέο μισθολόγιο-βαθμολόγιο
·        Η εργασία στην εκπαίδευση δεν υπόκεινται στη βαρβαρότητα της χειραγώγησης και της συμμόρφωσης στην εκάστοτε εξουσιαστική δομή
·        Κατάργηση του αντιεκπαιδευτικού Ν3848/2010
·        Στήριξη του εκπαιδευτικού έργου με βάση τις προτάσεις του κλάδου.
·        Στήριξη της εκπαιδευτικής ελευθερίας και της σχολικής κοινότητας.
·        Άνοιγμα του πραγματικού διαλόγου για την Παιδεία στη χώρα μας με συλλογικό και επιστημονικό τρόπο.

                
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Bottom Ad [Post Page]