Δημιούργησα αυτό το blog προκειμένου να παρουσιάζω απόψεις και άρθρα , βασικά για τα εκπαιδευτικά θέματα αλλά και όσα άλλα μας απασχολούν. Μια γνώμη, ένα σχόλιο για αυτά που συμβαίνουν. Επίσης θα βρείτε κείμενα άλλων τα οποία με εκφράζουν. Στο blog αυτό θα μπορείτε να βρείτε επίσης πολιτιστικές αναφορές πάνω σε θέματα που μας συγκινούν. Πολιτισμός και εκπαίδευση πάνε μαζί. Περιμένω τα σχόλια σας. Ν.Κ.

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΡΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΦΕΚ 654/2012 τεύχος  Β 07-03-2012
Αρ.Πρωτ.23464/Γ2/06-03-2012/ΥΠΔΒΜΘ 
Αποφασίζουμε
Τροποποιούμε-συμπληρώνουμε την Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄, σελίδα 28644) όσον αφορά στη Σημείωση 1 ως ακολούθως:
1. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Όταν ένας εκπαιδευτικός διδάσκει μαθήματα δεύτερης ανάθεσης, είτε από τη βασική του ειδικότητα είτε από τη δεύτερη ειδικότητα που του έχει αποδοθεί, οι ώρες των μαθημάτων δεύτερης ανάθεσης δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των δέκα (10) διδακτικών ωρών.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από απόφαση του ΠΥΣΔΕ δύναται να αυξηθεί το ανωτέρω όριο, εφόσον δεν υπάρχει εκπαιδευτικός που πρέπει να καλύψει το υποχρεωτικό του ωράριο με μαθήματα Α΄ Ανάθεσης.
Κατά τα λοιπά ισχύει η Υ.Α. 118842/Γ2/17-09-2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Αρ.Πρωτ.119052/Γ2/17-09-2008/ΥΠΕΠΘ
7. Όταν στην αρμοδιότητα του ΠΥΣΔΕ υπηρετούν μόνιμοι εκπαιδευτικοί που έχουν επιπλέον του τυπικού προσόντος διορισμού και άλλο πτυχίο διορισμού ή μετάταξης και δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, μπορούν να διδάξουν, εφόσον το επιθυμούν, για συμπλήρωση ωραρίου, μαθήματα της ειδικότητας του δεύτερου πτυχίου, σε Α΄ και Β΄ ανάθεση, με την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η κατανομή των μαθημάτων Α΄ ανάθεσης στους άλλους συνυπηρετούντες εκπαιδευτικούς.
Το άρθρο 8 άλλαξε με την 23464/Γ2/06-03-2012/ΥΠΔΒΜΘ σε ότι αφορά τον αριθμό των διδακτικών ωρών.
8. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν έχουν εξεταστεί όλες οι περιπτώσεις της Β΄ ανάθεσης μαθημάτων και αφού παραμένουν αδιάθετες μέχρι 6 ώρες μαθήματος, μπορούν να διατεθούν για συμπλήρωση ωραρίου σε εκπαιδευτικό που κατέχει δεύτερο πτυχίο, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο, εφόσον υπάρχει η συνάφεια προς το διδακτικό αντικείμενο.
ΥΑ 84582-Δ2 20-06-2013
Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών  εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης»
Οι ώρες ενός μαθήματος δεν μοιράζονται ισομερώς στους εκπαιδευτικούς ίδιας ειδικότητας. Πρώτα καλύπτει το υποχρεωτικό του ωράριο με ώρες μαθημάτων Α΄ ανάθεσης ο εκπαιδευτικός που έχει τοποθετηθεί πρώτος στο σχολείο και στη συνέχεια οι επόμενοι με σειρά παλαιότητας (τοποθέτησης στη σχολική μονάδα). 
Πιο συγκεκριμένα ο παλαιότερος εκπαιδευτικός καλύπτει το υποχρεωτικό του ωράριο παίρνοντας όλες τις ώρες των μαθημάτων  Α΄ ανάθεσης και εφόσον περισσέψουν ώρες δίνονται σε δεύτερο εκπαιδευτικό της ίδιας ειδικότητας. Αν ο δεύτερος εκπαιδευτικός δεν μπορεί να καλύψει το ωράριό του με μαθήματα Α΄ ανάθεσης τότε συμπληρώνει με μαθήματα Β΄ ανάθεσης (εφόσον έχουν πρώτα καλύψει το ωράριό τους οι  εκπαιδευτικοί που έχουν τα μαθήματα αυτά σε Α΄ ανάθεση).
Ο εκπαιδευτικός χωρίς μαθήματα Α΄ ανάθεσης (τουλάχιστον 12 ώρες) δεν καλύπτει οργανικό κενό και κρίνεται υπεράριθμος σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 14 του Π.Δ. 50/96 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97.
Προηγούνται στην κάλυψη ωρών ενός μαθήματος οι εκπαιδευτικοί που έχουν το μάθημα στη βασική τους ειδικότητα. Εφόσον και αν περισσεύουν ώρες του μαθήματος δύναται να δοθούν σε εκπαιδευτικούς που έχουν το μάθημα στη δεύτερη ειδικότητά τους.


2 σχόλια:

  1. Κύριε Κόρδη, συγχαρητήρια για την πάντα εμπεριστατωμένη -και γι' αυτό πραγματικά χρήσιμη- ανάρτησή σας, όπως και για τις ενημερώσεις-αναρτήσεις σας που συχνά βλέπουν το φως της διαδικτυακής δημοσιότητας.

    Επιτρέψτε μου μια απλή ερώτηση:

    Προηγείται ή όχι ο μη οργανικά ανήκων σε σχολική μονάδα διευθυντής σχολικής μονάδας στην κάλυψη του ωραρίου μεταξύ εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τη ίδιας ειδικότητας;

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Η εγκύκλιος Φ.361.22/27/80025/Ε3 που καθορίζει τη διαδικασία επιλογής δ/ντων σχολείων όπως και η διευκρινιστική Φ.361.22/31/81732/Ε3 που ακολούθησε, διευκρίνησαν τη διάταξη του νόμου 4327/15 σύμφωνα με την οποία σε κάθε περίπτωση ο επιλεγείς διευθυντής σχολικής μονάδας θα πρέπει να συμπληρώνει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του δ/ντη στη σχολική μονάδα που έχει εκλεγεί.

    ΑπάντησηΔιαγραφή