Full width home advertisement

Post Page Advertisement [Top]


Γ' ΕΛΜΕ-Θ                                     Θεσσαλονίκη  23-05-2013
Πρ. Κορομηλά  51
τηλ. 2310-229389
 gelmeth3@gmail.com
 ΟΧΙ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ!
Στις 17 Μαΐου 2013 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείο Παιδείας Αθανάσιος Κυριαζής έστειλε στα σχολεία, μετά μάλιστα τη λήξη του ωραρίου, την 66267/Δ2 Εγκύκλιο με «οδηγίες για τον έλεγχο της ομαλής και απρόσκοπτης άσκησης των επιταγμένων προσωπικών υπηρεσιών του συνόλου των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στις θέσεις όπου υπηρετούν, εξ αφορμής της κηρυχθείσας πολιτικής κινητοποίησης.»
Καλεί μάλιστα τα διοικητικά στελέχη της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να εφαρμόσουν «πιστώς το πλαίσιο υλοποίησης της ανωτέρω πολιτικής κινητοποίησης»,τη στρατιωτικού ύφους και ήθους ντιρεκτίβα του, ανακαλώντας τις χειρότερες μνήμες από την ιστορία αυτού του τόπου.
Η εγκύκλιος έχει ως ημερομηνία έκδοσης την 15 Μαΐου 2013. Καθόλου συμπτωματικά πρόκειται για την ημέρα διεξαγωγής της Γ.Σ. των προέδρων των ΕΛΜΕ που συνεδρίαζαν στην Αθήνα για να αποφασίσουν για τις απεργιακές κινητοποιήσεις του κλάδου μέσα στις πανελλαδικές εξετάσεις.  
Η ενεργοποίηση της εντολής αυτής μετά τη χουντικής κοπής προληπτική επίταξη των καθηγητών αποσκοπεί στην καθυπόταξη και το μάντρωμά τους στα σχολεία υπό την απειλή της απόλυσης.
Σήμερα ακόμη,  και παρά την «αισχυντηλή» ανάκληση της αμαρτωλής εγκυκλίου από νέα εγκύκλιο - την οποία τα διοικητικά στελέχη της Εκπαίδευσης  είχαν στο συρτάρι τους ήδη από τις 17/5- η συνταγματική εκτροπή της προληπτικής επιστράτευσης συνεχίζεται και επαυξάνεται, με τα «καψώνια» στα οποία υποβάλλονται οι συνάδελφοι/σσες από ορισμένους «βασιλικότερους του βασιλέως» διευθυντές σχολείων.
Τους  θυμίζουμε ξανά πως σύμφωνα με τον νόμο: «Το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών είναι κατ΄ ανώτατο 30 ώρες. Με τη λήξη του διδακτικού ωραρίου ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποχωρήσει, εκτός αν του έχει ανατεθεί συγκεκριμένο έργο (όχι όμως διδακτικό) (άρθρο 13 παρ.8 του νόμου 1566/1985 π.χ. συμμετοχή σε γιορταστικές, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενημέρωση των γονέων, κλπ τήρηση βιβλίων του Σχολείου, εκτέλεση διοικητικών εργασιών), ή υπάρχει συνεδρίαση του συλλόγου διδασκόντων. Κάθε άλλη απασχόληση είναι παράνομη».
Ακόμη  θυμίζουμε πως «εκπαιδευτικός που συμπληρώνει είτε το ωράριο διδασκαλίας και δεν του έχει ανατεθεί άλλο συγκεκριμένο έργο είτε το ωράριο εργασίας είτε την υπερωριακή απασχόληση, δεν έχει λόγο να παραμένει στο σχολείο και δεν χρειάζεται συνδικαλιστική κάλυψη για την αποχώρησή του». Το  άρθρο 14 παρ. 20 του ίδιου νόμου προεκτείνει την αρχική για την Πρωτοβάθμια ισχύ του άρθρου 13 παρ.8 και  στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ο νόμος1566/1985 που αφορά  στο ωράριο των εκπαιδευτικών υπερισχύει  οποιασδήποτε εγκύκλιου οποιουδήποτε Υπουργού ή Υφυπουργού,  ή οποιουδήποτε άλλου. Όπως και από την υπ’ αριθμ. 281/11.5.2013 (Β’ 1139) απόφαση του Πρωθυπουργού, την υπ’ αριθμ. 6213/11.5.2013 (Β’ 1140) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και την υπ’ αριθμ. 6212/11.5.2013 (Β’ 1140) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Το Δ.Σ. της Γ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης θεωρεί ότι  το ΑΥΤΑΡΧΙΚΟ αυτό σκηνικό στήθηκε εν ψυχρώ από το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να χρησιμοποιηθεί  ως πολιορκητικός κριός  από την κυβέρνηση για τη δραστική περιστολή - κατάργηση του δικαιώματος στην απεργία όλων των εργαζόμενων, ενόψει της εφαρμογής 5ου μνημονίου και των σαρωτικών απολύσεων που ήδη έχουν δρομολογηθεί  για όλους τους τομείς του Δημοσίου.
Το ΔΣ της  Γ ΕΛΜΕ καλεί τον κλάδο σε επαγρύπνηση και ζητεί  από τους συναδέλφους/σσες να είναι καθημερινά σε εγρήγορσημέσα και έξω από το σχολείο  και να απαιτούν από τους προϊστάμενους τους, όπως ορίζει ο νόμος,  τη σχετική γραπτή εντολή.
Το Δ.Σ. της Γ΄ΕΛΜΕ-Θ  απαιτεί από τους διευθυντές/τριες να αναρτήσουν  οπωσδήποτε  στον πίνακα συνδικαλιστικών ανακοινώσεων την παρούσα ανακοίνωση, όπως και κάθε άλλη ανακοίνωση των ΕΛΜΕ-ΟΛΜΕ και να μεριμνήσουν  ώστε να λάβουν γνώση οι συνάδελφοι/σσες ενυπόγραφα.
Το Δ.Σ. της Γ΄ΕΛΜΕ-Θ  υπενθυμίζει  πως ο ν.1264/1982  «για τον εκδηµοκρατισµό του συνδικαλιστικού κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων», και ειδικά στο άρθρο 14 ορίζει: «τα όργανα του Κράτους έχουν την υποχρέωση να εφαρµόζουν τα απαραίτητα µέτρα για τη διασφάλιση της ανεµπόδιστης άσκησης του δικαιώµατος για την αυτόνοµη λειτουργία των συνδικαλιστικών λειτουργιών».
Το Δ.Σ. της Γ΄ΕΛΜΕ-Θ  ζητά ακόμη από τον προιστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης κ. Ευάγγελο Μαδεμλή και τον/την Εισαγγελέα Δίωξης να παρέμβουν και να διερευνήσουν στο πλαίσιο των καθηκόντων τους τις συνεχιζόμενες παρανομίες της Διοίκησης της Εκπαίδευσης τόσο στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην υπόλοιπη χώρα.
Ζητεί πάνω απ’ όλα από το απερχόμενο Δ.Σ. της ΟΛΜΕ,   τουλάχιστον να υπερασπίσει τον κλάδο από την αυθαιρεσία των διοικούντων την Εκπαίδευση,  που έχουν καταντήσει το «μακρύ χέρι» της κυβέρνησης της κοινωνικής συμφοράς.
Τέλος ζητεί από όλους τους δημοκρατικούς πολίτες, από τα δημοκρατικά πολιτικά κόμματα εντός και εκτός κοινοβουλίου, τους Δήμους της χώρας, τα συνδικάτα και τους φορείς  να καταδικάσουν όπως έπραξε πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης την αντιδημοκρατική εκτροπή και να απαιτήσουν την άμεση κατάργηση της επιστράτευσης.
      
Να μην τους αφήσουμε να  βάλουν το σχολείο και την κοινωνία στο «γύψο».

Το ΔΣ της Γ ΕΛΜΕ- Θ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Bottom Ad [Post Page]