Δημιούργησα αυτό το blog προκειμένου να παρουσιάζω απόψεις και άρθρα , βασικά για τα εκπαιδευτικά θέματα αλλά και όσα άλλα μας απασχολούν. Μια γνώμη, ένα σχόλιο για αυτά που συμβαίνουν. Επίσης θα βρείτε κείμενα άλλων τα οποία με εκφράζουν. Στο blog αυτό θα μπορείτε να βρείτε επίσης πολιτιστικές αναφορές πάνω σε θέματα που μας συγκινούν. Πολιτισμός και εκπαίδευση πάνε μαζί. Περιμένω τα σχόλια σας. Ν.Κ.

Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

ΣΥΝΕΚ- ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ


Για τα εργασιακά ζητήματα των εκπαιδευτικών

Πάρα πολλές φορές, μέσα από τα συλλογικά όργανα του συνδικαλιστικού μας κινήματος, έχουμε επισημάνει την αναγκαιότητα για μια εκ νέου και συνολική αντιμετώπιση του πλαισίου των υπηρεσιακών μεταβολών (διορισμοί, τοποθετήσεις, αποσπάσεις, μεταθέσεις).
Ταυτόχρονα επιμένουμε στη διεκδίκηση των ώριμων και δίκαιων αιτημάτων του κλάδου μας, που θα βελτιώσουν το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών, αλλά και θα συμβάλουν θετικά στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

 1. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

 • Προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών για όλα τα πραγματικά κενά. Προσλήψεις αναπληρωτών πρέπει να γίνονται για πραγματική αναπλήρωση, όπως άλλωστε προβλέπει και ο ν. 1566/85. Όλα τα κενά για πρόσληψη αναπληρωτών να δίνονται στην αρχή της χρονιάς και οι προσλήψεις τους, κατά το δυνατόν, να γίνονται σε μία φάση. Οι μόνιμοι διορισμοί, οι προσλήψεις και οι τοποθετήσεις αναπληρωτών να περάσουν στις αρμοδιότητες των ΚΥΣΔΕ/ΚΥΣΠΕ. Τα αντίστοιχα ΠΥΣΔΕ να έχουν την αρμοδιότητα των τοποθετήσεων των αναπληρωτών στα σχολεία.
 • Σταθερή και μόνιμη εργασία στην εκπαίδευση. Κατάργηση ΑΜΕΣΑ του θεσμού του ωρομισθίου και του αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου καθώς και του αναπληρωτή μέσω ΕΣΠΑ.
 • Να διοριστούν άμεσα όλοι οι συνάδελφοι που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα διορισμού (ΑΣΕΠ και πίνακες προϋπηρεσίας) από το Σεπτέμβρη του 2010. Περιορισμός των προσλήψεων αναπληρωτών αυστηρά στις περιπτώσεις πραγματικής αναπλήρωσης. 12μηνη σύμβαση για τους αναπληρωτές με πλήρη εργασιακά δικαιώματα

 1. ΚΕΝΑ -  ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ

 • Σχετικά με τον υπολογισμό των κενών, θεωρούμε ότι τα ΠΥΣΔΕ πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη προσδιορισμού κενών – πλεονασμάτων, αυτά να δημοσιοποιούνται και με βάση αυτούς τους πίνακες να γίνονται  οι μεταθέσεις. Κάθε σύλλογος διδασκόντων να διαμορφώνει την πρότασή του για τον προγραμματισμό της επόμενης σχολικής χρονιάς και αυτός να ληφθεί σοβαρά υπόψη από τα ΠΥΣΔΕ που θα διαμορφώσουν την τελική πρόταση για τον προσδιορισμό κενών και πλεονασμάτων.
 • Στον υπολογισμό αυτό πρέπει να συνυπολογίζονται και οι συνταξιοδοτήσεις που θα πρέπει να οριστικοποιούνται εγκαίρως.

 1. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

 • Στη διαμόρφωση, από την Κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ, των οριστικών κενών για τις μεταθέσεις και τους διορισμούς ανά περιοχή και ειδικότητα, να μετέχουν και οι αιρετοί του ΚΥΣ∆Ε.
 • Άμεση ανάγκη τροποποίησης του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/96 για την αναδιατύπωση και εκσυγχρονισμό των ιατρικών όρων των ασθενειών και την ένταξη ίσης ή μεγαλύτερης βαρύτητας ασθενειών με αυτές που ήδη υπάρχουν στη σχετική νομοθεσία.
 • Αναμοριοδότηση όλων των κριτηρίων μετάθεσης (χρόνια υπηρεσίας, παιδιά, συνυπηρέτηση, μονογονεϊκές οικογένειες, σύμφωνο συμβίωσης) για μια πιο δίκαιη, πιο ρεαλιστική και ισορροπημένη μοριοδότηση. 
 • Όλες οι αποσπάσεις να γίνονται από το ΚΥΣ∆Ε, το όργανο που θα πρέπει να έχει στην ευθύνη του το σύνολο των υπηρεσιακών μεταβολών (προκειμένου να έχει τη συνολική εικόνα της κατάστασης) και έγκαιρα, μέχρι τις 30 Ιούνη. Να θεσμοθετηθούν μοριοδοτούµενα κριτήρια για όλες τις κατηγορίες αποσπάσεων. Στις αποσπάσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ πρέπει να δίνεται βάρος στα κοινωνικά κριτήρια (λόγοι υγείας, οικογενειακή κατάσταση) που θα μοριοδοτούνται αυξημένα σε σχέση με τα χρόνια υπηρεσίας.
 • Συγκεκριμενοποίηση των αντικειμενικών και μετρήσιμων κριτηρίων για τις μεταθέσεις και αποσπάσεις  στα διαπολιτισμικά, καλλιτεχνικά, μουσικά σχολεία.
 • Για τις αποσπάσεις σε υπηρεσίες και φορείς πρέπει να προκηρύσσονται οι συγκεκριμένες θέσεις, να ανακοινώνονται τα αντίστοιχα προσόντα που αυτές απαιτούν, και να υπάρχει συγκεκριμένη μοριοδότηση και διαφάνεια. Οι αποσπάσεις αυτές πρέπει να γίνονται για μια 3ετία και μόνο.

 1. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ -  ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πολύ  ο αριθμός των  εκπαιδευτικών  που δεν έχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα και  βρίσκονται στη «διάθεση» των οικείων ΠΥΣ∆Ε. Για να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα «όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν οργανική, εφόσον συμπληρώνουν 10 ώρες σε μια ή δύο σχολικές μονάδες. Αν η οργανική θέση είναι «εικονική» να τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε λειτουργικά κενά». Συνεπώς:
 • Απόδοση οργανικής σε συνδυασμό δύο σχολικών μονάδων με 10 τουλάχιστον ώρες.
 • Οι θέσεις των εκπαιδευτικών που αποσπώνται σε φορείς και υπηρεσίες επί θητεία να δίνονται σαν «προσωρινές» οργανικές,  όπως επίσης και όλες οι θέσεις των στελεχών επί θητεία.
 • Καθορισμός ωρών με τις οποίες θα βγαίνει κάποιος οργανικά υπεράριθμος. Για παράδειγμα εφόσον έχει στο σχολείο της οργανικής του λιγότερες από 6 ώρες.
 • Οι οργανικές και λειτουργικές υπεραριθμίες να καθορίζονται με τον ίδιο τρόπο ( ο τελευταίος τοποθετηθείς).

 1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ

 • Οι κατανομές μαθημάτων και ωρών να λαμβάνουν υπόψη  Α΄ και Β΄ αναθέσεις Το ωράριο των εκπαιδευτικών πρέπει να επανέλθει στην προγενέστερη κατάσταση (από 16 – 21 ώρες) και οι εκπαιδευτικοί να μην πηγαίνουν σε περισσότερα από δύο σχολεία για συμπλήρωση ωραρίου.
 • Οι προσλήψεις των αναπληρωτών πρέπει να γίνονται σε μια φάση για να μην δημιουργούνται αδικίες, αφού τα κενά είναι δεδομένα από την αρχή και τα λίγα που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της χρονιάς μπορούν να καλύπτονται εύκολα  με ελάχιστες  πιστώσεις. Η ακολουθούμενη διαδικασία των προσλήψεων σε πολλές φάσεις, δημιουργεί τεράστιες αδικίες στην τοποθέτηση των εκπαιδευτικών αλλά και στην προϋπηρεσία τους.
 • Ενοποίηση ειδικοτήτων με αυστηρά επιστημονικά και παιδαγωγικά κριτήρια , εξετάζοντας αναθέσεις και εκπαιδευτικά αναλυτικά προγράμματα σπουδών σε συνάρτηση με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων.
 • Καθορισμός ωραρίου μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων για την απόκτηση από τους μαθητές πιστοποίησης στην ξένη γλώσσα και στους Η/Υ.

Τέλος στο νόμο 4386/16 προβλέπεται να «…είναι δυνατή η ολική ή μερική διάθεση εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα δημόσια Ι.Ε.Κ., κατά προτεραιότητα σε όσα εδρεύουν στην περιοχή αρμοδιότητας της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου τους…» Σε κάθε περίπτωση ζητάμε η διάθεση εκπαιδευτικών σε ΔΙΕΚ να γίνεται με αίτησή τους μέσω των οικείων ΠΥΣΔΕ και να μην καταστρατηγούνται τα εργασιακά τους δικαιώματα. Τα κενά πρέπει να ανακοινώνονται και να είναι γνωστά εκ των προτέρων.
Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι μετά την τροποποίηση του νόμου 4203/13 από το νόμο 4386/16 θα προκύψουν επιπρόσθετα προβλήματα λόγω της δυνατότητας συμπλήρωσης ωραρίου με γραμματειακή υποστήριξη, ενισχυτική διδασκαλία, κ.λ.π. μόνο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου (και με απαραίτητη προϋπόθεση ότι εντός ΠΥΣΔΕ δεν υπάρχει διδακτικό ωράριο). Να σημειωθεί ότι δεν συμπεριλαμβάνονται για τη συμπλήρωση ωραρίου τα προγράμματα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας κ.ά.). Επιπρόσθετα για τις κοινές ειδικότητες πρωτοβάθμιας - δευτεροβάθμιας προβλέπονται κοινές συνεδριάσεις ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ και υποχρεωτική κάλυψη στα κενά και των δύο βαθμίδων. Το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται είναι ανέφικτο γιατί μέχρι 10 Σεπτεμβρίου πρέπει να έχουν τελειώσει οι διαδικασίες αυτές και μετά από την 1η Οκτωβρίου οι συμπληρώσεις θα γίνονται μόνο σε διδακτικά κενά.

6. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

 • Εξίσωση των αναπληρωτών και των ωρομισθίων σε ότι αφορά τις αναρρωτικές άδειες και τις άδειες κύησης – λοχίας με τους μονίμους.
 • Δυνατότητα άσκησης αποκλειστικά διοικητικού έργου με απαλλαγή από διδακτικά καθήκοντα όσο διαρκεί η αποθεραπεία τους.
 • Δυνατότητα αμοιβαίας απόσπασης τις πρώτες ημέρες των προσλήψεων. Δυνατότητα μετακίνησης όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας με σαφώς καθορισμένα κριτήρια και έλεγχο από τα ΠΥΣΔΕ.
 • Τήρηση του νομικού πλαισίου ώστε οι προσλήψεις για την ειδική αγωγή να προηγούνται της γενικής.
 • Πλήρης διαφάνεια στις τοποθετήσεις των αναπληρωτών με ευθύνη των ΠΥΣΔΕ και όχι με αποφάσεις των ΔΔΕ.
 • Έγκαιρη καταβολή του μισθού κάθε μήνα. Αναγνώριση των μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων και υπολογισμός στη μισθοδοσία όπως και στους μονίμους.
 • Ακώλυτη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη με αναγνώριση του συνόλου της υπηρεσίας τους.
 • Πλήρης υπολογισμός ενσήμων τις ημέρες της απεργίας.

7. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε:

 • Επαναφορά του ωραρίου των εκπαιδευτικών  στην προγενέστερη κατάσταση (από 16 – 21 ώρες).
 • Μείωση του διδακτικού ωραρίου λόγω προβλημάτων υγείας, όπως ισχύει και για τους υπολοίπους δημοσίους υπαλλήλους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (παρ. 8, άρθ. 30 του Ν. 3731/2008 και άρθ. 8 του Ν 2880/2001, όπως αναφέρονται στη ΔΙΑΔΠ/Φ Β3/11-2-2013 και σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 268/2012 Γνωμοδότηση του ΣΤ΄ Τμήματος του ΝΣΚ)
 • Με νομοθετική ρύθμιση, μείωση των μαθητών ανά τμήμα στους 20 στα Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια, 15 στις ομάδες προσανατολισμού και 10 μαθητές ανά καθηγητή στα εργαστήρια.
 • Καθιέρωση της ετήσιας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα.
 • Εισαγωγική επιμόρφωση αμέσως μετά το διορισμό ή την πρώτη πρόσληψη.
 • Υπολογισμό των πραγματικών κενών με βάση τις θέσεις του κλάδου. Κάλυψη όλων των κενών αυτών με διορισμούς εκπαιδευτικών. Κάλυψη όλων των κενών που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με αναπληρωτές με αναγνώριση του συνόλου της προϋπηρεσίας τους.
 • Θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου για τη συγκρότηση και λειτουργία Υπηρεσιακών Συμβουλίων πραγματικά ανεξάρτητων και μη ελεγχόμενων από την εκάστοτε εξουσία, με την εκλογή και τρίτου αιρετού. Ενός πλαισίου που θα κατοχυρώνει τη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα, τη δικαιοσύνη και τη δημοκρατική τους λειτουργία.
 • Αδιάβλητες και αντικειμενικές διαδικασίες για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης.
 • Ο σύλλογος διδασκόντων να έχει τη συλλογική ευθύνη για τη διοίκηση και την παιδαγωγική διαδικασία στο σχολείο.
 • Πλήρης  σύνταξη  στους  εκπαιδευτικούς  µε  30  χρόνια  υπηρεσίας, ώστε  να ανανεωθεί το έμψυχο δυναμικό της εκπαίδευσης, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να αμβλυνθεί το οξύ πρόβλημα της ανεργίας των νέων εκπαιδευτικών.
 • Αντιμετώπιση του «λαβύρινθου» της ισχύουσας νομοθεσίας για ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά, Πειραματικά και Μειονοτικά σχολεία με ξεκάθαρα κριτήρια αντίστοιχα της γενικής εκπαίδευσης. 
 • Κατάργηση του «Καθηκοντολογίου».
 • Διεκδικούμε Υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το εργασιακό καθεστώς και τις υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις θέσεις της ΟΛΜΕ.
 • Σαφές νομοθετικό πλαίσιο χορήγησης α) άδειας ιδιωτικού έργου  β) συνάφειας μεταπτυχιακών.
 • Οι ενστάσεις ή αιτήσεις θεραπείας σε αποφάσεις του ΠΥΣΔΕ ή του ΑΠΥΣΔΕ να εξετάζονται από ανώτερο όργανο. (ΑΠΥΣΔΕ και ΚΥΣΔΕ αντίστοιχα).
Γενάρης του 2017

Η Γραμματεία των ΣΥΝΕΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου