Δημιούργησα αυτό το blog προκειμένου να παρουσιάζω απόψεις και άρθρα , βασικά για τα εκπαιδευτικά θέματα αλλά και όσα άλλα μας απασχολούν. Μια γνώμη, ένα σχόλιο για αυτά που συμβαίνουν. Επίσης θα βρείτε κείμενα άλλων τα οποία με εκφράζουν. Στο blog αυτό θα μπορείτε να βρείτε επίσης πολιτιστικές αναφορές πάνω σε θέματα που μας συγκινούν. Πολιτισμός και εκπαίδευση πάνε μαζί. Περιμένω τα σχόλια σας. Ν.Κ.

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

ΘΕΜΑ: Ανασυγκρότηση του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α’) «Δομή και λειτουργία της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης κ. α. δ.»
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 1/2003 (ΦΕΚ 1 τ. Α΄) «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»
3. Την υπ΄ αριθ. Υ-96/161355/Δ2/20-12-2012 Υπουργική Απόφαση «Κύρωση αποτελεσμάτων των εκλογών για την
ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.»
4. Την υπ΄ αριθ. Υ-98/162686/Δ2/24-12-2012 Υπουργική Απόφαση «Ορισμός σειράς εκλογής και διορισμός αιρετών
εκπροσώπων των εκπαιδευτικών στο Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθ. Y-2/6935/Δ2/20-01-2013
όμοιά της.
5. Την υπ΄ αριθ. Κ-14/4360/Δ2/14-01-2013 Υπουργική Απόφαση συγκρότησης του Κ.Υ.Σ.Δ.Ε..


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ανασυγκροτούμε το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), ως εξής:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

1. Ταπανίδης Θεόδουλος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χαλκιδικής, ως πρόεδρος,
2. Ρόκος Κωνσταντίνος, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, ως αντιπρόεδρος
3. Ζερβοπούλου Άλκηστις, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατ. Θεσσαλονίκης, ως
μέλος
4. Καρλαύτης Δημήτριος του Μιχαήλ, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04-Φυσικών του 2ου Γυμνασίου Αμαρουσίου,
αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
5. Κορδής Νεκτάριος του Ιωάννη, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων του 6ου Γενικού Λυκείου Αιγαλέου,
αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ (αντίστοιχα):

1. Πλατάρος Ιωάννης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.
2. Κιουλάνης Σπυρίδων, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας.
3. Μανδαλή Ευδοξία, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά.
4. Καταγής Παναγιώτης του Ευσταθίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02-Φιλολόγων του 9ου Λυκείου Περιστερίου,
αναπληρωματικός αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
5. Αναγνώστη Βικτωρία (Βίκυ) του Σπυρίδωνα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ, αναπληρωματική αιρετή εκπρόσωπος
των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 Γραμματέα του Συμβουλίου ορίζουμε τον Παναγόπουλο Ανδρέα, αποσπασμένο εκπαιδευτικό, κλ. ΠΕ19
στην Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ., με αναπληρώτρια την Προμπονά Μαρία, διοικητική υπάλληλο της Κ.Υ. του Υ.ΠΑΙ.Θ..
Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ΄ αριθμ. Κ-14/4360/Δ2/14-01-2013 Υπουργική Απόφαση συγκρότησης του
Κ.Υ.Σ.Δ.Ε..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου