Full width home advertisement

Post Page Advertisement [Top]

           Ενημερωτικό του αιρετού στο  ΚΥΣΔΕ
           Νεκτάριου Κορδή
εκλεγμένου με το ψηφοδέλτιο  των
Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Θέμα: Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ στις 3 Μαΐου 2018 και τις τρέχουσες εκπαιδευτικές εξελίξεις.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

    Σχετικά με τη συνεδρίαση του ΚΥΣΔΕ που έγινε στις 24 Απριλίου σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:
1.      Συζητήθηκαν 32 αιτήσεις αμοιβαίας μετάθεσης εκπαιδευτικών σύμφωνα με το άρθρο 10 του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/1997 όπου ορίζεται ότι: «Δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση για αμοιβαία μετάθεση έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο, να έχουν την ίδια ειδικότητα και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του παρόντος Π.Δ., μέχρι 31 Αυγούστου του έτους που πραγματοποιούνται οι μεταθέσεις.
β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει τα δέκα έτη και
γ) να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31 Αυγούστου του έτους διενέργειας των μεταθέσεων από την ημερομηνία της Κυβερνήσεως ως εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.
(…) 4. Οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι δε δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης.».
Εξ αυτών ικανοποιήθηκαν οι 22 και απορρίφθηκαν οι 10 αιτήσεις. Μειοψηφήσαμε σε αρκετές από τις περιπτώσεις αυτές, αφού θεωρούμε ότι και οι υπεράριθμοι –εφόσον το επιθυμούν και οι δύο εκπαιδευτικοί- θα μπορούσαν να πάρουν αμοιβαία μετάθεση. Παράλληλα η 25ετία αλλά και η διαφορά των δέκα ετών της εκπαιδευτικής υπηρεσίας μεταξύ των εκπαιδευτικών θα πρέπει να τροποποιηθεί και να αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται μια νέα νομοθετική ρύθμιση για τα ζητήματα αυτά!
2.      Απορρίφθηκε ως εκπρόθεσμη 1 αίτηση εκπαιδευτικού για ένταξη σε ειδική κατηγορία μετάθεσης για το 2018.
3.      Σχετικά με τις μεταθέσεις 2018 σε Καλλιτεχνικά Σχολεία απορρίφθηκαν 9 ενστάσεις εκπαιδευτικών γενικών παιδείας και 6 ενστάσεις εκπαιδευτικών καλλιτεχνικών ειδικοτήτων. Υπενθυμίζουμε ότι:
·         οι μεταθέσεις εκπαιδευτικών σε Καλλιτεχνικά Σχολεία ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 και πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα αφού δεν προβλέπεται μοριοδότηση. Πάγια θέση μας είναι να υπάρξει μια ξεκάθαρη μοριοδότηση όλων των μεταθέσεων σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά και Διαπολιτισμικά Σχολεία! Η επιτροπή Υπηρεσιακών Μεταβολών ΟΛΜΕ-ΔΟΕ-Υπουργείου είχε συζητήσει μια αναλυτική μοριοδότηση για τα σχολεία αυτά η οποία όμως δεν έχει θεσμοθετηθεί. Με τα τωρινά δεδομένα οι  μεταθέσεις πραγματοποιούνται με τα ίδια αναλογικά κριτήρια που έχουν και τα Μουσικά Σχολεία.   
·         Ως εκ τούτου υπάρχει και η τροποποίηση με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 9 του Ν3391/2005 που αποδεσμεύει τους εκπαιδευτικούς γενικών ειδικοτήτων από την αποδεδειγμένη σχέση με τη μουσική και τις τέχνες που λαμβάνεται υπόψη ως συνεκτιμώμενο κι όχι ως απαραίτητη προϋπόθεση.
·         Βάσει του ΠΔ100/97 οι οικογενειακοί, προσωπικοί, οικονομικοί λόγοι καθώς και λόγοι υγείας, εντοπιότητας και συνυπηρέτησης δεν αποτελούν κριτήριο μετάθεσης για τα Μουσικά και για τα Καλλιτεχνικά Σχολεία.
·         Τέλος  ζητείται η γνώμη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16 (πλέον ΠΕ79) και ΠΕ32 (πλέον ΠΕ91).
4.      Απορρίφθηκαν ως εκπρόθεσμες 3 αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών από κλάδο σε κλάδο της Β/θμιας αλλά και της Α/θμιας. Μειοψηφήσαμε ζητώντας να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών. Παράλληλα έγινε δεκτή 1 αίτηση αποδέσμευσης εκπαιδευτικού. Παράλληλα συζητήθηκαν και απορρίφθηκαν 15 αιτήσεις που υπεβλήθησαν μετά την 26η Μαρτίου 2018, ημερομηνία ανακοίνωσης των μεταθέσεων. Μειοψηφήσαμε αφού θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη όλες οι αιτήσεις που υποβάλλονται πριν τη συζήτηση των μετατάξεων στα Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια.
5.      Σχετικά με τις αιτήσεις μετάταξης εκπαιδευτικών ΔΕ, ΠΕ, Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και μελών ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ στη Β/θμια Εκπαίδευση συζητήθηκαν 105 αιτήσεις σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:
1) Του άρθρου 15 παρ.3, περίπτωση Δ΄ και του άρθρου 16 παρ.1 περίπτωση Δ΄, του Ν.1566/85 (Φ.Ε.Κ.167 τ.Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 17 , παρ.14, εδ.στ΄, του Ν.1586/86 (Φ.Ε.Κ.37 τ.Α΄) και του άρθρου 8 παρ.11 του Ν.2156/93 (Φ.Ε.Κ.109 τ.Α΄).
2) Του άρθρου 12 , παρ. 5 του Ν.3260/2004 (Φ.Ε.Κ.151 τ.Α΄).
3) Των άρθρων 2,73 του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ.26 τ.Α΄).
4) Tου άρθρου 20, του Ν.3475/2006 (Φ.Ε.Κ.146 τ.Α΄).
5) Το άρθρο 53, παρ.2 του Ν.2721/99 (Φ.Ε.Κ. 112 τ.Α΄).
6) Τις Υπουργικές Αποφάσεις με αριθμ.26139/Α2 του Κεφ. Δ΄ Μετατάξεις & Κεφ. Ε΄ άρθρο 15 και αριθμ.26141/Α2 του Φ.Ε.Κ.561/τ.Β΄/8-4-2011
7) Του άρθρου 28 του Ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ.226 τ.Α΄).
8) Του άρθρου 27, παρ.1 & 6 του Ν.4386/2016 (Φ.Ε.Κ.83 τ.Α΄)
9) Του Κεφ. Γ΄ Μετατάξεις των άρθρων 7 & 8 του Π.Δ.147/2009 (Φ.Ε.Κ.189 τ.Α΄)
10) Του Κεφ. ΣΤ΄ Θέματα Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης άρθρο 29 «Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» ,του Ν.4521/2018 (Φ.Ε.Κ. 38 τ.Α΄)
11) Την αριθμ. 6η/24-4-2018 Πράξη του ΚΥΣΠΕ με την οποία έγινε η αποδέσμευση των εκπ/κών Π.Ε. για μετάταξη στη Δ.Ε.
Εξ αυτών ικανοποιήθηκαν 36 αιτήσεις εκπαιδευτικών που μετατάσσονται στους κλάδους ΠΕ01, ΠΕ03, ΠΕ04.04, ΠΕ80, ΠΕ78, ΠΕ87.01, ΠΕ79.01, ΠΕ87.03, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΤΕ02.02, ΤΕ01.19. Υπήρχε η δυνατότητα να ικανοποιηθούν και άλλες αιτήσεις αλλά υπάρχει το ζήτημα της παιδαγωγικής επάρκειας. Μειοψηφήσαμε και ζητήσαμε να ληφθούν υπόψη και περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί είχαν βεβαίωση παρακολούθησης παιδαγωγικών  μαθημάτων.
6.      Σχετικά με τις προσλήψεις αναπληρωτών ο αριθμός τους μέχρι σήμερα είναι 7569 εκπαιδευτικοί. Οι προσλήψεις αναπληρωτών το 2014-15 ήταν 5164 εκπαιδευτικοί, το 2015-16 ήταν 6162, το 2016-17 ήταν 6007 εκπαιδευτικοί. Έχουμε συνεπώς μια αύξηση των προσλήψεων σε σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά κατά 1562 εκπαιδευτικούς (ποσοστό αύξησης 20,6%). Μάλιστα σε σχέση με τη σχ. χρονιά 2014/15 η αύξηση  προσλήψεων ανέρχεται σε 2405 εκπαιδευτικούς δηλαδή σε ποσοστό  46,5%! Τέλος χθες ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων ένταξης εκπαιδευτικών στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων. Η αναλυτική κατάσταση είναι η ακόλουθη:


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
ΓΕΝΙΚΗΣ
98.928
56.981
ΕΙΔΙΚΗΣ
19.330
8.291
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
3.358
3.167
ΣΥΝΟΛΟ
121.616
68.439

7.    Σχετικά με τις παραιτήσεις το πρώτο τετράμηνο του 2018, οι αιτήσεις που εγκρίθηκαν από το ΚΥΣΔΕ είναι 25. Δεν υπάρχουν ακόμη ακριβή στοιχεία για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν αφού στις 9 Μαΐου λήγει το δικαίωμα ανάκλησης της αίτησης παραίτησης εντός της αποκλειστικής προθεσμίας του ενός μηνός.
8.      Σχετικά με τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών η κατανομή των αιτήσεων είναι η ακόλουθη:
ΤΥΠΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΦΟΡΕΙΣ
2880
ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ
4905
ΣΜΕΑΕ
212
ΜΟΥΣΙΚΑ
497
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ
148
ΣΥΝΟΛΟ
8642

9.      Η ανακοίνωση των αποσπάσεων σε φορείς αναμένεται στις αρχές Ιουνίου και σε ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Με συναδελφικούς – αγωνιστικούς  χαιρετισμούς
Αθήνα 4/5/2018

 


Νεκτάριος Κορδής,
αιρετό τακτ. μέλος του ΚΥΣΔΕ
(τηλ.: 6977513534,
ηλ. δ/νση:  nekordis@yahoo.gr
  Άκης Λουκάς   
  αιρετό αναπλ. μέλος του ΚΥΣΔΕ    
 ( τηλ.:6974320189, 
 ηλ.δ/νση: loukasevangelos@gmail.com                     εκλεγμένων  με το ψηφοδέλτιο  των

Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Bottom Ad [Post Page]