Δημιούργησα αυτό το blog προκειμένου να παρουσιάζω απόψεις και άρθρα , βασικά για τα εκπαιδευτικά θέματα αλλά και όσα άλλα μας απασχολούν. Μια γνώμη, ένα σχόλιο για αυτά που συμβαίνουν. Επίσης θα βρείτε κείμενα άλλων τα οποία με εκφράζουν. Στο blog αυτό θα μπορείτε να βρείτε επίσης πολιτιστικές αναφορές πάνω σε θέματα που μας συγκινούν. Πολιτισμός και εκπαίδευση πάνε μαζί. Περιμένω τα σχόλια σας. Ν.Κ.

Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2017

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Η «οριστικοποίηση» της αίτησης από τον εκπαιδευτικό σημαίνει την τελική υποβολή της και ως εκ τούτου ΔΕΝ θα πρέπει να προστίθενται ή να τροποποιούνται οι επιλογές των εκπαιδευτικών.
Αυτό ξεκαθαρίζει το υπουργείο Παιδείας με σημερινό έγγραφο και σημειώνει πως “Δύνανται οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης να καταχωρίζουν στο σύστημα αιτήσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών αυστηρά" στις εξής περιπτώσεις:
    
α) αδυναμίας υποβολής αίτησης από τους εκπαιδευτικούς, λόγω μη καταχώρησης της τελευταίας υπηρέτησης στο ηλεκτρονικό σύστημα, καθώς στην περίπτωση αυτή δεν επέτρεπε το σύστημα υποβολή της αίτησης. Οι αιτήσεις καταχωρίζονται μόνο εφόσον αποδεδειγμένα δεν έχει καταχωρισθεί η τελευταία υπηρέτηση και έχει αποσταλεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων σχετικό αίτημα του εκπαιδευτικού είτε μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr), είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στη Δ/νση οργανικής του θέσης ή στην Κ.Υ. του Υπουργείου,
β) αποδεδειγμένης νοσηλείας σε νοσοκομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων μετάθεσης,  
γ) απώλειας των κωδικών πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) του εκπαιδευτικού, εφόσον αποδεδειγμένα υπεβλήθη σχετικό αίτημα ανάκτησης, το οποίο δεν υλοποιήθηκε εντός των προθεσμιών υποβολής των αιτήσεων.
“Αιτήσεις εκπαιδευτικών που δεν έχουν οριστικοποιηθεί δε γίνονται δεκτές",  επισημαίνει το υπουργείο Παιδείας, και υπογραμμίζει:
Α. Εξαιρούνται και γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών οι οποίοι, λόγω τεχνικών προβλημάτων, δεν μπόρεσαν να οριστικοποιήσουν την αίτηση και απέστειλαν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των αιτήσεων αίτημα μέσω του συστήματος μεταθέσεων είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις Δ/νσεις οργανικής τους ή στην Κ.Υ. του Υπουργείου, αναφέροντας το συγκεκριμένο πρόβλημα που τους εμπόδισε να οριστικοποιήσουν την αίτησή τους. Σχετικά αιτήματα που υποβλήθηκαν έως και σήμερα αποστέλλονται στα Τμήματα Γ’ της Κ.Υ. του Υπουργείου.
Β. Οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης ανήκουν στην αρμοδιότητά  των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.
Γ. Για τις αιτήσεις αυτές   άπαντες οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι τοποθετημένοι σε συγκεκριμένη σχολική μονάδα υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης.

Δ.  Σε κάθε περίπτωση οι ευρισκόμενοι στη διάθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων εκπαιδευτικοί τοποθετούνται στα εναπομείναντα οργανικά κενά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου