Δημιούργησα αυτό το blog προκειμένου να παρουσιάζω απόψεις και άρθρα , βασικά για τα εκπαιδευτικά θέματα αλλά και όσα άλλα μας απασχολούν. Μια γνώμη, ένα σχόλιο για αυτά που συμβαίνουν. Επίσης θα βρείτε κείμενα άλλων τα οποία με εκφράζουν. Στο blog αυτό θα μπορείτε να βρείτε επίσης πολιτιστικές αναφορές πάνω σε θέματα που μας συγκινούν. Πολιτισμός και εκπαίδευση πάνε μαζί. Περιμένω τα σχόλια σας. Ν.Κ.

Τετάρτη, 3 Σεπτεμβρίου 2014

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΩΝ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ

Στη χθεσινή εγκύκλιο για τους αναπληρωτές και το θέμα των δυσπρόσιτων υπάρχει το ακόλουθο εδάφιο:
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.
Για το σχολικό έτος 2014-2015, δημόσιες σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες δεν εντάσσονται στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ΄ και Ι΄ της οικείας βαθμίδας, αλλά η πλησιέστερη σε αυτές σχολική μονάδα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανήκει στην κατηγορία μοριοδότησης ΙΑ΄ ή ΙΒ΄, αυτοδικαίως εντάσσονται: α. στην κατηγορία Θ΄, σε περίπτωση που η πλησιέστερη σχολική μονάδα ανήκει στην κατηγορία ΙΑ΄ και β. στην κατηγορία Ι΄, σε περίπτωση που η πλησιέστερη σχολική μονάδα ανήκει στην κατηγορία ΙΒ΄»
Κανονικά θα έπρεπε να ισχύει και το αντίστροφο δηλαδή  όσες δημόσιες σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν εντάσσονται στις κατηγορίες μοριοδότησης ΙΑ΄ και ΙΒ΄ της οικείας βαθμίδας, αλλά η πλησιέστερη σε αυτές σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανήκει στην κατηγορία μοριοδότησης Θ΄ ή Ι΄, αυτοδικαίως εντάσσονται: α. στην κατηγορία ΙΑ΄, σε περίπτωση που η πλησιέστερη σχολική μονάδα ανήκει στην κατηγορία Θ΄ και β. στην κατηγορία ΙΒ΄, σε περίπτωση που η πλησιέστερη σχολική μονάδα ανήκει στην κατηγορία Ι΄». Για το ζήτημα αυτό και με βάση την αρχή της ισονομίας απαιτείται άμεση διορθωτική παρέμβαση για την αποκατάσταση της αδικίας.

Νεκτάριος Κορδής
Αιρετό μέλος του ΚΥΣΔΕΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου