Δημιούργησα αυτό το blog προκειμένου να παρουσιάζω απόψεις και άρθρα , βασικά για τα εκπαιδευτικά θέματα αλλά και όσα άλλα μας απασχολούν. Μια γνώμη, ένα σχόλιο για αυτά που συμβαίνουν. Επίσης θα βρείτε κείμενα άλλων τα οποία με εκφράζουν. Στο blog αυτό θα μπορείτε να βρείτε επίσης πολιτιστικές αναφορές πάνω σε θέματα που μας συγκινούν. Πολιτισμός και εκπαίδευση πάνε μαζί. Περιμένω τα σχόλια σας. Ν.Κ.

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2015

ΣΥΡΙΖΑ

Οι δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την
Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση
Τα άμεσα μέτρα
Τα άμεσα μέτρα του ΣΥΡΙΖΑ για την Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση στοχεύουν στην ανατροπή της εκπαιδευτικής πραγματικότητας στην οποία μας οδήγησαν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές των κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ και στη διεκδίκηση ενός δημόσιου δημοκρατικού σχολείου, μιας δημόσιας, δωρεάν δεκατετράχρονης εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά, αναβαθισμένης ποιοτικά με περήφανους και πλήρως καταρτισμένους εκπαιδευτικούς. Στο πλαίσιο αυτό δεσμευόμαστε για:
-Κατάργηση του αυταρχικού νομοθετικού πλαισίου που αναφέρεται στην αξιολόγησηδηλαδή των νόμων 4024/11, 4142/13 και 3848/10 και του ΠΔ 152/13. Δεν αναγνωρίζονται τετελεσμένα που δημιουργήθηκαν από την εφαρμογή αυτών των νόμων. Οι θέσεις όλες επαναπροκηρύσσονται.
-Κατάργηση των ν.4057/12 και 4093/12 για το πειθαρχικό δίκαιο.
-Συνολική αναδιάρθρωση του θεσμικού πλαισίου και της δομής της διοίκησης και της οργάνωσης της εκπαίδευσης μετά από διάλογο και συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα.Επανεξέταση του ρόλου των Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Σχολικών Συμβούλων και Διευθυντών των Σχολείων. Αναβαθμισμένη λειτουργία αλλά και κυρίαρχος ρόλος των συλλόγων διδασκόντων, ενίσχυση των συλλογικών και δημοκρατικών δομών προγραμματισμού και ελέγχου όπου οι σύλλογοι των διδασκόντων θα έχουν πρωτεύοντα ρόλο.
-Επίλυση των λειτουργικών προβλημάτων όλων των τύπων των σχολείων, με στόχο την ομαλή λειτουργία τους και συγκεκριμένα:
-Ακύρωση της λιτότητας στη Παιδεία, με τη σταδιακή αύξηση των κονδυλίων για την παιδεία και την έρευνα από τον κρατικό προϋπολογισμό και την αναπροσαρμογή και ουσιαστική αξιοποίηση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ. Αύξηση της χρηματοδότησης, ώστε οι λειτουργικές δαπάνες των σχολείων να καλύπτονται από την πολιτεία και όχι από τους γονείς,
-Κάλυψη των αναγκών των σχολείων σε εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα για το σχολικό έτος 2015-2016 προβλέπουμε 7.000 μόνιμους διορισμούς και κάλυψη των κενών με αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, με κατάργηση της «εργασιακής εφεδρείας» και των ευέλικτων μορφών εργασίας στην εκπαίδευση (ωρομίσθιοι, αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου, αναπληρωτές ΕΣΠΑ).
-Επαναπρόσληψη άμεση όλων όσων τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ή απολύθηκαν(εκπαιδευτικοί, σχολικοί φύλακες).
-Επαναφορά των τομέων και ειδικοτήτων της ΤΕΕ που καταργήθηκαν.
-Κατάργηση όλων των άρθρων που καθορίζουν τις τάξεις μαθητείας. Λαμβάνεται πρόνοια για τους ήδη ακολουθούντες τα συγκεκριμένα προγράμματα, ώστε να ολοκληρώσουν τη φοίτηση τους.
-Υπαγωγή στο Υπουργείο Παιδείας όλων των σχολικών μονάδων που προσφέρουν σήμερα Τεχνική-Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
-Άμβλυνση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους ενισχύουμε τις δομές που σήμερα λειτουργούν υποστηρικτικά ως δομές αλληλεγγύης. Από τη νέα σχολική χρονιά επαναφέρουμε σταδιακά αναβαθμισμένη την ενισχυτική διδασκαλία και την πρόσθετη διδακτική στήριξη.
-Ενίσχυση των θεσμών αντισταθμιστικής εκπαιδευτικής πολιτικής και εφαρμογής προγραμμάτων παράλληλης στήριξης των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
-Θεσμοθέτηση της μαθητικής μέριμνας. Οργανώνουμε σχολικά συσσίτια, δεκατιανό για όλους τους μαθητές και γεύμα στα ολοήμερα δημοτικά καθώς και δωρεάν προληπτικό υγειονομικό έλεγχο των παιδιών που δεν έχουν υγειονομική περίθαλψη. Στους μαθητές και μαθήτριες δίνεται η δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης και μειωμένης τιμής σε θέατρα και κινηματογράφους.
-Βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με σταδιακή αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων (δηλαδή των νόμων που ορίζουν τι διδάσκεται, πότε και με ποιό τρόπο), των βιβλίων και ποιοτική αναβάθμιση-αναδιάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών με ταυτόχρονη μείωση της ύλης.
-Υποστήριξη των εκπαιδευτικών στο έργο τους. Είναι αναγκαία η μορφωτική, κοινωνική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολείων, με έμφαση στην αρχική εκπαίδευση και τη μακράς διάρκειας επιμόρφωση, την ενίσχυση των ευκαιριών για μεταπτυχιακές σπουδές, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους και την πολύπλευρη στήριξη των νεοδιορίστων.
-Επιδότηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών σε απομακρυσμένες περιοχές ώστε να διασφαλίζεται η στελέχωση των σχολικών μονάδων σε αυτές τις περιοχές όπως και η αξιοπρεπής διαμονή των εκπαιδευτικών.

Για τη Β/βάθμια:
-Κατάργηση της τράπεζας θεμάτων, ως μορφής εξετάσεων πανελλαδικού τύπου στην Α΄ και Β΄ Λυκείου, που διαστρεβλώνει την ουσία της παιδείας και οδηγεί στην επιπλέον φροντιστηριοποίηση.
-Αποσύνδεση των εξετάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από την απόκτηση απολυτήριου Λυκείου. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές της Α, Β Λυκείου προάγονται με ενδοσχολικές εξετάσεις και συνυπολογισμό των προφορικών βαθμών των τετραμήνων. Τα θέματα θέτουν οι διδάσκοντες/σες.  Η απόκτηση του απολυτήριου του Λυκείου γίνεται με ενδοσχολικές εξετάσεις στα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα που διδάχτηκαν οι μαθητές στη Γ΄ Λυκείου.
-Διεξαγωγή των εξετάσεων για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των αποφοίτων όλων των τύπων λυκείων, μετά την απόλυση του μαθητή από το Λύκειο, σε πανελλαδικό επίπεδο. Για τον Ιούνιο του 2015 οι εξετάσεις θα διεξαχθούν με τον ισχύοντα νόμο.                             Οι
-Θεσμοθέτηση της δυνατότητας επικοινωνίας των επιστημονικών πεδίων ή κατευθύνσεων μεταξύ τους. Η πρόσβαση στις Παιδαγωγικές Επιστήμες να μπορεί να γίνει από όλα τα επιστημονικά πεδία. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος επιλογής σχολών για το 2016 θα νομοθετηθεί μετά από διάλογο με την σχολική και την ακαδημαϊκή κοινότητα.
-Μείωση του χρόνου των εξετάσεων στα Γυμνάσια προς όφελος του διδακτικού χρόνου, με καθιέρωση νέων τρόπων αποτίμησης της γνώσης.
-Κατάργηση των Πειραματικών-Πρότυπων Σχολείων με παράλληλη διατήρηση τουπειραματικού χαρακτήρας τους. Κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων στα πειραματικά σχολεία και επαναφορά της κλήρωσης ως τρόπου “επιλογής” των μαθητών..
-Υπαγωγή στο Υπουργείο Παιδείας όλων των σχολικών μονάδων που προσφέρουν σήμερα Τεχνική-Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Για την Προσχολική Αγωγή:
Καθιέρωση της διετούς υποχρεωτικής φοίτησης. Άμεση τροποποίηση του 1566/1985 και του 3518/2006 με την οποία να θεσμοθετείται ότι την ευθύνη για όλα τα θέματα που αφορούν τη προσχολική αγωγή έχει το Υπ. Παιδείας και ότι η προσχολική αγωγή πρέπει απαραίτητα να παρέχεται απ’ αυτούς που έχουν το ανάλογο πτυχίο.

Για την Ιδιωτική εκπαίδευση :
Επαναφορά σε ισχύ των άρθρων 30 και 33 του ν. 682/1977 «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων» (Α΄ 244) και της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 1351/1983 «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (Α΄ 56), που καταργήθηκαν με την παράγραφο Ζ, του ν.4254/2014.  Η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και των εργαζόμενων σε αυτά αποτελεί αδιαπραγμάτευτη επιλογή για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.


ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ – Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου