Full width home advertisement

Post Page Advertisement [Top]

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ  ΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΚ)
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΟ ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Θεσσαλονίκη 20.10.2014
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Tα τελευταία  χρόνια η  εφαρμογή καταστροφικών μνημονιακών πολιτικών διέλυσαν  όλες τις δομές του κοινωνικού κράτους και οδήγησαν σε εξαθλίωση και απόγνωση έναν ολόκληρο λαό.  Στο πλαίσιο των ακολουθούμενων νεοφιλελεύθερων πολιτικών , το δημόσιο σχολείο και οι εκπαιδευτικοί δέχθηκαν και δέχονται  χτυπήματα με την καθιέρωση αντιδημοκρατικών,  αυταρχικών μέτρων, που σκοπό έχουν την συρρίκνωση και τον έλεγχο της  δημόσιας εκπαίδευσης , την τρομοκράτηση και την χειραγώγηση του Ελληνα εκπαιδευτικού,  με απώτερο στόχο  τη μόρφωση μόνο για τους ολίγους προνομιούχους και την κατάρτιση για τους πολλούς, κατάρτιση που θα προσφέρει εργάτες στην υπηρεσία των αγορών και προς όφελος πάλι των ολίγων.
Σ΄ένα τέτοιο εφιαλτικό σκηνικό για την παιδεία, η συμμετοχή μας στα υπηρεσιακά συμβούλια, ως αιρετοί εκπρόσωποι του κλάδου,  μόνο στόχο είχε την ανάσχεση των επιθέσεων του υπουργείου εναντίον του  αγαθού του δημόσιου σχολείου  και τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη των δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών σε ατομικό, αλλά κυρίως συλλογικό επίπεδο, στο βαθμό που η παρέμβασή μας μπορούσε να διαμορφώσει ευνοϊκές συνθήκες  προς τους σκοπούς αυτούς.
«ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Στα πλαίσια αυτά, στηριζόμενοι σε όλες στις αποφάσεις του κλάδου, αρνηθήκαμε να συμπράξουμε στις «εθελοντικές» μετακινήσεις συναδέλφων,  που οδηγούσαν σε άνιση μεταχείριση  των εκπαιδευτικών, που τελούνταν  πριν την εξάντληση κάλυψης των λειτουργικών κενών της περιοχής μετάθεσής τους,  όπως αυτές προβλέφθηκαν από το ν.3848/2010., πριν την ανάπτυξη των προβλεπόμενων αντισταθμιστικών δομών στήριξης της εκπαίδευσης, που με εγκυκλίους έχουν μπει στο συρτάρι και ακόμη πριν ολοκληρωθούν οι αποσπάσεις.  Υπενθυμίζουμε ότι στο σχολικό έτος 2013-2014, η ίδια πίεση ασκήθηκε ακόμη και σε εκπαιδευτικούς αποσπασμένους με απόφαση  ΚΥΣΔΕ,  από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ, χωρίς τόσο οι πλεονάζοντες εκπαιδευτικοί όσο βέβαια και οι αποσπασμένοι, να  φέρουν καμία ευθύνη για το ότι  βρέθηκαν να είναι  πλεονάζοντες. Οι μη ορθολογικές μετακινήσεις  επί σειρά ετών, γιατί για μετακινήσεις επρόκειτο και όχι για μεταθέσεις, δεν ήταν απόφαση των εκπαιδευτικών,  όταν η πολιτική ηγεσία και οι συν αυτών,  ήταν αυτοί  που καθόριζαν τον αριθμό, τις ειδικότητες και τους προορισμούς των «μεταθέσεων». Η αντίρρησή μας στις «οιονεί» εθελοντικές μετακινήσεις των συναδέλφων,  προκαλούσε πάντα την αντίδραση της διοίκησης η οποία ξαφνικά ξεχνούσε ότι ήταν αυτή που άφησε στο δρόμο τους μαθητές των ΕΠΑΛ με το αιφνίδιο θάνατο των πολυπληθέστερων τομέων, ήταν αυτή που ακολουθώντας την έκθεση του ΟΟΣΑ του 2011,για τη δημόσια εκπαίδευση,   σχεδίασε στη λεπτομέρειά της τη συρρίκνωση του δημόσιου σχολείου στην Ελλάδα, και το πισωγύρισμά του σε  άλλες δεκαετίες . Και είναι η ίδια διοίκηση που σήμερα με ειδικό  μνημονιακό βέβαια νόμο, δίνει το δικαίωμα στα παιδιά των καταργημένων τομέων των ΕΠΑΛ να δώσουν εξετάσεις , έστω και με ελλιπή παρακολούθηση, και άρα μάθηση (αλλά ποιός νοιάζεται) , για να κλείσει  τις πληγές που  η ίδια άνοιξε.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Στηρίξαμε με κάθε τρόπο τους εκπαιδευτικούς συναδέλφους μας, που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα σε μια νύχτα, χωρίς καμία δική τους υπαιτιότητα, τόσο κινηματικά όσο και σε επίπεδο διαδικασίας συμβουλίου και  ιδιαίτερα αυτούς πού είχαν όμως και ένα δεύτερο πτυχίο που ζήτησαν να αναγνωριστεί από το αρμόδιο ΑΠΥΣΔΕ, ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν στη δημόσια εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί  αυτοί δέχθηκαν απερίγραπτη μεταχείριση  από πλευράς διοίκησης, καθόσον το αίτημά τους κατά πλειοψηφία του ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ αρχικά έγινε δεκτό κατά πλειοψηφία, , αλλά αργότερα απορρίφθηκε, πάλι κατά πλειοψηφία,  με την επίκληση   γνωμοδοτήσεων  της περιφέρειας και εγγράφων του Υπουργείου, η νομιμότητα των οποίων, τίθεται στην κρίση σας.  Το αίτημα αυτών των εκπαιδευτικών να αναγνωριστεί το δεύτερο πτυχίο τους, απορρίφθηκε, παρά το γεγονός ότι,  οι εκπαιδευτικοί αυτοί διατηρούν τη δημοσιοϋπαλληλική τους ιδιότητα, όσον αφορά π.χ. την πειθαρχική τους κατάσταση, δεν τη διατηρούν όμως  για την αναγνώριση του δεύτερου πτυχίου τους, ακόμη και αν αυτοί είχαν υποβάλλει νόμιμα το αίτημά τους πριν τη θέση τους σε διαθεσιμότητα!   

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Διεκδικήσαμε  με κάθε τρόπο τη μάχη να ερμηνευθεί και να εφαρμοσθεί τελολογικά ο νόμος, ώστε το δικαίωμα αναγνώρισης της δεύτερης ειδικότητας να μπορεί να ασκείται καθ΄όλη τη διάρκεια της χρονιάς και όχι μόνο στην αρχή της,  αίτημα  το οποίοπροωθήθηκε από την  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  και δικαιώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας..
ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Στηρίξαμε κάθε κίνηση των ΕΛΜΕ ενάντια στις καταργήσεις ή συγχωνεύσεις σχολείων ή τμημάτων, αλλά και  στη διεκδίκηση του δικαιώματος των συλλόγων με δική τους απόφαση να αναπτύξουν τμήματα με λιγότερους μαθητές ανά τμήμα, όπου έχουμε παιδιά με  ιδιαίτερες ανάγκες, απόφαση που με «προφορικές»  εντολές, η διοίκηση προσπαθεί να αποτρέψει.

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Στηρίξαμε τους πολλούς συναδέλφους που αιτήθηκαν άδεια άνευ αποδοχών, με κυριότερο λόγο την ανάγκη κάλυψης  προσωπικών αναγκών τους που σχετίζονταν είτε με την στήριξη των οικογενειών τους , είτε την προσωπική τους επιμόρφωση , που το δημόσιο όχι μόνο δεν τους προσφέρει αλλά τους εμποδίζει και να την αποκτήσουν , τόσο με την κατάργηση των εκπαιδευτικών αδειών,  όσο και την έλλειψη κεντρικού προγραμματισμού για το σκοπό αυτό.
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Στηρίξαμε τους συναδέλφους που ζήτησαν την παραίτησή τους  από τις θέσεις ευθύνης, που με αίτημά τους είχαν αναλάβει, ύστερα από επιλογή τους, ως αναφαίρετο δικαίωμα να ορίσουν αυτοί τις ζωές τους και τις συνθήκες διαβίωσής τους, συνθήκες  που δυστυχώς  στον κλάδο αγριεύουν ανάμεσα στους συναδέλφους, διευθυντικά στελέχη ή μη, με το φάσμα της αξιολόγησης ενώπιον όλων, σκηνικό που μεθοδευμένα επεξεργάζεται  η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, έχοντας βέβαια τους απώτερους  στόχου ςτης, που σε τελικό αποτέλεσμα και πάλι επικεντρώνονται στη διάλυση της δημόσιας εκπαίδευσης.
ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Στηρίξαμε  με κάθε  τρόπο τις αποφάσεις του κλάδου  ενάντια στο φιάσκο της αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου, που μόνο στόχο έχει, εκτός βέβαια  από την κατανάλωση κονδυλίων από τα ΕΣΠΑ,  την κατηγοροποίηση των σχολείων και κατ΄επέκταση την  συρρίκνωση  αφένός της δημόσιας εκπαίδευσης και αφ΄ετέρου των εργασιακών μας δικαιωμάτων, δικαιωμάτων που δεν χαρίστηκαν στον κλάδο από κανέναν, αλλά ήταν αποτέλεσμα πολύχρονων αγώνων της εκπαιδευτικής κοινότητας,  όπως δεν χαρίστηκε από κανέναν το δημόσιο σχολείο στους εκάστοτε  υπουργούς και τη διοίκηση, ούτε ως προίκα, ούτε ως λαμπρό πεδίο άσκησης της αντιλαϊκής ιδεολογίας τους.
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ
Από την αρχή της θητείας μας επισημάναμε την ανάγκη αντικατάστασης του ρευστού  νομοθετικού πλαισίου που διέπει την υπηρεσιακή κατάσταση των συναδέλφων, από ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο που διασφαλίζει τα δικαιώματά μας, με την ΟΛΜΕ να έχει  πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή.

Σε όλη τη διάρκεια της θητείας μας ενημερώσαμε με κάθε εφικτό τρόπο του συναδέλφους, και τις ΕΛΜΕ, τόσο για τις επικείμενες συνεδριάσεις του ΑΠΥΣΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας, όπως και για όλα τα σοβαρά ζητήματα που απασχόλησαν και απασχολούν όλους μας.
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες, οι μνημονιακές κυβερνήσεις της συγκυβέρνησης,  μεταχειρίστηκαν με πρωτοφανή αήθη τρόπο τους Ελληνες εκπαιδευτικούς. Στην προσπάθειά τους να μας χειραγωγήσουν καθιέρωσαν εις βάρος μας  ένα πειθαρχικό δίκαιο, πέρα από κάθε συνταγματικότητα και ασφάλεια δικαίου, αυξήθηκε το ωράριό μας με ταυτόχρονη δραματική μείωση των προσλήψεων, απέλυσαν χιλιάδες από εμάς, πρώτους απ΄όλους στο δημόσιο, μας επιστράτευσαν πριν καν υπάρξει απόφαση του κλάδου για απεργία, μας εκβίασαν και μας εκβιάζουν να ασπασθούμε κάθε διαδικασία αξιολόγησης όπως αυτοί την εννοούν για να κλείσουν σχολεία και να διώξουν κι άλλους από εμάς και όχι για να αναβαθμίσουν το κοινό αγαθό του δημόσιου σχολείου.   
Σε όλα αυτά και όσα άλλα μας επιφυλάσσουν, μόνη  απάντησή  μας είναι  η  συλλογικότητα και αλληλεγγύη,  για να αποτρέψουμε όλα όσα υπονομεύουν το όραμά μας για  δωρεάν παιδεία και  μόρφωση  για όλους, ως μόνο και απόλυτο  εχέγγυο Δημοκρατίας.
Οι Εκπρόσωποι των ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ στο ΑΠΥΣΔΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Φιριπή Παρασκευή, ΠΕ 13, Νομικός, Τακτική Αιρετός

Ρογδάκη Αννα, ΠΕ02,  Αναπληρ.  Αιρετός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Bottom Ad [Post Page]